Aktywne formularze

(powrót)

VZM-1 wraz z załącznikami

Pakiet formularzy: VZM-1 + VZM-1/A + VZM-1/B + VZM-1/C.
Formularz zwrotu podatku VAT za materiały budowlane obowiązujący w 2015 r.

Wszelkie dane osobowe wpisywane do formularza VZM-1 przenoszą się automatycznie do załączników, natomiast kwoty podatku VAT wyliczane w załącznikach kopiowane są do formularza wniosku. Kwoty zwrotu przed ograniczeniem limitami, w części D.4. dokumentu VZM-1 wyliczane są automatycznie.

Uwaga ! Aby wypełnić formularz niezbędne jest oprogramowanie Microsoft Excel, wersja 2007 lub wyższa.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.