Aktywne formularze

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Umowy >

Usługi

Formularze:
 1. Kontrakt menedżerski
 2. Pismo w sprawie aneksu do umowy najmu
 3. Potwierdzenie zawarcia umowy najmu samochodu
 4. Propozycja zawarcia umowy dzierżawy urządzeń (leasing)
 5. Propozycja zawarcia umowy najmu
 6. Przedwstępna umowa najmu lokalu mieszkalnego
 7. Przedwstępna umowa najmu lokalu usługowego
 8. Przykładowa umowa franchisingu
 9. Ugoda do umowy przechowania
 10. Umowa agencyjna
 11. Umowa agencyjna typu "agent- pełnomocnik"
 12. Umowa agencyjna typu "agent-pośrednik"
 13. Umowa doradztwa prawnego
 14. Umowa dzierżawy
 15. Umowa dzierżawy kiosków gastronomicznych
 16. Umowa dzierżawy samochodu
 17. Umowa dzierżawy samochodu ciężarowego
 18. Umowa dzierżawy urządzenia
 19. Umowa Franchisingowa
 20. Umowa komisu
 21. Umowa Konsorcjum - (między uczelnią, przedsiębiorstwem państwowym i spółką prawa handlowego)
 22. Umowa leasingu
 23. Umowa najmu
 24. Umowa najmu dotycząca lokalu w budynku
 25. Umowa najmu i dzierżawy
 26. Umowa najmu mieszkania
 27. Umowa najmu nieruchomości
 28. Umowa najmu nieruchomości lub jej części na cele użytkowe
 29. Umowa najmu stanowiska garażowego
 30. Umowa najmu urządzenia
 31. Umowa o organizację usług przewozowych (za granicę)
 32. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego
 33. Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego
 34. Umowa o pracę - (na czas określony, nieokreślony, próbny) Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 35. Umowa o pracę nakładczą
 36. Umowa o prowadzenie przychodów i rozliczeń z podatku VAT
 37. Umowa o realizację filmu reklamowego
 38. Umowa o realizację projektu wynalazczego
 39. Umowa o roboty budowlane
 40. Umowa o stworzenie sklepu internetowego
 41. Umowa o świadczenie usług cateringowych
 42. Umowa o świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania
 43. Umowa o świadczenie usług przez hotel na rzecz biura podróży
 44. Umowa o świadczenie usług z zakresu księgowości
 45. Umowa o uczestniczenie w realizacji projektu wynalazczego
 46. Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 47. Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej
 48. Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego
 49. Umowa o wykonanie prac projektowych
 50. Umowa o wykonanie projektu wynalazczego
 51. Umowa o wykonanie remontów i konserwacji
 52. Umowa o wykonanie strony WWW
 53. Umowa o wykonanie zadania (usługi) w ramach grupowej organizacji pracy
 54. Umowa odbierania odpadów komunalnych
 55. Umowa Partnerska
 56. Umowa podnajmu części lokalu użytkowego
 57. Umowa podnajmu lokalu
 58. Umowa poręczenia
 59. Umowa pośrednictwa najmu nieruchomości przez Agencję Nieruchomości
 60. Umowa przechowania
 61. Umowa przechowania, Depozyt nieprawidłowy (art. 845 k.c.)
 62. Umowa przelewu wierzytelności
 63. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
 64. Umowa serwisowa
 65. Umowa składu i świadczenia usług składowych
 66. Umowa stała (o wykonanie robót remontowych i konserwacji)
 67. Umowa stałego zlecenia i zarządu majątkiem
 68. Umowa sublicencyjna o stosowanie wynalazku (wzoru użytkowego)
 69. Umowa użyczenia samochodu ciężarowego
 70. Umowa użyczenia samochodu osobowego
 71. Umowa użytkowania
 72. Umowa użytkowania nieprawidłowego
 73. Umowa z architektem wnętrz
 74. Umowa z rzeczoznawcą
 75. Umowę o dostawę i instalację sprzętu komputerowego
 76. Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu
 77. Wniosek o zawarcie umowy agencyjnej (Karta agenta)
 78. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie księgi handlowej

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.