Aktywne formularze

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Umowy >

Zatrudnienie

Formularze:
 1. Kontrakt menedżerski
 2. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej
 3. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze
 4. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
 5. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy
 6. Porozumienie stron między pracownikiem a pracodawcą
 7. Przedwstępna umowa o pracę
 8. Przykładowy wzór umowy o samozatrudnienie
 9. Rozwiązanie stosunku pracy
 10. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 11. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 12. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
 13. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 14. Rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem stron
 15. Spółdzielcza umowa o pracę
 16. Umowa "Know-How" (o udostępnienie nie chronionego projektu stanowiącego tajemnicę)
 17. Umowa o dzieło - Formularz umowy o dzieło bez rachunku
 18. Umowa o dzieło z rachunkiem
 19. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych
 20. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych
 21. Umowa o pracę - (na czas określony, nieokreślony, próbny) Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 22. Umowa o pracę na czas określony - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 23. Umowa o pracę na czas określony w celu przygotowania zawodowego lekarza stażysty, które obejmuje realizację programu stażu - Dz.U. 2023, poz. 377 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r.
 24. Umowa o pracę na okres próbny - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 25. Umowa o pracę na zastępstwo
 26. Umowa o pracę nakładczą
 27. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 28. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (prace lekkie sezonowe i dorywcze)
 29. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (przyuczenie do zawodu)
 30. Umowa o pracę z prezesem zarządu spółki
 31. Umowa o szkolenie i konsultacje
 32. Umowa o używanie samochodu osobowego do celów służbowych
 33. Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 34. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
 35. Umowa o wykonanie zadania (usługi) w ramach grupowej organizacji pracy
 36. Umowa o zachowaniu poufności
 37. Umowa o zakazie konkurencji
 38. Umowa o zakazie konkurencji (po ustaniu stosunku pracy)
 39. Umowa o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy)
 40. Umowa Partnerska
 41. Umowa uaktywniająca (z nianią)
 42. Umowa zlecenia (zlecenie) z rachunkiem - Umowa zlecenia z rachunkiem w formacie MS Excel oblicza  wynagrodzenie netto na podstawie wpisanego do kalkulatora wynagrodzenia brutto. Wzór rachunku do umowy zlecenia zgodny ze zmianami wprowadzonymi w 2019 r., dotyczącymi...
 43. Umowa zlecenie o zarządzanie przedsiębiorstwem
 44. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 45. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie księgi handlowej
 46. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę
 47. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 48. Wzór umowy o pracę z nauczycielem
 49. Załącznik do umowy o pracę dotyczący przeniesienia autorskich praw majątkowych
 50. Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
 51. Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.