Aktywne formularze

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe >

VAT

Podkategorie:
Formularze:
 1. Ewidencja przebiegu pojazdu VAT - Wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2014
 2. VAT-10 - Deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (wersja 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 803 (załącznik 1)
 3. VAT-11 - Deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (wersja 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 803 (załącznik 2)
 4. VAT-12 - Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu (wersja 4) Dz.U. 2018, poz. 837 Wzór obowiązujący od dnia 1 lipca 2018 r.
 5. VAT-13 - Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (wersja 2) Dz.U. 2019, poz. 883 Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.
 6. VAT-14 - Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ...
 7. VAT-21 - Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania / o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju Dz.U. 2019, poz. 1021 Formularz obowiązuje od...
 8. VAT-22 - Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (wersja 3) Dz.U. 2019, poz. 1022 Formularz obowiązuje od...
 9. VAT-23 - Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (wersja 3) Dz.U. 2019, poz. 1007 Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.
 10. VAT-26 - Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (wersja 2) Dz.U. 2021, poz. 1790 Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2021 r.
 11. VAT-27 - Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym (wersja 2) Dz.U. 2016, poz. 2269 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. Dokument umożliwia wysyłkę danych do bramki...
 12. VAT-28 - Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej wraz z załącznikami VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C, VAT-28/D i VAT-28/E (wersja 2) Dz.U. 2016, poz. 2303 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 13. VAT-5 - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (wersja 3) Dz.U. 2023, poz. 55 (załącznik 2) Wzór obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r.
 14. VAT-5UE - Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE (wersja 3) Dz.U. 2023, poz. 55 (załącznik 3) Wzór obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r.
 15. VAT-7 - Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług (wersja 20) Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 2104 (załącznik 1) Dokument umożliwia wysyłkę...
 16. VAT-7K - Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług (wersja 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 listopada 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 2104 (załącznik 2) Dokument umożliwia wysyłkę...
 17. VAT-8 - Deklaracja o podatku od towarów i usług (wersja 11) Formularz obowiązujący od dnia 1 października 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 1626 (załącznik 1) Dokument umożliwiający wysyłkę danych do bramki...
 18. VAT-9M - Deklaracja o podatku od towarów i usług (wersja 10) Formularz obowiązujący od dnia 1 października 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 1626 (załącznik 2) Dokument umożliwiający wysyłkę danych do...
 19. VAT-IM - Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (wersja 6) Dz.U. 2020, poz. 907 Formularz obowiązuje od dnia 30 maja 2020 r.
 20. VAT-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (wersja 16) Dz.U. 2023, poz. 55 Wzór obowiązujący od dnia 22 lipca 2022 r. Formularz VAT-R bez opcji e-wysyłki.
 21. VAT-R/UE - Informacja dotycząca obowiązku podatku w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 22. VAT-UE - Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu CALL-OFF STOCK (wersja 5) Dz.U. 2022, poz. 332 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od...
 23. VAT-UEK - Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu CALL-OFF STOCK (wersja 5) Dz.U. 2022, poz. 332 (załącznik 3) Formularz...
 24. VAT-Z - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (wersja 6) Dz.U. 2023, poz. 55 (załącznik 4) Wzór obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r.
 25. VAT-ZD - Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Dz.U. 2012, poz. 1451
 26. VAT-ZK - Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej
 27. VAT-ZT - Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu podatku VAT (wersja 5)
 28. VAT-ZZ - Wniosek o zwrot podatku VAT (wersja 5)
 29. Wniosek / Korekta o zwrot podatku VAT / Application/Adjustment for VAT refund - Dz.U. 2021, poz. 1982 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.