Aktywne formularze

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Finansowe >

Windykacja i należności

Formularze:
 1. KRS-D3 - Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 39) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność,...
 2. Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty
 3. Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji
 4. Oświadczenie o gwarancji płatności
 5. Podanie dłużnika o otwarcie postępowania układowego
 6. Podanie o zwrot nadpłaty podatku
 7. Poinformowanie dłużnika o przekazaniu praw do wierzytelności
 8. Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji i zwrocie zaliczki
 9. Pozew cywilny o zapłatę odszkodowania
 10. Pozew o alimenty
 11. Pozew o zapłatę odszkodowania
 12. Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym
 13. Pozew o zwrot pożyczki
 14. Pozew wzajemny o zapłatę
 15. Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów
 16. Prośba o zwrot nadpłaty
 17. Prośba o przedłużenie terminu płatności
 18. Prośba o umorzenie podatku od darowizny
 19. Protokół o stanie majątkowym w związku z egzekucją należności pieniężnych prowadzoną na podstawie tytułów wykonawczych
 20. Protokół udaremnienia egzekucji
 21. Protokół zajęcia prawa majątkowego związanego z dokumentem
 22. Przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty
 23. Ugoda w sprawie płatności
 24. Umowa o przejęcie długu
 25. Umowa o przelew wierzytelności (cesja)
 26. Umowa poręczenia spłaty pożyczki
 27. Upomnienie w sprawie nieuregulowanych należności
 28. Upomnienie z powodu zaległości płatności
 29. Upoważnienie pobrania gotówki (do odbioru należności)
 30. Wezwanie do spełnienia świadczenia
 31. Wezwanie do zapłaty / Ostateczne wezwanie do zapłaty (bez odsetek)
 32. Wezwanie do zapłaty z tytułu prowadzenia księgi handlowej
 33. Wniosek do Organu Egzekucyjnego o zabezpieczenie należności pieniężnych (Załącznik nr 5)
 34. Wniosek o dokonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego
 35. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 36. Wniosek o odzyskanie należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich - Dz.U. 2022, poz. 233 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 21 listopada 2013 r.
 37. Wniosek o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich - Dz.U. 2022, poz. 233 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 21 listopada 2013 r.
 38. Wniosek o powiadomienie kierowanym do państw trzecich dotyczącym należności pieniężnych - Dz.U. 2022, poz. 233 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 21 listopada 2013 r.
 39. Wniosek o rozszerzenie klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika
 40. Wniosek o udostępnienie wypisu z ewidencji działalności gospodarczej w celu skierowania do sądu pozwu o zapłatę
 41. Wniosek o udzielenie informacji kierowanej do państw trzecich dotyczącej należności pieniężnych - Dz.U. 2022, poz. 233 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 21 listopada 2013 r.
 42. Wniosek o wszczęcie egzekucji - Dz.U. 2018, poz. 2307 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.
 43. Wniosek o wszczęcie egzekucji z prawa majątkowego
 44. Wniosek upadłego o zawarcie układu z wierzycielami
 45. Wyjaśnienie w sprawie opóźnienia płatności
 46. Wzór części tabelarycznej rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego - Dz.U. 2008 Nr 3, poz. 19
 47. Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Dz.U. 2021, poz. 26 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 8 stycznia 2021 r.
 48. Zawiadomienie o zmianie pobierania przez Urząd Skarbowy zobowiązań pieniężnych w wyniku egzekucji administracyjnej
 49. Zawiadomienie w sprawie zajęcia emerytury - renty
 50. Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu układowym
 51. Zobowiązanie do zapłaty
 52. ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczy - Stosowany przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych Dz.U. 2022, poz. 233 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 21 listopada 2013 r.
 53. ZTW-2 Zagraniczny tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2022, poz. 233 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2020 r.
 54. ZZ-1 Zarządzanie zabezpieczenia - Stosowane w zabezpieczaniu należności pieniężnych Dz.U. 2020, poz. 1315 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 30 lipca 2020 r.
 55. ZZ-2 Kolejne zarządzenie zabezpieczenia - Stosowane w zabezpieczaniu należności pieniężnych Dz.U. 2020, poz. 1315 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 30 lipca 2020 r.
 56. ZZ-3 Zarządzenie zabezpieczenia - Stosowane w zabezpieczeniu wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym Dz.U. 2020, poz. 1315 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 30 lipca 2020 r.
 57. ZZ-Z Zarządzenie zabezpieczenia - Stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2022, poz. 233 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2020 r.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.