Aktywne formularze

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Transport >

Dokumenty Celne

Formularze:
 1. Adnotacja z czynności audytowych - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 6)
 2. Aneks do Planu postępowania audytowego - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 3)
 3. Certyfikat weryfikacji dostawy towarów o znaczeniu strategicznym - Dz.U. 2018, poz. 590 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 4. CMR Międzynarodowy samochodowy list przewozowy
 5. Deklaracja celna CN 23
 6. Deklaracja celna eksportowo-importowa dla towarów, które są własnością wojsk - Dz.U. 2021, poz. 1841 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 14 października 2017 r.
 7. Deklaracja celna eksportowo-importowa dla wojskowych pojazdów służbowych - Dz.U. 2021, poz. 1841 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 14 października 2017 r.
 8. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - Dz.U. 2021, poz. 1841 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 14 października 2017 r.
 9. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - obrót pocztowy (przywóz) - Dz.U. 2016, poz. 1293 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 10. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - obrót pocztowy (wywóz) - Dz.U. 2016, poz. 1293 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 11. Dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt
 12. Dokument Przekazania Towaru (DPT) - Dz.U. 2016, poz. 1294 Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 13. Dokument T 5 Bis - kontrola użycia i/lub przeznaczenia towarów - (aktywny PDF)
 14. D.W.1 - Deklaracja wartości celnej
 15. D.W.1 BIS - Arkusz dodatkowy
 16. DWC - Deklaracja Wartości Celnej
 17. Ewidencja maszyn, urządzeń i wyposażenia prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym - Dz.U. 2012, poz. 743 (załącznik 3)
 18. Ewidencja towarowa prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym - Dz.U. 2012, poz. 743 (załącznik 1)
 19. Ewidencja towarów nieobjętych przeznaczeniem celnym prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym - Dz.U. 2012, poz. 743 (załącznik 4)
 20. Formularz wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego - Dz.U. 2017, poz. 391 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 21. INF 1 - Uszlachetnianie czynne
 22. INF 2 - Uszlachetnianie bierne - Obrót Trójstronny
 23. INF 3 - Towary powracające - Dokument informacyjny
 24. INF 4 - Świadectwo Informacyjne i wniosek o wystawienie świadectwa informacyjnego
 25. INF 5 - Uszlachetnianie czynne, Obrót trójstronny (EX/IM)
 26. INF 6 - Odprawa czasowa
 27. INF 7 - Uszlachetnianie czynne
 28. INF 8 - Składy celne / wolne obszary celne / składy wolnocłowe - Zabiegi zwyczajowe
 29. INF 9 - Uszlachetnianie czynne, Obrót trójstronny (IM/EX)
 30. Karta kontrolna T 5 (nieaktywny PDF)
 31. Karta Rejestracji - PDR
 32. Karta Rejestracji - PDR/Intrastat
 33. Kartoteka rozchodów i przemieszczeń towarów prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym - Dz.U. 2012, poz. 743 (załącznik 2)
 34. Kwestionariusz postępowania audytowego - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 1)
 35. Odprawa czasowa - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 36. Oświadczenie bezpieczeństwa - INTRASTAT
 37. Oświadczenie osoby stwierdzające, iż nie jest podmiotem prowadzonego postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego i nie naruszyła przepisów prawa celnego lub podatkowego
 38. Plan postępowania audytowego - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 2)
 39. Postanowienie o spełnianiu warunków i kryteriów - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 8)
 40. Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce - Dz.U. 2017, poz. 416 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 41. Powszechny Weterynaryjny Dokument Wejścia, PWDW dla Zwierząt
 42. Pozwolenie na korzystanie z procedury odprawy czasowej
 43. Pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności celnych - Dz.U. 2015, poz. 518 (załącznik 3)
 44. Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych - Dz. Urz. U.E. L 329/43 z 06.12.2008 r. - objaśnienia w formacie PDF
 45. Protokół z czynności audytowych - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 5)
 46. Przetwarzanie pod kontrolą celną - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 47. Skład celny - Formularz kontynuacyjny do wniosku o zezwolenie na prowadzenie składu celnego lub objęcia składu celnego procedurą typu E - instrukcja w wersji PDF
 48. Skład celny - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 49. Świadectwo o przydatności do produkcji substancji pomagającej w przetwarzaniu - Dz.U. 2022, poz. 1910 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 28 marca 2007 r.
 50. Świadectwo Pochodzenia - Certificate of Origin - Dz.U. 2016 poz. 1307 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2016 r. UWAGA ! Jest to formularz ścisłego zarachowania do nabycia w oddziałach celnych. Dostępna na naszych stronach wersja w formacie...
 51. Świadectwo spełnienia wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy/materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością przekraczający granicę - Dz.U. 2022, poz. 1910 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 28 marca 2007 r.
 52. Upoważnienie do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT
 53. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej - Dz.U. 2023, poz. 176 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 26 stycznia 2023 r.
 54. Upoważnienie do uzyskania dostępu do danych osobowych - Dz.U. 2010 Nr 205, poz. 1360
 55. Uszlachetnianie bierne - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 56. Uszlachetnianie czynne - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
 57. Uszlachetnianie czynne - Wniosek o zezwolenie na zastosowanie uszlachetniania czynnego (Formularz kontynuacyjny) - instrukcja w wersji PDF
 58. Wezwanie do udostępnienia dokumentów, danych, informacji oraz do złożenia wyjaśnień - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 4)
 59. Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu - Dz.U. 2022, poz. 1910 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 28 marca 2007 r.
 60. Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością - Dz.U. 2022, poz. 1910 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 28 marca 2007 r.  
 61. Wniosek o dokonanie zwrotu / umorzenia należności celnych
 62. Wniosek o nadanie lub ustalenie numeru identyfikacyjnego dla potrzeb podsystemu INTRASTAT
 63. Wniosek o pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych - Dz. Urz. U.E. L 329/43 z 06.12.2008 r. - objaśnienia w formacie PDF
 64. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej - Dz.U. 2013, poz. 150 (załącznik 7)
 65. Wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT) - w formacie PDF objaśnienia dotyczące wypełnienia wniosku o udzielenie WIT
 66. Wniosek o udzielenie/zmianę pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych - Dz.U. 2015, poz. 518 (załącznik 1)
 67. Wniosek o ustanowienie//zmianę/zniesienie wolnego obszaru celnego lub o ustanowienie//zmianę/zniesienie składu wolnocłowego - Dz.U. 2009 Nr 64, poz. 540
 68. Wniosek o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego - Dz.U. 2016, poz. 1292 Formularz obowiązujący od dnia 20 sierpnia 2016 r.
 69. Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2
 70. Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego - Dz.U. 2022, poz. 1762 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 71. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - Dz.U. 2022, poz. 1762 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 72. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - Dz.U. 2022, poz. 1762 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący - Dz.U. 2022, poz. 1762 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego - Dz.U. 2022, poz. 1762 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 75. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego - Dz.U. 2022, poz. 1762 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 76. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika - Dz.U. 2022, poz. 1762 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 77. Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający - Dz.U. 2022, poz. 1762 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 78. Wniosek o wystawienie świadectwa pochodzenia - Dz.U. 2016 poz. 1307 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 23 sierpnia 2016 r.
 79. Wniosek o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych - Dz.U. 2022, poz. 1753 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 20 czerwca 2019 r.
 80. Wniosek o zezwolenie na zastosowanie uszlachetniania biernego - Formularz kontynuacyjny - instrukcja w wersji PDF
 81. WPR 1 - Wniosek o refundację wywozową (instrukcja do formularza w formacie PDF) - Dz.U. 2010 nr 73 poz. 469 (załącznik 1)
 82. WPR 5 - Deklaracja objęcia kontrolą celną mięsa na warunkach art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1731/2006 - Dz.U. 2010 Nr 73, poz. 469 (załącznik 3)
 83. Wspólnotowe Świadectwo Weterynaryjne dla wwozu i przewozu (CVED)
 84. Wzór zobowiązania dołączanego do wniosku o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów w formie deklaracji na fakturze bez konieczności jej podpisywania przez eksportera
 85. Zaświadczenie (Certyfikat) dotyczący zwolnienia od należności celnych przywozowych przesyłki przeznaczonej do użytku służbowego lub osobistego użytku - Dz.U. 2021, poz. 1841 (załącznik 3 i 4) Formularz obowiązuje od dnia 20 września 2016 r.
 86. Zaświadczenie o zatrzymaniu dokumentu paszportowego przez funkcjonariusza Służby Granicznej - Dz.U. 2010 Nr 152, poz. 1026 (7)
 87. Zobowiązanie gwaranta, składane jako zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. 2022, poz. 2054 Formularz obowiązuje od dnia 15 kwietnia 2021 r.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.