Aktywne formularze

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe >

Organy podatkowe / Egzekucja administracyjna

Formularze:
 1. Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe - Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 2. ORD-M - Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej (wersja 4) Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik 12) Wzór obowiązujący od dnia 4 grudnia 2019 r.
 3. Rejestr zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe - Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.
 4. TW-1 Tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji należności pieniężnych (wersja 6) Dz.U. 2022, poz. 1856 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 5 maja 2021 r.
 5. TW-2 Tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym (wersja 4) Dz.U. 2022, poz. 1856 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 20 lutego 2021 r.
 6. TW-3 Kolejny tytuł wykonawczy - Dz.U. 2022, poz. 1856 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 20 lutego 2021 r.
 7. UPR-1 - Upoważnienie do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku (wersja 1) Dz.U. 2017, poz. 443 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 8. UPR-2 - Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku  (wersja 1) Dz.U. 2017, poz. 443 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 9. ZAS-DF - Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych (wersja 5) Dz.U. 2022, poz. 1451 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 9 lipca 2022 r.
 10. ZAS-DFU - Zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych (wersja 1) Dz.U. 2022, poz. 1451 (załącznik 3)...
 11. ZAS-DP - Zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób prawnych (wersja 5) Dz.U. 2022, poz. 1451 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 9 lipca 2022 r.
 12. ZAS-HZ - Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (wersja 2) Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik...
 13. ZAS-HZU - Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (wersja 2) Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.
 14. ZAS-P - Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika (wersja 4) Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.
 15. ZAS-S - Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy (wersja 4) Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.
 16. ZAS-SC - Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej (wersja 2) Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.
 17. ZAS-W - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (wersja 5) Dz.U. 2022, poz. 1451 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 9 lipca 2022 r.
 18. ZAS-Z - Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (wersja 5) Dz.U. 2020, poz. 730 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 4 grudnia 2019 r.
 19. ZZ-Z Zarządzenie zabezpieczenia - Stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2022, poz. 233 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2020 r.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.