Aktywne formularze

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Podatkowe >

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

Formularze:
 1. IKE-1 - Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym (wersja 3) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 1)
 2. IKE-1/A - Informacja o wpłatach na indywidualne konto emerytalne (wersja 3) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 2)
 3. IKE-1/B - Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne (wersja 3) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 3)
 4. IKE-1/C - Informacja o dokonanych częściowych zwrotach z indywidualnego konta emerytalnego (wersja 3) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 4)
 5. IKE-1/D - Informacja o indywidualnym koncie emerytalnym oszczędzającego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 5)
 6. IKE-2 - Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym (wersja 3) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 1)
 7. IKE-2/A - Informacja o wpłatach na indywidualne konto emerytalne w każdym roku kalendarzowym (wersja 2) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 2)
 8. IKE-2/B - Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto emerytalne (wersja 2) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 3)
 9. IKE-2/C - Informacja o dokonanych wypłatach transferowych z indywidualnego konta emerytalnego (wersja 2) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 4)
 10. IKE-2/D - Informacja o dokonanych częściowych zwrotach z indywidualnego konta emerytalnego (wersja 2) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 5)
 11. IKE-2/E - Informacja o indywidualnym koncie emerytalnym oszczędzającego (wersja 2) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 6)
 12. IKZE-1 - Informacja o dokonaniu wypłaty środków zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 6)
 13. IKZE-1/A - Informacja o wpłatach na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 7)
 14. IKZE-1/B - Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (wersja 1) -  Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 8)
 15. IKZE-1/C - Informacja o indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1428 (załącznik 9)
 16. IKZE-2 - Informacja o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 7)
 17. IKZE-2/A - Informacja o wpłatach na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w każdym roku kalendarzowym (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 8)
 18. IKZE-2/B - Informacja o przyjętych wypłatach transferowych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 9)
 19. IKZE-2/C - Informacja o dokonanych wypłatach transferowych z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 10)
 20. IKZE-2/D - Informacja o indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego (wersja 1) - Dz.U. 2011 Nr 239, poz. 1427 (załącznik 11)
 21. Informacja dotycząca uczestnika pracowniczego programu emerytalnego - Dz.U. 2022, poz. 2694 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.