Aktywne formularze

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Prawne > Sądowe >

Krajowy Rejestr Sądowy

Podkategorie:
Formularze:
 1. KRS-D1 - Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 14) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne...
 2. KRS-D2 - Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 35) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność,...
 3. KRS-D3 - Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 39) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność,...
 4. KRS-W1 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550...
 5. KRS-W10 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI Formularz obowiązujący od dnia 1...
 6. KRS-W12 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r. Plik...
 7. KRS-W13 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 19) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r. Plik zawiera rozszerzoną...
 8. KRS-W14 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 21) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r. Plik zawiera rozszerzoną...
 9. KRS-W2 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 2) Plik zawiera...
 10. KRS-W20 - Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA Formularz obowiązujący od dnia 1 lipca 2022 r. Dz.U. 2022, poz. 1122 Plik zawiera...
 11. KRS-W21 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Dz.U. 2021, poz. 1173...
 12. KRS-W22 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ...
 13. KRS-W3 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 3) Plik...
 14. KRS-W4 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 4) Plik zawiera rozszerzoną...
 15. KRS-W5 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA (SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA) Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550...
 16. KRS-W6 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ, INSTYTUT BADAWCZY I INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ Formularz obowiązujący...
 17. KRS-W7 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Formularz obowiązujący od dnia 17 sierpnia 2019 r. Dz.U. 2019,...
 18. KRS-W8 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ Formularz obowiązujący od dnia 17 sierpnia 2019 r. Dz.U. 2019, poz. 1496 (załącznik 8)...
 19. KRS-W9 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców: Fundacja, Stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą Formularz obowiązujący od dnia 15 stycznia 2015 r. Dz.U....
 20. KRS-WA - ODDZIAŁY, TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej...
 21. KRS-WB - Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej , Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 41) Wersja pliku z...
 22. KRS-WC - Wspólnicy Spółki komandytowej , Załącznik do wniosku o rejestracje podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 42) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera...
 23. KRS-WD - Partnerzy , Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 43) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność,...
 24. KRS-WE - WSPÓLNICY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012...
 25. KRS-WF - ZAŁOŻYCIELE Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Formularz...
 26. KRS-WG - Emisje akcji , Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 46) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną...
 27. KRS-WH - SPOSÓB POWSTANIA PODMIOTU Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej...
 28. KRS-WI - DYREKTORZY WYKONAWCZY, Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 83) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera...
 29. KRS-WJ - Reprezentant podmiotu zagranicznego , Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 49) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera...
 30. KRS-WK - ORGANY PODMIOTU Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Formularz...
 31. KRS-WK1 - UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH - Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 79)...
 32. KRS-WL - Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotuw rejestrze przedsiębiorców - Prokurenci, Pełnomocnicy Spółdzielni, Przedsiębiorstwa państwowego, Instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach sieci badawczej Łukasiewicz Dz.U....
 33. KRS-WM - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI, Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Formularz obowiązujący od dnia 1 grudnia 2014 r. Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 52) Wersja pliku z rozszerzeniem...
 34. KRS-WO - UDZIAŁY SPÓŁDZIELNI EUROPEJSKIEJ Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 87) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub...
 35. KRS-W-OPP - DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, Załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 23) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r....
 36. KRS-WU - CZŁONKOWIE EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH, Załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 81) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub...
 37. KRS-X1 - Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców. Fundacja, Stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 37) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub...
 38. KRS-X2 - Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub...
 39. KRS-Z1 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550...
 40. KRS-Z10 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ / ZAKŁADU REASEKURACJI Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia...
 41. KRS-Z12 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 18) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r....
 42. KRS-Z13 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA EUROPEJSKA Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 20) Plik zawiera rozszerzoną...
 43. KRS-Z14 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 22) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r. Wersja pliku z...
 44. KRS-Z2 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik 9) Plik zawiera rozszerzoną...
 45. KRS-Z20 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r....
 46. KRS-Z21 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Dz.U. 2021, poz. 1173...
 47. KRS-Z22 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ...
 48. KRS-Z3 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550...
 49. KRS-Z30 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY Dz.U. 2018, poz. 302 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 3 lutego 2018 r. Wersja pliku z...
 50. KRS-Z40 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Zaległość Podatkowa, Celna, na rzecz ZUS Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja pliku z rozszerzeniem...
 51. KRS-Z41 - Wniosek o zmiane wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Wierzytelność Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub...
 52. KRS-Z42 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Wierzyciel - Zmiana Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub...
 53. KRS-Z5 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁDZIELNIA (SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA) Formularz obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dz.U. 2020, poz. 550 (załącznik...
 54. KRS-Z6 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ, INSTYTUT BADAWCZY I INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ Dz.U. 2020, poz. 550...
 55. KRS-Z61 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Likwidacja, Rozwiązanie / Unieważnienie Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja pliku z rozszerzeniem...
 56. KRS-Z62 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 88) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub...
 57. KRS-Z63 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Zarząd Komisaryczny, Zarząd Przymusowy, Przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od...
 58. KRS-Z64 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Postępowanie upadłościowe Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność, m.in. automatyczne skreślanie niewypełnionych...
 59. KRS-Z67 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Postępowanie układowe Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 34) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność,...
 60. KRS-Z68 - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 72) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną funkcjonalność,...
 61. KRS-Z7 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2019, poz. 1496 (załącznik 16) Formularz...
 62. KRS-Z8 - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO REASEKURACJI WZAJEMNEJ Dz.U. 2019, poz. 1496 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od...
 63. KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne, Załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja...
 64. KRS-ZB - Zmiana - Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo - akcyjnej , Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 54) Wersja pliku z...
 65. KRS-ZC - ZMIANA - WSPÓLNICY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ , Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 55) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub...
 66. KRS-ZD - ZMIANA – PARTNERZY . Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 56) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną...
 67. KRS-ZE - ZMIANA - WSPÓLNICY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODLEGAJĄCY WPISOWI DO REJESTRU Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. ...
 68. KRS-ZF - Zmiana - Akcjonariusz spółki akcyjnej, Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 58) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera...
 69. KRS-ZH - ZMIANA - POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ,  Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r. Dz.U. 2017, poz. 1288 (załącznik 17)...
 70. KRS-ZI - ZMIANA – DYREKTORZY WYKONAWCZY, Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 84) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera rozszerzoną...
 71. KRS-ZJ - ZMIANA – REPREZENTANT PODMIOTU ZAGRANICZNEGO. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 61) Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007 lub nowszy) zawiera...
 72. KRS-ZK - ZMIANA – ORGANY PODMIOTU. Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 16) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja pliku z rozszerzeniem...
 73. KRS-ZK1 - ZMIANA – UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH  - Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 80)...
 74. KRS-ZL - ZMIANA – PROKURENCI, PEŁNOMOCNICY SPÓŁDZIELNI, PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO, INSTYTUTU BADAWCZEGO I INSTYTUTU DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ . Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze...
 75. KRS-ZM - ZMIANA - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI, Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Formularz obowiązujący od dnia 1 grudnia 2014 r. Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 64) Wersja pliku z...
 76. KRS-ZN - SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2018, poz. 302 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 3 lutego 2018...
 77. KRS-Z-OPP - ZMIANA - DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO, Załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 24) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r....
 78. KRS-ZP - WIERZYCIELE, Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 19) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja pliku z rozszerzeniem .docm (Word 2007...
 79. KRS-ZR - LIKWIDATOR, ZARZĄDCA. Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 20) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja pliku z rozszerzeniem...
 80. KRS-ZS - ZMIANA - POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE. Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja...
 81. KRS-ZU - ZMIANA – CZŁONKOWIE Europejskiego EUROPEJSKIEGO ZGRUPOWANIA INTERESÓW GOSPODARCZYCH, Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców Dz.U. 2015, poz. 724 (załącznik 82) Wersja pliku z...
 82. KRS-ZY - NUMER IDENTYFIKACYJNY REGON, NIP, Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym Dz.U. 2021, poz. 1173 (załącznik 18) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. Wersja pliku z...

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.