Aktywne formularze

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Transport > Dokumenty Celne >

Dokumenty archiwalne

Formularze:
 1. Deklaracja INTRASTAT - PRZYWÓZ - Dz.U. 2010 Nr 216, poz. 1422 (1)
 2. Deklaracja INTRASTAT - WYWÓZ - Dz.U. 2010 Nr 216, poz. 1422 (2)
 3. Deklaracja skrócona do czasowego składowania - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 4)
 4. Dokument dołączany do wniosku, o którym mowa w art. 497 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. Ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny - Dz.U. 2004 Nr 283, poz. 2824 (załącznik 26)
 5. Odprawa czasowa - Dokument dołączany do ustnego zgłoszenia celnego (Temporary admission - Document attached to the oral customs declaration) - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 31)
 6. Oświadczenie że wnioskodawca nie dopuścił się poważnego naruszenia przepisów prawa celnego lub podatkowego lub powtórnie nie naruszył tych przepisów i nie jest wobec niego prowadzone post. egzekucyjne lub upadłościowe oraz nie zalega w podatkach - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 5)
 7. Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia generalnego - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 34)
 8. Powiadomienie o rozpoczęciu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 35)
 9. Pozwolenie na korzystanie z procedury TIR - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 22)
 10. Pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 39)
 11. Pozwolenie na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej / wspólnej procedury tranzytu - Dz.U. 2015 poz. 856 (załącznik 10)
 12. Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej - Dz.U. 2006, nr 198, poz. 1457
 13. Pozwolenie na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 26)
 14. Pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 33)
 15. Pozwolenie na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub przy zamykaniu procedury tranzytu - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 8)
 16. Pozwolenie na utworzenie regularnej linii żeglugowej - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 24)
 17. Pozwolenie na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego (procedura uproszczona - poziom 1) - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 16)
 18. Pozwolenie na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego przesyłanego z wykorzystaniem elektronicznego systemu wymiany danych (procedura uproszczona - poziom 2) - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 17)
 19. Pozwolenie na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona - poziom 1) - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 19)
 20. Pozwolenie na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona - poziom 2) - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 20)
 21. Pozwolenie na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i w każdym przypadku przed przybyciem statku do portu przeznaczenia - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 28)
 22. Pozwolenie na zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej / wspólnej procedury tranzytu - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 14)
 23. Upoważnienie do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 3)
 24. Wniosek o jednorazowe uznanie miejsca, w którym dokonywane będą czynności przewidziane przepisami prawa celnego - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 41)
 25. Wniosek o objęcie towarów procedurą celną złożony wraz z dokumentami handlowymi lub administracyjnymi - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 6)
 26. Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 21)
 27. Wniosek o udzielenie pozwolenia na poddanie towarów zabiegom zwyczajowym - czasowe wyprowadzenie towarów - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 29)
 28. Wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 38)
 29. Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej/wspólnej procedury tranzytu - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 9)
 30. Wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie przez upoważnionego nadawcę dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towarów bez obowiązku przedstawiania ich w celu poświadczenia w urzędzie celnym - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 25)
 31. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uproszczenie przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu lub przy zamykaniu procedury tranzytu - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 7)
 32. Wniosek o udzielenie pozwolenia na utworzenie regularnej linii żeglugowej - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 23)
 33. Wniosek o udzielenie pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu lotniczego (procedura uproszczona-poziom 1) albo manifestu lotniczego z wykorzystaniem elektr. systemu wymiany danych (procedura uproszczona-poziom 2) - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 15)
 34. Wniosek o udzielenie pozwolenia na wykorzystywanie jako zgłoszenia tranzytowego manifestu morskiego odnoszącego się do towarów (procedura uproszczona - poziom 1) albo pojedynczego manifestu morskiego (procedura uproszczona - poziom 2) - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 18)
 35. Wniosek o udzielenie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku wystawiania manifestu służącego do potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów najpóźniej do następnego dnia po wypłynięciu statku i przed przybyciem do portu przeznaczenia - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 27)
 36. Wniosek o udzielenie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej / wspólnej procedury tranzytu - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 13)
 37. Wniosek o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 2)
 38. Wniosek o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 1)
 39. Wniosek o udzielenie/zmianę pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 32)
 40. Wniosek o uznanie/zmianę miejsca, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego - Dz.U. 2015, poz. 856 (załącznik 40)

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.