Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga na internet w PIT 2022 - jak obniżyć koszty korzystania z sieci?

Ewelina Czechowicz

Ulga na Internet jest jedną najpopularniejszych preferencji podatkowych, z której mogą skorzystać rozliczający roczny PIT. Kto i kiedy może skorzystać z ulgi w rozliczeniu po zmianach Polskiego ładu?  Czy małżonkowie mogą osobno rozliczyć ulgę? - wyjaśniamy

Ulga na wydatki związane z użytkowaniem Internetu za rok 2022 to ulga, która pozwala obniżyć podatek dochodowy od osób fizycznych o koszty związane z użytkowaniem internetu. Ulga jest limitowana i ograniczona czasowo.  Żeby z niej skorzystać trzeba spełnić określone warunki.

1) Jakie usługi internetowe kwalifikują się do ulgi?

W ramach ulgi na Internet podatnik może odliczyć poniesione w roku podatkowym wydatki związane z używaniem Internetu. Nie ma tu znaczenia czy korzystamy z Internetu w ramach stałego łącza, wi-fi czy urządzenia mobilnego.

2) Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi na internet?

Z ulgi internetowej mogą skorzystać podatnicy, którzy:

  1. ponieśli w roku podatkowym wydatki za użytkowanie sieci Internet,
  2. byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany),
  3. posiadają dokument stwierdzający poniesienie wydatku, zawierający w szczególności:
  •  dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i
  • ·dane identyfikujące sprzedającego usługę,
  • rodzaj zakupionej usługi oraz
  • kwotę zapłaty,

4. w latach wcześniejszych nie korzystali z tej ulgi albo po raz pierwszy skorzystali z niej w zeznaniu za 2016 rok (ulgę można odliczać tylko przed dwa kolejne lata).

5. wydatku z tytułu użytkowania sieci Internet nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów ani nie odliczyli już wcześniej od dochodu (przychodu), albo nie został on im zwrócony w jakiejkolwiek formie.

Ulga na Internet w PIT za 2022 r. - 7 pytań i odpowiedzi

Źródło: shutterstock

3)      Jakie są limity ulgi na internet?

Maksymalna kwota odliczenia w przypadku ulgi na Internet nie może przenosić 760 zł. Trzeba pamiętać że limit wydatku nie przechodzi na kolejny rok.

4)      Czy małżonkowie mogą odliczyć osobne wydatki na Internet?

Z uwagi na to że ulga jest limitowana, każdy podatnik ma swój limit. Oznacza to, że jeżeli wydatek ponoszą małżonkowie, każde z nich ma prawo do swojego własnego limitu.

5)      Czy trzeba mieć faktury za wydatki na Internet?

Żeby skorzystać z ulgi na Internet dobrze jest posiadać dokumenty potwierdzające wydatki na Internet. W sytuacji gdy faktura za korzystanie z sieci Internet wystawiona jest na imię i nazwisko obojga małżonków (oboje są odbiorcami usługi) i w roku podatkowym ponosili wydatki z tego tytułu, to każde z nich może skorzystać z odliczenia kwoty, maksymalnie do wysokości limitu 760 zł.

Jeżeli małżonkowie wydatkowali z tego tytułu np. łącznie 1000 zł, to każdy z nich może odliczyć po połowie tej kwoty lub w proporcjach przez nich ustalonych. Ważne jest, aby nie odliczyć tej kwoty dwa razy.

Osoba, która zamierza skorzystać z odliczenia, musi posiadać nie tylko umowę z operatorem sieci, ale również dokument potwierdzający poniesiony wydatek np. fakturę wystawioną na własne imię i nazwisko potwierdzającą, że to ta osoba jest nabywcą usługi. W sytuacji kiedy na dokumentach księgowych nie wskazano jasno że wydatek dotyczy Internetu nie ma możliwości dokonania odliczenia. Do skorzystania z ulgi należy mieć jasno wykazane co dotyczy wydatku na Internet.

6)      W których formularzach można odliczyć wydatki na Internet

Ulgę na Internet podatnicy wykazują w informacji PIT/O załączonej do druku:

·       PIT-37: to deklaracja składana najczęściej. Druk ten składają fiskusowi osoby osiągające dochody na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. W tym celu niezbędne jest także uzyskanie od płatnika druku PIT-11. PIT-37 może służyć zarówno do rozliczenia indywidualnego, jak i wspólnego z małżonkiem czy dla osób samotnie wychowujących dzieci,

·       PIT-36: to deklaracje składane (np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej) i składane przez podatników rozliczających się według skali podatkowej. Ponadto zrobią to również podatnicy, którzy rozliczają straty z lat wcześniejszych, przychód małoletnich w ramach rozliczenia własnych przychodów czy odliczają podatek minimalny od posiadanych środków trwałych,

·       PIT-28:  to deklaracja dla osób rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przewidziano formularz PIT-28. Obejmuje to z jednej strony przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych oraz jawnych, jak i podatników rozliczających przychód z tytułu najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy i podobnych,

7) Jak odliczana jest ulga na Internet?

Ulga internetowa odliczana jest od:

· dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenia, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych),

 · przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej bądź ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem).

Odliczenia w PITPIT-36PIT-37PIT-28Formy opodatkowania