Kto nie musi składać deklaracji PIT za 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Sezon rozliczeń podatkowych dopiero przed nam. Jednak nie kady będzie zobowiązany do złożenia deklaracji PIT za 2022 rok.  tKto nie musi składać PIT za 2022 r. a kogo rozliczy Krajowa Administracja Skarbowa?

Niektórzy podatnicy nie muszą składać zeznania podatkowego, niektóre deklaracje zaakceptują się same 2 maja 2023 r.

Kto powinien rozliczyć się z fiskusem?

Deklarację PIT muszą złożyć wszystkie te osoby, które w 2022 roku uzyskały jakikolwiek przychód opodatkowany na gruncie ustawy o PIT. Bez znaczenia jest kwota przychodu oraz koszty jego uzyskania, chodzi o sam fakt jego uzyskania. Jeśli natomiast ktoś uzyskuje przychody podlegające opodatkowaniu, lecz jednocześnie uzyskał dochody zwolnione z opodatkowania – w zeznaniu rocznym deklaruje wyłącznie te opodatkowane.

Zwrot podatku za 2022 r., kto i kiedy może go otrzymać? Warto złożyć elektroniczny PIT - PIT.pl

Kto nie musi składać deklaracji PIT za 2021 r.

Źródło: shutterstock

Kto jest zwolniony z obowiązku rozliczenia z fiskusem?

Zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych deklaracji nie składa się w przypadku przychodów zwolnionych z opodatkowania. Zwolnienia określa szeroko art. 21 ustawy o PIT. Lista zwolniej jest długa, zawiera ponad 150 pozycji i warto przyjrzeć się jej dokładnie.

Wśród najpopularniejszych zwolnień można wymienić różnego rodzaju odszkodowania i zadośćuczynienia, zasiłki (np. z tytułu narodzin dziecka), dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych czy dodatki mieszkaniowe.  Zwolnione z podatku są też niektóre nagrody w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł. Wolne od podatku są również odprawy pośmiertne oraz zasiłki pogrzebowe. Diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł. Zwolnione z opodatkowania są również niektóre stypendia i świadczenia wypłacane przez uczelnie wyższe.

Najczęstsze błędy i pułapki w Twój e-PIT - Bankier.pl

Bez PIT dla młodych przed 26 rokiem życia

Niektóre osoby, które nie ukończyły 26 roku życia nie muszą także składać deklaracji PIT za 2021 r. Nadal obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 r.ż. Ze zwolnienia mogą skorzystać osoby które nie mają 26 lat. Ulga (a dokładnie zwolnienie z podatku) obejmie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

W przyszły roku za sprawą Polskiego ładu zwolnionych z obowiązku rozliczenia z fiskusem będzie więcej.  Ze zwolnienia analogicznego dla ulgi dla młodych do 26 roku życia będą mogli skorzystać rodzice 4 dzieci, pracujący emeryci którzy zrezygnują z pobierania emerytury oraz osoby które przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ulga na powrót).

Polski Ład: Nowe ulgi podatkowe i modyfikacja już istniejących - PIT.pl

Polski Ład z nową ulga dla rodzin 4+. Warunki, które pozwolą na skorzystanie z preferencji - PIT.pl

Kiedy warto złożyć zerowy PIT?

Osoby fizyczne, które nie osiągnęły żadnych przychodów w 2022 r. np. niepracujące osoby będące na utrzymaniu współmałżonka, studenci na utrzymaniu rodziców, nie mają obowiązku składania zeznania rocznego. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów podatkowych taka osoba nie musi sporządzać zeznania, w którym przychód, dochód i podatek wynoszą zero. Trzeba jednak pamiętać ze obowiązujące przepisy nie zabraniają złożenia deklaracji zerowej. Zdarza się,  że podatnicy składają PIT-y zerowe, tzn. wypełniają formularz i wpisują zera w miejscach przeznaczonych na wpisanie przychodu, dochodu, podatku. Chcą w ten sposób uniknąć wezwań do urzędu skarbowego i składania wyjaśnień, dlaczego nie złożyli rozliczenia rocznego PIT. Złożenie zerowej deklaracji może mieć na celu również uzyskanie zaświadczenia o dochodach, a właściwie o ich w 2022 r. Organ skarbowy na podstawie takiej deklaracji może wystawić odpowiednie zaświadczenie, jeżeli podatnik złoży  wniosek o jego wydanie. Takie zaświadczenie może być potrzebne przy ubieganiu się o różne świadczenia socjalne.

 

Podatki 2021Bez PIT dla młodychWspólne rozliczenie PITTwój e-PITOdliczenia w PITPIT-11PIT-37Podatek PITFormy opodatkowaniaKsięgowość