Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

7 ulg podatkowych, z których warto skorzystać w PIT za 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych mają możliwość skorzystania z wielu ulg i preferencji. Przedstawiamy te, z których warto skorzystać, by zwiększyć zwrot podatku lub obniżyć daninę do zapłaty.

Ponad 9 mln podatników jak podaje resort finansów, rozliczyło już roczne zeznanie. Warto sprawdzić, czy odliczyliśmy wszystkie przysługujące ulgi, KAS w przygotowywanych propozycjach naszych rozliczeń nie wie, z jakich odliczeń chcemy skorzystać. Które ulgi przynoszą najwyższe korzyści?

1. Ulga prorodzinna – rodzice mogą sporo odzyskać

Najpopularniejsza w zeznaniach rocznych jest tzw. ulga na dziecko. Preferencja zgodnie z art. 27f ustawy o PIT przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym czy rodzinom pełniącym funkcje rodziny zastępczej osiągającym dochody, opodatkowane według skali podatkowej.

W przypadku rodziców posiadających jedno dziecko trzeba pamiętać o limicie przychodów. Limit ten wynosi:

 • 112 000 zł w przypadku, gdy rodzice dziecka pozostają przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się ich dochody) oraz w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • 56 000 zł w przypadku, gdy rodzice dziecka nie pozostają w związku małżeńskim w roku podatkowym.

Kwota odliczeń zależy od ilości dzieci, na które przysługuje ulga. Ulga prorodzinna wynosi:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł (rocznie 2 700,00 zł).

Podatnicy ulgę na dziecko odliczają od podatku. Dodatkowy zwrot z ulgi na dziecko podatnicy otrzymują od wielkości zapłaconych składek społecznych i zdrowotnych w roku podatkowym.

Jak otrzymać większy zwrot od fiskusa, czyli PIT za 2022 r. Zapisz się na webinar Bankier.pl i PIT.pl — Bankier.pl

2. Ulga na Internet – nawet 1520 zł do odliczenia przez dwa lata

Podatnicy, którzy ponosili wydatki, na użytkowanie sieci Internet mają prawo do specjalnej ulgi. Wydatki na Internet można odliczyć od podstawy opodatkowania w maksymalnej wysokości 760 zł rocznie. Ulga przysługuje jednorazowo, maksymalnie przez dwa następujące po sobie lata. Oznacza to, że jeśli podatnik w przeszłości (wcześniej niż w 2021 roku) rozliczył już ulgę na Internet, to w 2022 roku nie może już tego dokonać. Przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem, ulga przysługuje każdemu z małżonków, zatem może wynieść aż 1520 zł w jednym zeznaniu. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych oraz ci, którzy rozliczają się ryczałtowo.

7 ulg podatkowych, z których warto skorzystać w PIT za 2022 r.

3. Ulga termomodernizacyjna – do 106 tys. do odliczenia

Właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy zdecydowali się na termomodernizacje, mają prawo do sporych odliczeń. Katalog wydatków z ulgi termomodernizacyjnej prezentujemy w artykule:

Ulga na termomodernizacje — nie zawsze i nie wszystkim się należy — PIT.pl

Warunkiem do skorzystania z ulgi na termomodernizacje jest spełnienie następujących warunków:

 • przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi się zakończyć w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek,
 • podatnik musi posiadać faktury VAT za wykonane usługi termomodernizacji wystawione przez czynnego podatnika podatku VAT,
 • wydatki na termomodernizację nie zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (np. dotacja czyste powietrze). Jeśli na termomodernizacje uzyskano dotację czyste powietrze, to wówczas otrzymane dofinansowanie nie może być uwzględnione w kwocie wydatku,
 • koszty nie zostały odliczone od przychodu czy zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Odliczenie wydatków na termomodernizacje nie może przekroczyć 53 000 zł w przypadku jednego podatnika. Małżonkowie mają zatem prawo do odliczenia aż 106 000 zł. Ulga przysługuje łącznie na wszystkie wydatki, stąd jeżeli podatnik założył fotowoltaiki, wymienił okna i założył pompę ciepła, może odliczyć maksymalnie 53 000 zł, przy wspólnym rozliczeniu małżonkowie współwłaściciele modernizowanej nieruchomości odliczą 106 tys. zł. W sytuacji kiedy dochód podatnika jest niewystarczający, można odliczać wydatki na termomodernizację w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat. Z preferencji poza podatnikami rozliczającymi się na zasadach ogólnych mogą skorzystać podatnicy, którzy są opodatkowani ryczałtem lub podatkiem liniowym.

4. Oszczędzasz w IKZE, też masz prawo do sporych odliczeń

Kolejną wartą uwagi ulgą jest ulga na IKZE. Dotyczy ona podatników, którzy gromadzą środki pieniężne w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania do wysokości limitów określonych w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Maksymalny limit wpłat na IKZE za 2022 roku wynosi:

 1. 7 106,40 zł lub
 2.  10 659,60 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność).

Z ulgi może skorzystać podatnik opodatkowany według skali podatkowej, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i podatkiem liniowym.

5. Pomagałeś w 2022 roku, też masz prawo do odliczeń, sprawdź co odliczysz

Rozliczając PIT za 2022 rok, warto pomyśleć o wszystkich przekazanych w 2022 roku darowiznach. Katalog odliczeń jest spory.

Odliczeniu podlegają kwoty przekazane w formie darowizny na:

 1. cele pożytku publicznego
 2. szkoły i edukację zawodową
 3. cele kultu religijnego
 4. cele charytatywno — opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych
 5. kulturę i renowację zabytków-Pałac Saski
 6. cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi)
 7.  odliczenie osocza (COVID-19)
 8. walkę z pandemią (COVID-19)
 9. darowizna sprzętu komputerowego (COVID-19)

Co ważne limit 6% dochodu jest jeden dla darowizn przekazanych na cele m.in.:

•            kultu religijnego,

•            honorowego krwiodawstwa,

•            kształcenia zawodowego,

•            odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Wysokość przekazanych darowizn, które odliczamy w PIT, musi być udokumentowana.  Więcej o darowiznach w PIT warto przeczytać w artykule:

Darowizny w PIT za 2022 rok-sposobem na zmniejszenie podatku do zapłaty — PIT.pl

6. Odliczenie wydatków na leki i na rehabilitacje

Podatnicy, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i zapłacili podatek w 2022 roku, mają możliwość skorzystania z odliczeń na rehabilitacje.

Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2022 r. - emerytom brakuje podatku, by z niej korzystać — PIT.pl

Co można odliczyć, podpowiadamy w naszym poradniku: Ulga rehabilitacyjna — ulga na leki — PITy roczne 2022/2023 - PIT.pl — PIT.pl

7. Składki na rzecz związków zawodowych – nowa ulga warta uwagi, do odliczenia 500 zł w PIT

W PIT za 2022 rok pojawiła się nowa ulga. Jest to możliwość odliczenia składek zapłaconych w ubiegłym roku na rzecz związków zawodowych. Ulga jest limitowana do 500 zł rocznie i dotyczy składek zapłaconych w roku podatkowym. Osoby, które zapłaciły składki, mogą zmniejszyć podatek do zapłaty lub powiększyć zwrot.

Błędy i pułapki w PIT — przygotuj się do zeznania rocznego po Polskim ładzie — PIT.pl

Ulga termomodernizacyjnaUlga na dzieciUlga rehabilitacyjnaRozliczenie roczneDarowizna i spadekOdliczenia w PITPodatki 2022Polski Ład