12 nowych ulg w PIT za 2022 r.

Ewelina Czechowicz

Podatnicy, którzy będą rozliczać swoje zeznania podatkowe za 2022 r. będą mogli skorzystać z większej ilości ulg i preferencji podatkowej. Za sprawą Polskiego ładu poszerzono katalog dostępnych odliczeń. Trzy nowe ulgi dotyczą osób fizycznych. Osiem nowych preferencji jest dla przedsiębiorców. Podatnicy opodatkowani liniowo, ryczałtem lub kartą podatkową będą mogli skorzystać z odliczenia składek zdrowotnych. Już teraz warto przyjrzeć się nowym preferencjom i zastanowić czy będziemy mogli z nich skorzystać i zmniejszyć zobowiązania należne fiskusowi.

Za sprawą zmian wprowadzonych w ramach reformy podatkowej nazywanej Polskim ładem wprowadzono 12 nowych ulg podatkowych.

3 nowe ulgi w PIT dla osób fizycznych

Zgodnie ze zmianami PIT za 2022 r. do określonego limitu nie zapłacą:

  1. rodzice 4 i więcej dzieci
  2.  pracujący seniorzy
  3. osoby korzystające z ulgi na powrót

W PIT za 2022 r. podatnicy będą mogli skorzystać z nowych preferencji takich jak ulga na powrót, ulga dla rodziców 4 i więcej dzieci czy ulga dla pracujących seniorów. Modyfikacją ulegnie też  wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem. Z ulg można skorzystać do jednego limitu, kwoty 85 528 zł stąd preferencje z dwóch czy więcej ulg nie kumulują się.

 

Przekroczenie dochodu w 2022 r. ponad 85 528 zł - zaliczki na podatek i rozliczenie roczne - PIT.pl

 

Rodzaj ulgi

Limit ulgi

Warunki skorzystania z preferencji

Warunki dodatkowe

Druki

Ulga dla rodziców 4+

 

85.528 zł

potwierdzenie wieku oraz ilości dzieci

ulga obejmuje przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza

PIT‑28, PIT‑36, 

PIT‑36L, PIT‑37

Ulga na powrót

 

85.528 zł

zmiana rezydencji podatkowej

ulga obejmuje przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza

PIT‑28 PIT‑36 

PIT‑36L PIT‑37

Ulga dla pracujących seniorów

 

85.528 zł

rezygnacja ze świadczenia emerytalnego

ulga obejmuje  przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza

PIT‑28, PIT‑36, 

PIT‑36L, PIT‑37

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Nowe ulgi podatkowe odliczane od dochodu dla przedsiębiorców

W PIT za 2022 r. przedsiębiorcy bedą mogli skorzystać z nowych ulg które będzie można odliczyć od dochodu. Taki preferencji jest 8, prezentujemy je w poniższej tabeli.

Nazwa ulgi

Co można odliczyć od dochodu

Dokumenty niezbędne do odliczenia

Czas stosowania ulgi

Formularz

 

 

Ulga na robotyzację

 

Podatnik będzie mógł odliczyć wydatki na roboty, maszyny i urządzenia peryferyjne

Dokumenty        potwierdzające poniesione koszty 

w roku podatkowym poniesienia wydatków lub w jednym z 6 kolejnych lat, 100% wydatków zaliczonych do kosztów podatkowych

PIT-36,
PIT-36L,
[PIT/O]

ulga na zabytki tzw. Pałacyk Plus

50% wydatku, w przypadku zakupu nieruchomości max. 500.000 zł

Dokumenty        potwierdzające poniesione koszty 

 

PIT‑37,
PIT‑28, PIT‑36,PIT‑36L

ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę

 

1.000 - 2.000 - 2.500 zł rocznie przez dwa lata

Dokumenty        potwierdzające zakup terminala 

limit zależny od obowiązku korzystania z kasy rejestrującej (fiskalnej)

PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L,
[PIT/O]

ulga sponsoringowa na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe

 

50% kosztów poniesionych na tę działalność nie więcej niż dochód z działalności

Dokumenty        potwierdzające poniesione koszty 

 

PIT‑36, PIT‑36L,

[PIT/O]

na inwestycję w spółkę alternatywną

 

Do 250 000 zl

Dokumenty        potwierdzające poniesione koszty 

 

PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37,
[PIT/O]

ulga na marketing produktu

 

max. 1 mln zł

Dokumenty        potwierdzające poniesione koszty 

 

PIT-36L,
PIT-36.

ulga na związki zawodowe

500 zł

Dokumenty potwierdzajace opłacenie składek członkowskich

 

PIT28, PIT36,

PIT37

 

[PIT/O]

ulga na stworzenie nowego produktu

 

30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek max. 10% dochodu z działalności gospodarczej

Dokumenty        potwierdzające poniesione koszty 

 

PIT‑36, PIT‑36L,

[PIT/O]

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

 

Podatnicy opodatkowaniu na zasadach ogólnych  będą mogli również odliczyć od dochodu szereg innych ulg, które obowiazują nadal. M.in. od dochodu w PIT rozliczanym na zasadach ogólnych można odliczyć darowizny, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, ulgę na IKZE.

12 nowych ulg w PIT za 2022 r.

Źródło: shutterstock

Odliczenia od podatku - zmiana zasad odliczania składki zdrowotnej

W ramach polskiego ładu zmieniły się zasady odliczania składki zdrowotnej. Preferencja związana z odliczeniem składek zdrowotnych za 2022 r. obejmuje tylko podatników rozliczających się ryczałtowo oraz podatników, którzy rozliczają się liniowo lub opodatkowanych w formie karty podatkowej. 12 ulga podatkowa jest do podatników rozliczających się liniowo, ryczałtowo lub będących na karcie podatkowej. 

Forma opodatkowania

Roczny limit odliczenia

Podatek liniowy

8700 zł zapłaconych składek zdrowotnych jako pomniejszenie dochodu do opodatkowania

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

50% zapłaconych składek zdrowotnych

jako pomniejszenie przychodu

Karta podatkowa

19% zapłaconej składki zdrowotnej jako pomniejszenie podatku

Źródło: shutterstock

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatek liniowy

W przypadku podatników rozliczających się liniowo odliczenie składki zdrowotnej w 2022 r. może nastąpić na swa sposoby:

1.    w przypadku odliczenia składki od podstawy opodatkowania odliczona składka pomniejsza podatek ale nie pomniejsza podstawy do składki zdrowotnej za kolejny okres

2.    w przypadku zaliczenia składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodu odliczenie zapłaconych składek pomniejsza podatek oraz pomniejsza podstawę składki zdrowotnej w kolejnym okresie

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku podatników będących na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych odliczenie składki zdrowotnej zapłaconej w 2022 r. od podstawy opodatkowania pomniejsza podatek ale nie pomniejsza podstawy do składki zdrowotnej za kolejny okres

Karta podatkowa

Przedsiębiorcy na karcie podatkowej również dokonają częściowego odliczenia składki zdrowotnej. Odliczenie to dokonywane będzie od podatku, a wysokość tego odliczenia odpowiadać będzie kwocie równej 19% zapłaconych składek zdrowotnych.

Pozostałe odliczenia od podatku za 2022 r. 

Ponadto jak dotąd podatnicy będą mogli obniżyć podatek korzystając z ulgi:

  • ulgi prorodzinnej (w związku z wychowywaniem dzieci lub pełnieniem funkcji rodziny zastępczej);
  • ulgi abolicyjnej (przysługującej w związku z przychodami z zagranicy i wyrównaniem różnicy między zasadami opodatkowania tych przychodów, wynikającą z przepisów umów z danym krajem, w którym uzyskiwane były przychody);
  • które obecnie nie obowiązują, ale podatnicy korzystają z nich na zasadach praw nabytych w latach poprzednich.

Skala podatkowaPodatki 2022Polski ŁadRyczałtPodatek liniowyOdliczenia w PIT