Wystawianie dokumentów przez płatnika na żądanie ZUS

Postępowanie w sprawie świadczeń emerytalno-rentowych wszczyna się w większości przypadków na wniosek zainteresowanego. Dlatego też musi on wraz z wnioskiem przedłożyć dokumentację stwierdzającą okoliczności, które są niezbędne do ustalenia prawa i wysokości świadczenia ...

więcej aktualności