Dodatki w kryzysie energetycznym

Jednorazowe wsparcie dla gospodarstw domowych w kryzysie energetycznym, przyznawane w formie dodatków od 400 zł do 3.000 zł, uzależnione jest od źródła ciepła. Organ przyznający świadczenie ma prawo zweryfikować informacje wskazane we wniosku. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania - dodatek wypłacany jest ...

Zaświadczenie ze szkoły dla renty rodzinnej

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, muszą do końca września złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. Trzeba do niego dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające dalszą naukę. Jeśli komplet dokumentów wpłynie z opóźnieniem ...

więcej aktualności