Od 1 grudnia 2020 r. zmiany w Kodeksie pracy - nowe wykroczenia i kary

Temat na czasie

Od 1 grudnia 2020 r. zostanie rozszerzony katalog kar i wykroczeń w kodeksie pracy. Pracodawcy, którzy zatrudniają “na czarno” lub zatajają wysokość wynagrodzenia podwładnych i w ten sposób pozwalają osobom uchylającym się od płacenia alimentów nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, będą mogli zostać ukarani grzywną wynoszącą do 45 tysięcy złotych ...

Szersze grono uprawnionych do późniejszej zapłaty zaliczek na PIT

MF opublikowało rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Część przedsiębiorców zostanie zwolniona z obowiązku regulowania zaliczek na PIT. Ministerstwo rozszerzyło początkowo wskazywaną grupę uprawnionych ...

więcej aktualności