Bloczki mandatów za 1,2 mln zł do wyrzucenia? Profesjonalna utylizacja to koszt 15.000 zł

Nowe wzory druków mandatów karnych i usunięcie z obiegu ich poprzednich wersji to szalone koszty dla podatników. Ministerstwo Finansów informuje, że na produkcję bloczków niewykorzystanych mandatów, które nie nadają się już do zastosowania wydano ponad 1.200.000 zł. Jeśli miałyby one zostać zutylizowane – to profesjonalna utylizacja obciążyłaby Skarb Państwa kolejnymi kosztami około 15.000 zł...

Kiedy pensja może być nierówna?

Kodeks pracy przyznaje pracownikom prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. Zakazuje też dyskryminacji pracowników, m.in. w zakresie warunków płacowych. Od tych generalnych zasad prawo pracy przewiduje jednak kilka wyjątków...

Dłużnik uniknie spłaty, ale zapłaci podatek

Obowiązujące od 9 lipca nowe zasady przedawnienia roszczeń są szczególnie istotne w kontekście Interpretacji Indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 maja 2018 r. (sygn. akt 0114-KDIP3-2.4011.137.2018.3.AK1). Uznano, że w sytuacji, gdy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, po zaciągnięciu kredytu odmawia jego spłaty po okresie przedawnienia, osiąga wówczas realne przysporzenie majątkowe...