Najem i dzierżawa nieruchomości a VAT - interpretacja ogólna MF

Temat na czasie

Czy wynajmowanie lub wydzierżawianie nieruchomości o charakterze mieszkalnym jest zwolnione od podatku od towarów i usług? Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej udostępnił interpretację ogólną Nr PT1.8101.1.2021 z dnia 8 października 2021 r. w sprawie opodatkowania wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe ...

więcej aktualności