Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

PIT-y roczne w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Wniosek o zwrot tylko z tytułem prawnym do lokalu - 2007.09.12

Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile, P1-D/415-0005/07

Podatnik ma prawo do uzyskania zwrotu części podatku VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych, jeżeli w momencie składania wniosku o zwrot podatnik dysponuje tytułem prawnym do lokalu.


Wydatki poniesione do dnia sprzedaży - 2006.09.13

Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu, PM/436-13/06

W przypadku zawarcia warunkowej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, z ustaloną w przyszłości datą zbycia, właścicielom budowy przysługuje prawo do zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych do dnia jej sprzedaży.


Wydatki na remont wynajmowanego mieszkania - 2006.06.12

Izba Skarbowa w Bydgoszczy, PB-3/005-SIP-207/06

Dokonując wynajmu nieruchomości lub lokali mieszkalnych na cele mieszkalne, jako osoba podlegająca co do zasady opodatkowaniu podatkiem VAT (korzystająca jedynie ze zwolnienia przedmiotowego), wynajmujący nie może ubiegać się o zwrot części podatku VAT, od wydatków związanych z taką nieruchomością lub lokalem, poniesionych w czasie kiedy nieruchomości lub lokal był przedmiotem wynajmu.


Zwrot VAT a przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - 2006.04.20

Urząd Skarbowy w Mikołowie, PD.I-415-21-06-AK

Skorzystanie przez podatników w 1997 roku z odliczenia od podatku z tytułu przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie ogranicza prawa podatnika do wystąpienia o zwrot części wydatków poniesionych w latach 2005 i 2006 na budowę budynku mieszkalnego.

nasz komentarz

Urządzenie do słonecznego podgrzewania wody - 2006.04.13

Urząd Skarbowy w Biłgoraju, PPDE/443-2/2006

Osoby fizyczne mają prawo do ubiegania się o częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup urządzenia do słonecznego podgrzewania wody. W tym celu należy złożyć wniosek na formularzu VZM-1 o zwrot tych wydatków oraz załączniki określone ustawą.Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj