Adresy administracji skarbowej

Infolinia ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w związku z uruchomieniem Centrum Obsługi Telefonicznej dotychczasowe infolinie: Płatnik, Moja składka oraz emerytalno-rentowa zostały wyłączone. ZUS zaprasza do korzystania z Centrum Obsługi Telefonicznej.
 

Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

801 400 987* z telefonów stacjonarnych

(22) 560 16 00* z telefonów stacjonarnych i komórkowych

Automatyczny System Informacyjny COT

czynny 24 godziny na dobę

Obsługa klientów zgłaszających się m.in. w sprawach:

 • świadczeń emerytalno-rentowych,
 • zasiłków,
 • ubezpieczeń społecznych (zakres dla ubezpieczonych, płatników składek),
 • obsługi programu "Płatnik",
 • obsługi Nowego Portalu Informacyjnego.

Za pośrednictwem konsultanta COT można zarezerwować wizytę w ZUS.

Połączenie z Konsultantem COT

w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godz. od 7.00 do 18.00

* Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora

 

Źródło: ZUS.pl

Ogólnopolska infolinia PFRON

0-801 233 554 (tel. stacjonarne) lub 22 581 84 10 (tel. komórkowe)

Pracownicy infolinii udzielają informacji na temat:

 • uprawnień osób niepełnosprawnych,
 • orzecznictwa rentowego i pozarentowego,
 • zagadnień związanych z zatrudnianiem niepełnosprawnych,
 • ścieżek załatwiania różnych spraw.
   

Serwisy internetowe ZUS

 

Adres internetowy serwisu Baza wiedzy serwisu
www.zus.pl
 • opis funkcjonowania polskiego systemu ubezpieczeń społecznych
 • informacje o bieżącej działalności ZUS
www.mojaskladka.zus.pl
 • dane o procesie informowania ubezpieczonych o składkach na ubezpieczenie emerytalne zapisanych na indywidualnych kontach w ZUS
http://e-inspektorat.zus.pl
 • serwis obsługi klientów ZUS
http://www.cc.unet.pl/cc/main.xml
 • Centrum certyfikacji
http://mojaemerytura.zus.pl/
 • serwis rozwiewa wątpliwości dotyczące emerytur
http://pue.zus.pl/
 • platforma usług elektronicznych