Samozatrudnienie

Zakładanie firmy

ZUS a rozpoczęcie działalności

Wizyta w ZUS jest niezbędna wyłącznie w celu złożenia ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Związane jest to z faktem, że CEiDG-1 rejestruje przedsiębiorcę jedynie jako płatnika składek, nie dokonuje jednak jego rejestracji jako ubezpieczonego.

Złożysz:

ZUS ZUA – jeżeli opłacać masz zarówno składki ZUS jak i składki zdrowotne,

ZUS ZZA – jeżeli opłacać będziesz wyłącznie składki zdrowotne (gdyż obejmuje cię zbieg świadczeń i np. składki na ZUS opłaca też twój pracodawca z tytułu umowy o pracę),

Rejestracja w ZUS może posłuży również celem weryfikacji twoich danych dla profilu zaufanego ePUAP. Po rejestracji w profilu możliwe będzie składanie druków do ZUS przez Internet z pomocą programu płatnik.

 

Rejestracja w ZUS może posłuży również celem weryfikacji twoich danych dla profilu zaufanego ePUAP. Po rejestracji w profilu możliwe będzie składanie druków do ZUS przez Internet z pomocą programu płatnik.

Nie można również zapominać, że samozatrudniony musi za pierwszy okres rozliczeniowy złożyć deklarację DRA. W przypadku samozatrudnionych, rejestrujących się w trakcje miesiąca obowiązkowe będzie złożenie dwóch takich deklaracji – w niepełnym miesiącu oraz za okres pełnego miesiąca prowadzenia działalności. Gdyby przedsiębiorca dodatkowo chciał płacić składki ZUS od wyższej podstawy składek niż minimalna – to za każdy taki okres musi ZUS DRA złożyć dodatkowo. Co więcej, deklarację tę składa również przedsiębiorca za wszystkie okresy zatrudnienia innych osób i to zarówno na umowę o pracę, jak i na umowach cywilnoprawnych (w których pozostaje płatnikiem składek ZUS).

ZUS DRA za kolejne miesiące nie trzeba natomiast składać w przypadku waloryzacji podstawy ich opłacania, a zatem wzrostu lub obniżenia kwoty składki ZUS niezależnej od decyzji płatnika.

Każdorazowe zatrudnienie innych osób wymaga również zgłoszenie tych osób w ZUS (na deklaracji ZUS ZUA lub ZUS ZZA). Równica w przypadku do zgłoszenia samozatrudnionego polega na tym, że w polach „ubezpieczony” oraz „płatnik” wprowadza się inne dane, a w przypadku pierwszego zgłoszenia ze strony samozatrudnionego podawał on te same dane w obu częściach deklaracji. Inny jest również kod ubezpieczenia i podstawa składek. Po zgłoszeniu zatrudnionego podatnik co miesiąc składa ZUS Dra i raport miesięczny imienny – za każdego zatrudnionego.

Zgłoszenia do ZUS dokonać należy najpóźniej w terminie 7 dni od daty zarejestrowania działalności gospodarczej. Termin ten obejmuje zarówno dni pracujące jak i niepracujące. Jeżeli kończyłby się w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zgłoszenia dokonać można następnego dnia roboczego.

Kody ubezpieczeń

 

<< Wszystkie kody tytułów ubezpieczeń w jednym miejscu. Sprawdź sam! >>

 

Kody tytułów ubezpieczeń


Powyższe oznaczenia dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą i zgłaszający się jako ubezpieczony. Inne kody ubezpieczeń odnaleźć można w załączniku nr 18 do rozporządzenia z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. 2009, nr 186, poz. 1444).

 

Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem - aktualne kody

 

UWAGA!

Osoba składająca deklarację ZUS ZZA (podlegająca składkom tylko z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego ze względu na zbieg prawa do składek ZUS – np. zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz rejestrująca działalność gospodarczą – również wpisuje powyższe kody ubezpieczeń. Innymi słowy nie ma innych kodów ze względu na zbieg prawa do ubezpieczeń i brak obowiązku opłacania składek ZUS.

W związku z opłacaniem składek obniżonych – czyli w ramach tytułu 0570 lub 0572 – podatnik będzie musiał w organie ZUS złożyć oświadczenie, że:

  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczą działalność;
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 19-07-2012
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: sss (10-07-2017 07:44:14)
Temat: oplacanie skladek
mam pytanie czy zaplace kare jak zalozylam działalnosc w czerwcu a dopiero teraz zanioslam dokumenty do zusu?
Autor: zzz (31-03-2015 14:59:53)
Temat: Re: USTANIE OBOWIĄZKU PŁACENIA SKŁĄDEK
xxx: Jeśli świadczysz usługi na odległość z Polski to podlegasz pod polskie ustawodastwo.
Autor: Wojciech (26-03-2015 02:14:58)
Temat: zus DRA
Witam, nie rozumiem kiedy en ZUS DRA. Tylko jak 1 raz płacę w swoim życiu ZUS? A potem już nie muszę go skłądać? Pozdrawiam.
Autor: xxx (14-01-2015 05:56:58)
Temat: USTANIE OBOWIĄZKU PŁACENIA SKŁĄDEK
WItam. A co w przypadku, gdy do tej pory prowadziłem pełny ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a teraz chciałbym zgłosić, że jestem zatrudniony w angielskiej firmie i...pokaż całą treść
WItam. A co w przypadku, gdy do tej pory prowadziłem pełny ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a teraz chciałbym zgłosić, że jestem zatrudniony w angielskiej firmie i świadczę usługi na odległość. Mój pracodawca płaci za mnie składki do angielskiego ZUS-u. Jakie druki muszę złożyć? Pozdrawiamzwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz