Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Zmianę adresu trzeba zgłosić

Gazeta Prawna z dnia 2006-07-20
Ewa Matyszewska

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Każdy podatnik, który po zmianie adresu nie dokona aktualizacji NIP, może zostać ukarany grzywną. W praktyce kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Aktualizacji należy dokonać na takim samym formularzu NIP, jak ten, na którym dokonywane jest zgłoszenie w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej i złożyć zgłoszenie aktualizacyjne do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Termin zgłoszenia aktualizacji uzależniony jest od sytuacji formalnoprawnej podatnika i sposobu rozliczania przez niego podatku.

Drukuj