Samozatrudnienie
Rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Zakładanie firmy

Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym

Wniosek CEiDG-1 jest obecnie wystarczający i nie jest wymagana odrębna wizyta w Urzędzie Skarbowym.

W CEiDG-1 należy złożyć zgłoszenie w sprawie wyboru formy rozliczenia, metody opłacania zaliczek na podatek oraz zasad prowadzenia księgowości. Do CEiDG-1 dołączyć można również VAT-R, który stanowi zgłoszenie rejestracyjne w podatku od towarów i usług zarówno dla celów transakcji krajowych, jak również celem uzyskania numeru dla transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE.

Natomiast CEiDG-1 nie jest wystarczający co do aktualizacji danych w zakresie formy rozliczeń (liniowo, ryczałtem, kartą), prowadzonej księgowości czy też formy przy kontynuacji działalności gospodarczej (prowadząc już działalność - decyduję się na zmianę formy rozliczeń). Należy w tym zakresie dodatkowo dokonywac zgłoszenia pisemnego bezpośrednio w organie podatkowym.

 

Rodzaj zgłoszenia Wystarczy CEiDG-1
Tak     Nie wystarczy
(konieczne dodatkowe zgłoszenie)

Wniosek o nadanie numeru NIP

X

 

Decyzja o wyborze podatku w formie liniowej

X

 

Decyzja o wyborze karty podatkowej

X

 

Decyzja o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego

X

 

Decyzja o zaliczkach wpłacanych kwartalnie w podatku PIT

X*

 

Decyzja o zaliczkach wpłacanych w tzw. formie uproszczonej 1/12 dochodu

X*

 

Decyzja o zaliczkach wpłacanych kwartalnie w podatku VAT

 

X

Decyzja o rozliczeniu w VAT jako tzw. mały podatnik

 

X

Decyzja o zaliczkach kwartalnych w ryczałcie ewidencjonowanym

X*

 

Decyzja o rozliczaniu tzw. kredytu podatkowego w podatku dochodowym

 

X

Decyzja o prowadzeniu KPiR

X*

 

Decyzja o wyborze pełnej księgi rachunkowej

X*

 

Zgłoszenie VAT i VAT-UE

 

X – załącznik do CEiDG-1

 

Uwaga! Kontrowersyjnie – dopełniłeś czy nie dopełniłeś

W druku CEiDG-1 wskazany został wybór formy prowadzenia księgowości, niemniej warto dodatkowo dopełnić obowiązku zgłoszenia w organie podatkowym w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia jej prowadzenia, obowiązku dodatkowego zgłoszenia prowadzonej KPiR (o ile właśnie taka forma została wybrana). Termin na zgłoszenie wskazany został w rozporządzeniach w sprawie prowadzenia KPiR. Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, integralną częścią CEiDG-1 jest bowiem wyłącznie żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej – a nie wyboru zaliczek czy formy księgowości). Podobnie w ustawie o swobodzie działalności nie zostało wskazane, by wybór poprzez CEiDG-1 formy opłacanych zaliczek był jednoznaczny ze zgłoszeniem w tym zakresie bezpośrednio do organu podatkowego.

Wyjaśnienia ze strony Ministerstwa Finansów wskazują, że obowiązek zawiadomienia nie musi być składany bezpośrednio do organu podatkowego, niemniej warto w tym zakresie być czujnym i w najgorszym wypadku podwójnie dokonać odpowiednich zgłoszeń.

Zgłoszenie a NIP

Jeżeli przedsiębiorca składający wniosek o dokonanie wpisu do CEIDG nie ma nadanego numeru NIP, CEIDG przesyła zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników po otrzymaniu od właściwego naczelnika urzędu skarbowego nadanego numeru NIP i uzupełnieniu wniosku o ten numer.

Od 2011 r. podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej oraz nie będący czynnymi podatnikami podatku VAT przestali być identyfikowani w stosunku do swoich przychodów numerem NIP lecz numerem PESEL. Gdy od 1 stycznia 2011 r. podatnik posiadający wcześniej numer NIP rozpoczynał działalność gospodarczą, jego numerem NIP służącym dla celów działalności gospodarczej był numer nadany mu wcześniej, który przez pewien czas nie był wykorzystywany dla celów kontaktu z organem podatkowym. Podatnicy, którzy wcześniej nie otrzymali jeszcze numeru NIP – otrzymywali go wzwiązku z rejestracją w CEiDG.

Wniosek do CEiDG jest wolny od opłat, złożenie jako załącznika VAT-7 podlega opłacie 170 zł.

Uwaga! Rejestracja VAT

Zdarzyć się może, że jednostka organu gminy stwierdzi , że VAT-R nie przyjmą (np. z powodu niedoinformowania). W takim wypadku możliwe jest również osobiste dostarczenie zgłoszenia do Urzędu Skarbowego i rejestracja.

Zgłoszenie VAT zostaje potwierdzone na druku VAT-5, który przedsiębiorca otrzyma w organie podatkowym lub pocztą na wskazany w zgłoszeniu adres siedziby lub adres do doręczeń.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 23-07-2012
  • data modyfikacji: 07-01-2016


Komentarze

Autor: Kuba (01-04-2016 11:10:42)
Temat: Rejestracja VAT-R
Odnośnie rejestracji VAT-R łącznie z wnioskiem CEIDG-1 w urzędzie, to na stronie CEIDG jest następująca informacja (dla niedoinformowanych urzędników) "W związku z wydanym przez Ministra Finansów rozporządzeniem w...pokaż całą treść
Odnośnie rejestracji VAT-R łącznie z wnioskiem CEIDG-1 w urzędzie, to na stronie CEIDG jest następująca informacja (dla niedoinformowanych urzędników) "W związku z wydanym przez Ministra Finansów rozporządzeniem w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, formularz VAT-R mogą dołączyć jedynie przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG i dysponujący podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu." Pozdrawiamzwiń
Dodaj swój komentarz
Drukuj