Odsetki i płatności

Zaokrąglenia

Zasadą jest zaokrąglanie należności do pełnych złotych. Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Zasada ta powoduje, że najpierw zaokrągleniu podlega podstawa opodatkowania, następnie po obliczeniu podatku – zaokrągla się ten podatek itd. Podobnie osobnego zaokrąglenia należy dokonywać w przypadku ustalania każdej kolejnej zaliczki na podatek.

Powyżej wskazanej zasady zaokrągleń nie należy stosować do ustalania podstawy opodatkowania i kwot podatku w przypadku przychodów z kapitałów pieniężnych (przy tzw. podatku Belki). W tym przypadku zaokrąglenia dokonuje się wyłącznie do kwot 1 grosza w górę.

Zaokrągleń w przypadku odsetek za zwłokę należnych od zobowiązania wynikającego z prawnie skutecznej korekty deklaracji podatkowej i wpłaty podatku dokonuje się do pełnych złotych w górę. Zaokrąglenie do takich kwot dotyczy odsetek za zwłokę a nie kwoty zaległego podatku.

Zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

W przypadku wystawiania faktur VAT zaokrąglanie należnego podatku VAT następuje wyłącznie do pełnych groszy.

W przypadku ustalania limitu obrotów u tzw. małego podatnika – w celu przeliczenia kwoty limitu 1,2 mln euro na złotówki według kursu NBP, zaokrąglenia dokonuje się do pełnych tysięcy złotych w górę. Kwoty wykazywane przez podatnika jako obrót nie podlegają takiemu zaokrągleniu, zaokrągla się wyłącznie sam limit.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 19-07-2012
  • data modyfikacji: 07-01-2016