Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Wzrosły limity ulgi uczniowskiej

Gazeta Prawna z dnia 2006-01-06
Wiesława Moczydłowska

Od 1 stycznia wzrósł limit ulgi uczniowskiej, która przy okresie szkolenia do 24 miesięcy wynosi 4852,51 zł a przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące 8087,52 zł. Dotychczas kwoty te wynosiły odpowiednio 4734,16 zł i 7890,26 zł. Z ulgi mogą korzystać tylko przedsiębiorcy, którzy nabyli do niej prawo przed 1 stycznia 2004r. Dotyczy to przedsiębiorców, których odliczenia w ramach ulgi nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym za lata poprzedzające 2004 rok, a także przedsiębiorców, którzy przed 1 stycznia 2004 r. zawarli z uczniami lub szkołami właściwe umowy, oraz rozpoczęli praktyczną naukę zawodu lub szkolenie w celu przygotowania zawodowego nie później niż w roku szkolnym 2003/2004. Warunkiem skorzystania z ulgi jest złożenie wniosku w terminie miesiąca od daty złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu, w tym także od daty wystawienia dyplomu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe lub od daty zakończenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu. Odliczeń dokonuje się wykazując je w ciągu roku w deklaracji PIT-5 a w rocznym zeznaniu, na podstawie danych załącznika PIT/O.

Drukuj