Wskaźniki
Rozlicz PIT za 2015 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

 

Pomoc eksperta

Wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem

W dniu 17 czerwca 2013 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 28 maja 2013 r.o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 675). Wprowadziła ona zmiany w urlopach związanych z macierzyństwem. Nowe wymiary urlopów przedstawiaja poniższe tabele:

 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Urlop macierzyński

20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka
przy jednym porodzie,

31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci
przy jednym porodzie,

33 tygodnie - w przypadku urodzenia trojga dzieci
przy jednym porodzie,

35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci
przy jednym porodzie,

37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci
przy jednym porodzie.

 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

20 tygodni - w przypadku przyjęcia jednego dziecka,*

31 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,*

33 tygodnie - w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,*

35 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci, *

37 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.*

 

* nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

 

Jeżeli pracownik przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Dodatkowy urlop macierzyński

do 6 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

do 8 tygodni - w przypadku urodzenia dwóch lub więcej dzieci
przy jednym porodzie.

 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

do 6 tygodni - w przypadku przyjęcia jednego dziecka,

do 8 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwóch lub więcej dzieci,

do 3 tygodni - pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie w wieku do 7 (odpowiednio 10 lat), a wiek dziecka w trakcie wykorzystywania urlopu przekracza powyższe wartości 7(10) lat.

 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Urlop rodzicielski

do 26 tygodni - niezależnie od liczby dzieci urodzonych
przy jednym porodzie

 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Urlop ojcowski

2 tygodnie*


*nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia lub do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.
 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Urlop wychowawczy

do 36 miesięcy*

 

* urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie pracy co najmniej 6 miesięcy. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia bez względu na występujące przerwy, czy rodzaj stosunku pracy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94)
  • Ustawa z dnia 28 maja 2013 r.o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 675).

Prowadzenie firmy może być proste?

Postaw na program, który dostosujesz do siebie

Stwórz swój własny zestaw modułów i nie przepłacaj!

Poznaj szczegóły >>>

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
... Drukuj