Wskaźniki

 

Wymiar urlopów związanych z rodzicielstwem

Urlopy związane z macierzyństwem obowiązujące od 2 stycznia 2016 r.

 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Urlop macierzyński

20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka
przy jednym porodzie,

31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci
przy jednym porodzie,

33 tygodnie - w przypadku urodzenia trojga dzieci
przy jednym porodzie,

35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci
przy jednym porodzie,

37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci
przy jednym porodzie.

 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

20 tygodni - w przypadku przyjęcia jednego dziecka,*

31 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,*

33 tygodnie - w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,*

35 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci, *

37 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.*

 

* nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

 

Jeżeli pracownik przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

 

 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Urlop rodzicielski

do 32 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka
przy jednym porodzie

do 34 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka
przy jednym porodzie

 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Urlop na warunkach
urlopu rodzicielskiego

do 32 tygodni - w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka

do 34 tygodni - w przypadku przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka

do 29 tygodni - w przypadku przyjęcia przez rodzica adopcyjnego dziecka w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do ukończenia 10. roku życia.

 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Urlop ojcowski

do 2 tygodni*


*nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia lub do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.
 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Urlop wychowawczy

do 36 miesięcy*

 

* urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie pracy co najmniej 6 miesięcy. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia bez względu na występujące przerwy, czy rodzaj stosunku pracy.

Urlopy związane z macierzyństwem obowiązujące do 1 stycznia 2016 r.

 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Urlop macierzyński

20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka
przy jednym porodzie,

31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci
przy jednym porodzie,

33 tygodnie - w przypadku urodzenia trojga dzieci
przy jednym porodzie,

35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci
przy jednym porodzie,

37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci
przy jednym porodzie.

 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

20 tygodni - w przypadku przyjęcia jednego dziecka,*

31 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,*

33 tygodnie - w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,*

35 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci, *

37 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.*

 

* nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

 

Jeżeli pracownik przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Dodatkowy urlop macierzyński

do 6 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

do 8 tygodni - w przypadku urodzenia dwóch lub więcej dzieci
przy jednym porodzie.

 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

do 6 tygodni - w przypadku przyjęcia jednego dziecka,

do 8 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwóch lub więcej dzieci,

do 3 tygodni - pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie w wieku do 7 (odpowiednio 10 lat), a wiek dziecka w trakcie wykorzystywania urlopu przekracza powyższe wartości 7(10) lat.

 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Urlop rodzicielski

do 26 tygodni - niezależnie od liczby dzieci urodzonych
przy jednym porodzie

 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Urlop ojcowski

2 tygodnie*


*nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia lub do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.
 

Rodzaj urlopu Wymiar urlopu

Urlop wychowawczy

do 36 miesięcy*

 

* urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie pracy co najmniej 6 miesięcy. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia bez względu na występujące przerwy, czy rodzaj stosunku pracy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94)

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz