ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2006r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Zwrot VAT ulga budowlana

Wykaz materiałów budowlanych

Wykaz ministerialny nie jest wiążący.

Zwrot podatku VAT związanego z zakupem materiałów budowlanych na cele mieszkaniowej dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT w stawce 22%. Minister Transportu i Budownictwa ogłosił - zgodnie z ustawą o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - wykaz materiałów budowlanych, których ta ustawa dotyczy. Warto jednak podkreślić, że prawo do odliczenia dotyczy zgodnie z ustawą materiałów objętych starym VATem w stawce 7%, a nowym - 22%, a nie materiałów objętych wykazem ogłoszonym przez Ministra. Wynika to z redakcji przepisów prawnych - odliczeniu podlegają wydatki na zakup materiałów opodatkowanych w określony sposób. Ustawa nie zawiera przepisu, który ograniczałby odliczenie wydatków wyłącznie do wymienionych w wykazie.

Brak materiału budowlanego w wykazie nie oznacza, że nie przysługuje w związku z jego zakupem prawo zwrotu, z kolei umieszczenie go w wykazie nie gwarantuje prawa do odliczenia, zależy ono od spełnienia warunków zasadniczych (materiał budowlany, wykorzystanie w budowie, remoncie, zmiana stawki VAT 7% -> 22%). Rzetelnie przygotowany wykaz powinien jednak teoretycznie zawierać wszystkie materiały budowlane związane z prawem do zwrotu.

Zespół PIT.pl radzi traktować ministerialny wykaz pomocniczo i opierać się przy ustalaniu prawa do zwrotu na przepisach cyt. ustawy oraz ustaw o VAT.

Uwaga ! PKWiU

Wykaz przygotowany został według PKWiU z 2004r., tymczasem dla celów podatku VAT - również w załącznikach do starej i nowej ustawy o VAT - stosowany jest PKWiU z roku 1997. Taka sytuacja trwać będzie do końca 2006r., chyba że Rada Ministrów po raz kolejny przedłuży stosowanie poprzednio obowiązującej klasyfikacji.

Warto o tym pamiętać, sprawdzając wykaz zawierający symbole PKWiU z 2004r. np. z fakturami VAT, na których mogą widnieć inne symbole PKWiU - te z roku 1997. Warto dodać, że w związku ze stawką VAT 22% nie ma obowiązku podawania na fakturach symbolu PKWiU, co dodatkowo może utrudnić porównanie danych.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 03-01-2006
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz