Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Konkursy opodatkowane 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym - 2011.02.15

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie , IBPBIPPB2/415-932/10-4/AK

Dochód uzyskany przez osobę fizyczną uczestniczącą w „konkursie” polegającym na nagradzaniu uczestników za nabycie określonej liczby jednostek uczestnictwa lub utrzymywanie inwestycji przez określony czas stanowi przychód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych i podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, określonym w art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy. Dochód ten nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Nagroda Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce - 2007.09.19

Izba Skarbowa w Poznaniu, BM/415-29/07/Z/AR

„Nagroda Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce” ustanowiona, uchwałą Rady Miasta, nie jest nagrodą za udział w konkursie organizowanym na podstawie przepisów o systemie oświaty, tym samym nie podlega zwolnieniu z podatku PIT.


Nagrody w konkursie organizowanym na stronie WWW - 2007.01.09

Izba Skarbowa w Warszawie, 1401/BF-II/005-1102/06/JO

Wartość wygranych i nagród, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł przyznanych w konkursie organizowanym i emitowanym na stronie internetowej jest objęta zwolnieniem od podatku PIT.


Nagrody w konkursie z dziedziny kultury i sztuki - 2006.12.12

Izba Skarbowa w Katowicach, IPB2/4117-55/06/3

Przychody z konkursów z dziedziny kultury i sztuki (fotograficzne, malarskie, filmowe oraz z zakresu innych sztuk wizualnych) organizowanych przez instytucje kultury w ramach działań statutowych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 760 zł. Nagrody których wartość przekracza kwotę 760 zł są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody.


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj