Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Wydruk z konta może być ewidencją sprzedaży
Nieopodatkowana sprzedaż przez Internet

Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-11-09
Dominik Woźniak

Urzędy skarbowe uznają często, że podatnicy regularnie dokonujący sprzedaży na internetowych portalach aukcyjnych prowadzą działalność gospodarczą, co ma określone skutki w podatku VAT. W przedmiotowej sprawie podatnik nie miał zarejestrowanej działalności gospodarczej i jego wartość sprzedaży wyniosła w 2005r. około 10 tys. zł. Urząd skarbowy uznał, że podatnik wykonywał działalność gospodarczą i nie prowadził ewidencji VAT, mimo, że ten przedstawił dokładny wydruk ewidencję z konta portalu aukcyjnego.

Jeżeli podatnik nie prowadzi ewidencji to urząd skarbowy określa wartość niezewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 22 proc., bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego. Przepisy nie precyzują jednak, jak powinna wyglądać taka ewidencja. Ministerstwo Finansów potwierdziło, że może ona mieć dowolną formę (pismo z 28 czerwca 1996 r., ON-1-551-Opr.22/ WT/96). Zdaniem autora wydruk z konta elektronicznego spełnia warunki takiej ewidencji i jeżeli wynika z niej, że podatnik nie przekroczył wartości sprzedaży 10 tys. euro, to ten ma status podatnika zwolnionego podmiotowo a naczelnik urzędu skarbowego nie może oszacować wartości niezewidencjonowanej sprzedaży.

Skutkiem unikania przez podatnika opodatkowania będzie jednak określenie przez urząd skarbowy wysokości podatku dochodowego i odpowiedzialność karna skarbowa, czyli najprawdopodobniej nałożenie przez urząd skarbowy kary grzywny w drodze mandatu karnego.

Drukuj