Podatek liniowy

Wybór podatku liniowego

Wyboru rozliczenia liniowego dokonać należy na CEiDG-1 – w przypadku rozpoczęcia działalności jest to integralna część tego wniosku, w przypadku zmiany formy opodatkowania – należy dokonać aktualizacji stanu faktycznego składając niezależne od CEiDG-1 oświadczenie do Urzędu Skarbowego. Aktualizacji dokonać mogą zarówno osoby, które rejestrowały działalność składając wniosek CEiDG-1, jak również osoby rozpoczynające działalność wcześniej, przed wprowadzeniem formularza. Aktualizacja CEiDG-1 może okazać się niewystarczająca dla spełniani przesłanki aktualizacji zgłoszenia w organie skarbowym. Prawo nie przewiduje w tym zakresie formularza, stąd możliwa jest forma pisma podatnika, w którym wskazuje on dokonanie takiego wyboru.

Uwaga ! Dlaczego CEiDG-1 to nie wszystko

Wydawać by się mogło, że skoro ustawa deregulacyjna dokonała wszystkich zmian w zakresie rejestracji formy działalności, to również aktualizacja i przejście na podatek liniowy powinna odbywać się poprzez CEiDG-1. Jednakże art. 25 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje, że integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

  • wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
  • zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  • zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  • przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Zapis ten nie jest jednoznaczny z oświadczeniem o rezygnacji z podatku liniowego. Wybór formy – zasady ogólne może bowiem nie być tym samym co rezygnacja z zasad liniowych.

Wyboru podatku liniowego w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku w CEiDG-1, dokonać należy do dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Późniejsza zmiana formy w ciągu roku nie jest dopuszczalna (możliwa jest natomiast utrata prawa do rozliczenia liniowego w trakcie roku).

Jeżeli natomiast dochodzi do zmiany formy opodatkowania – zgłoszenia dokonać należy do 20 stycznia roku, za który podatnik rozliczać się będzie w formie liniowej. Jednokrotne złożenie wniosku o zastosowanie podatku liniowego powoduje, że również w latach kolejnych u podatnika zastosuje się liniowe zasady rozliczeń. Jeżeli podatnik chce zrezygnować z tej formy – musi do 20 stycznia danego roku złożyć do właściwego miejscowo organu skarbowego pisemne oświadczenie o rezygnacji. Opodatkowanie liniowe zakłada, że podatnik rozlicza koszty podatkowe, które obniżają wartość przychodu podatnika.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 28-06-2012
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: Paweł (19-01-2016 10:32:09)
Temat: aktualizacja CEiDG
Jeśli wysyłamy wniosek o zmianę w CEIDG (również internetowo) nie trzeba się fatygować osobiście do urzędu skarbowego. Informacja potwierdzona przez urzędniczkę.
Autor: lukasz (13-01-2016 09:35:28)
Temat: Zmiana formy opodatkowania - aktualizacja CEiDG
Właśnie wracam z Urzędu Miasta w którym dokonałem zmiany formy opodatkowania. Pani w Urzędzie poinformowała mnie że nie ma potrzeby zgłaszać dodatkowo do Urzędu Skarbowego - Urząd...pokaż całą treść
Właśnie wracam z Urzędu Miasta w którym dokonałem zmiany formy opodatkowania. Pani w Urzędzie poinformowała mnie że nie ma potrzeby zgłaszać dodatkowo do Urzędu Skarbowego - Urząd Miasta powiadomi Urząd Skarbowy o takiej zmianie. Treść tego artykułu jest nieaktualna albo nawet wprowadzająca w błąd. Zmieńcie treść tego artykułu albo usuńcie go całkowicie, po co wprowadzać ludzi w błąd.zwiń
Autor: mik (21-01-2015 00:20:12)
Temat: co to znaczy?
"Zapis ten nie jest jednoznaczny z oświadczeniem o rezygnacji z podatku liniowego. Wybór formy – zasady ogólne może bowiem nie być tym samym co rezygnacja z zasad...pokaż całą treść
"Zapis ten nie jest jednoznaczny z oświadczeniem o rezygnacji z podatku liniowego. Wybór formy – zasady ogólne może bowiem nie być tym samym co rezygnacja z zasad liniowych." czy zgłoszenie przejścia z podatku liniowego na "zasady ogólne" za pomocą formularza na stronie CEIDG nie oznacza spełnienia wymogów formalnych? czy urząd skarbowy takiego zgłoszenia nie uzna? Może redaktorzy strony zadbają o klarowne wyjaśnienie!!!zwiń
Autor: Artur (30-12-2014 18:21:23)
Temat: kurwy wino i pianino
pianino kurwy i wino
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz