Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Wracając z Anglii, trzeba postarać się o dokumenty

Gazeta Prawna z dnia 2007-11-06

Ewa Matyszewska

Osoby, które uzyskiwały dochody w Wielkiej Brytanii powinny postarać się o określone dokumenty potwierdzające ich zatrudnienie, wysokość zarobków, daty ich otrzymania oraz pobrane przez pracodawcę podatki. Dotyczy to szczególnie osób, które pracowały w roku podatkowym także w Polsce. Dr. Janusz Fiszer, partner w Kancelarii Prawnej White & Case, wyjaśnia, że zgodnie z nową umową z Wielką Brytanią o unikaniu podwójnego opodatkowania, dla uniknięcia podwójnego opodatkowania stosuje się metodę wyłączenia z progresją. Oznacza to, że jeżeli osoba pracująca w Wielkiej Brytanii nie uzyskiwała w Polsce żadnych dochodów, to nie będzie musiała składać rocznego zeznania w Polsce. Jeżeli natomiast podatnik uzyskał dochody także w Polsce, to dochód uzyskany w Wielkiej Brytanii, brany jest pod uwagę przy ustalaniu tzw. stopy opodatkowania dochodu uzyskanego w Polsce. Osoby takie będą potrzebowały dokumentów potwierdzających uzyskane przez nich dochody w Wielkiej Brytanii. Dr. Janusz Fiszer zaleca także, aby osoby, które miały miejsce stałego zamieszkania dla celów podatkowych w Wielkiej Brytanii i uzyskiwały tam dochody przed 1 stycznia 2007 r., powinny posiadać certyfikat rezydencji wydany przez lokalny brytyjski urząd podatkowy. Pozwoli to uniknąć podwójnego opodatkowania w Polsce.

Drukuj