Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Wniosek o zwrot podatku powinien zostać podpisany przez męża i żonę
Opodatkowanie materiałów budowlanych

Gazeta Prawna z dnia 2007-02-22
Ewa Matyszewska

Nowelizacja ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która wejdzie w życie 6 marca, doprecyzowała wiele przepisów dotyczących małżeńskich wniosków o zwrot VAT. Wprowadzono także definicję małżonków. Z pojęcia tego wyłączone zostały osoby, w stosunku do których sąd orzekł separację. Małżonkowie składając wniosek muszą oboje się pod nim podpisać. Małżonkom przysługują te same wspólne maksymalne limity zwrotu co indywidualnym osobom fizycznym. Kwota zwrotu powinna być ustalana na moment poniesienia wydatków, a nie składania wniosku. Jeśli mąż złoży odrębny wniosek o zwrot i to do innego urzędu skarbowego niż żona, wówczas będzie musiał pisemnie poinformować o tym fakcie urząd skarbowy żony.

Drukuj