Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

W PIT można uwzględnić rzeczywiste koszty dojazdu do pracy

Gazeta Prawna z dnia 2009-04-09
Magdalena Majkowska

Pracownik dojeżdżający do pracy z innej miejscowości może uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT faktycznie poniesione wydatki na przejazdy. Koszty rzeczywiste trzeba udokumentować imiennymi biletami okresowymi. Jeśli pracownik dojeżdża własnym autem, wówczas nie może odliczyć wydatków na paliwo. Również wydatki na bilety jednorazowe czy na okaziciela nie pozwolą na uwzględnienie kosztów rzeczywistych w PIT, gdyż nie będą wystarczającym dowodem na to, że konkretny podatnik ponosił wyższe wydatki na dojazdy do pracy. Pozostają mu zryczałtowane, określone kwotowo koszty uzyskania przychodów.

Inny przypadek jest wówczas, gdy pracodawca nabył w ramach stosunku pracy prawa autorskie do wykonanego przez pracownika utworu. Wówczas pracownik uwzględnia 50-proc. koszty.

Drukuj