Podatek liniowy

Rezygnacja z podatku liniowego

Rezygnacji dokonać można wyłącznie z początkiem roku podatkowego – składając do 20 stycznia pisemne oświadczenie w tej sprawie. Oświadczenie takie składa się na piśmie do organu skarbowego. Aktualizacja CEiDG-1 w tym zakresie okazuje się niewystarczająca.

W trakcie roku możliwa jest natomiast utrata prawa do podatku liniowego. Może się to okazać korzystnym rozwiązaniem w przypadku, gdy podatnik stwierdzi w trakcie roku, że nie ma powodu rozliczać się w tej formie. Utrata prawa do podatku liniowego możliwa jest, jeżeli wykonane zostaną czynności na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy prowadzącego działalność przedsiębiorcy, które to czynności podatnik ten wykonywał lub wykonuje na jego rzecz w ramach stosunku pracy w tym roku podatkowym.

Należy pamiętać, że czynności te muszą być wykonywane w danym roku, a nie np. w roku poprzednim. Czynności natomiast nie oznaczają wyłącznie usług, ale również wykonywanie np. sprzedaży tego samego typu, który miał miejsce w ramach stosunku pracy.

Możliwa jest również utrata prawa do podatku liniowego w przypadku współistnienia stosunku pracy i działalności i równoczesnego wykonywania tych samych czynności, a zatem nie ma konieczności rezygnacji z umowy o pracę. Co więcej, jeżeli podatnik chce zaoszczędzić na podatkach, może również zatrudnić się w trakcie roku na umowę o pracę i wykonać te same czynności co w ramach działalności. W taki wypadku również utraci prawo do podatku liniowego.

Podatnik po utracie prawa do podatku liniowego musi dokonać korekty zaliczek od początku roku, tzn. że stosuje on zasady ogólne od stycznia danego roku. Oznaczać to może zarówno nadpłatę zaliczek (wpłacał je liniowo 19% podstawy a teraz musi 18% i może ująć kwotę wolną) ale może też powodować zaległość podatkową. Przy zaległości podatnik ma obowiązek uiścić odsetki za zwłokę od takiej zaległości.

Te same zasady utraty prawa do podatku liniowego dotyczą czynności wykonywanych w ramach zwykłego stosunku pracy, jak i spółdzielczego stosunku pracy. Nie ma przy tym znaczenia, jaki jest wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej lub jak długo w danym roku trwa jej zatrudnienie.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 26-06-2012
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz