ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT-y roczne 2011

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2011r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Ulgi i odliczenia

Rok 2011 przynosi zmiany w uldze na internet i rehabilitacyjnej. Uproszczeniu ulega rozliczenie ulgi internetowej. Nie ma obecnie obowiązku udowadniania, że z sieci korzystało się w miejscu zamieszkania. Na zmianie skorzystają podatnicy użytkujący sieci bezprzewodowe w telefonach, sieci typu wire-less, czy użytkownicy przenośnych modemów podłączanych np. do laptopów.

Ułatwieniu podlega również system dokumentowania wydatków, uprawniających do ulg podatkowych, w szczególności nie występuje już konieczność posiadania faktury za Internet.

 

 

W przypadku krwiodawców – wystarczające będzie zaświadczenie z PCK o ilości oddanej nieodpłatnie krwi.

Rozszerzeniu podlega zakres korzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Odliczenia dokonają osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I i II grupy inwalidztwa z tytułu posiadania psa asystującego – do wartości 2280 zł rocznie, bez konieczności dokumentowania tych wydatków. Podatnik musi pamiętać jednak, by pies posiadał certyfikat psa asystującego. Wydatki na inne psy nie podlegają odliczeniu.

Zmianie uległ katalog osób rozliczających się jako osoby samotnie wychowujące dzieci. Za 2011 r. rozliczenia takiego dokonać mogą:

  • osoby, które w roku podatkowym 2011 pozostawały panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów lub
  • osoby pozostające w związku małżeńskim, jeżeli ich małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci.

Z rozliczenia nie skorzystają już samotnie wychowujący, prowadzący wspólne gospodarstwo domowe lub wychowujący dziecko wspólnie z innym rodzicem.

W związku ze zmianą zasad ustalania przychodu wyrażonego w walutach obcych, inaczej niż do tej pory wyglądać będzie również rozliczenie podatników zarobkujących za granicą lub dokonujących odliczeń składek ZUS opłacanych poza terytorium Polski.

 

Limity ulg i odliczeń w 2011 roku

Ministerstwo Finansów zamieściło już zestawienie limitów odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2011 r. (na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 26-08-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz