Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

ki zza granicy można odliczać od PIT w Polsce - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2008-12-02

Składki zza granicy można odliczać od PIT w Polsce Puls Biznesu z dnia 2008-12-02 1 grudnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT umożliwiająca Polakom pracującym za granicą odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od podatku płaconego do polskiego fiskusa. Dotyczy ona osób, które pracują lub prowadzą działalność gospodarczą w jednym z państw UE i tam odprowadzają składki, ale podatek PIT płacą w Polsce.

odzinna do poprawki - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2008-04-02

Ulga rodzinna do poprawki Gazeta Prawna z dnia 2008-04-02 Przepisy regulujące korzystanie z ulgi prorodzinnej wymagają zmian. Ich wadą jest to, że nierówno traktują wszystkie dzieci a skorzystanie z ulgi może pozbawić prawa do zasiłku rodzinnego...

korzystać ulgę na dzieci - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2008-03-10

Jak wykorzystać ulgę na dzieci Rzeczpospolita z dnia 2008-03-10 W rozliczeniu za 2007r. podatnicy po raz pierwszy mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej w wysokości 1145,08 zł na każde dziecko. Wystarczy tylko jeden dzień w roku wychowywać dziecko, aby skorzystać z ulgi w pełnej wysokości...

niani do odliczenia - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2008-02-18

Pensja niani do odliczenia Gazeta Prawna z dnia 2008-02-18 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt wprowadzający ulgę podatkową wprowadzający możliwość odliczenia od dochodu wynagrodzenia i składek ZUS oraz Fundusz Pracy z tytułu zatrudniania niani...

a ulga w gotówce - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2008-01-15

Niecała ulga w gotówce Gazeta Prawna z dnia 2008-01-15 Osoby, które upoważniły pracodawcę do dokonania rocznego rozliczenia podatku, które skorzystają jednocześnie z ulgi prorodzinnej, otrzymają w gotówce tylko część nadpłaty podatku...

lbo zasiłek rodzinny - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2007-10-18

Ulga albo zasiłek rodzinny Gazeta Prawna z dnia 2007-10-18 Osoby, które skorzystają ze zwiększonej ulgi na dzieci muszą liczyć się z tym, że dzięki temu wzrośnie ich dochód netto i mogą mieć problemy z uzyskaniem w przyszłości zasiłku rodzinnego...

iczny wydatek daje prawo do ulgi - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2007-09-19

Zagraniczny wydatek daje prawo do ulgi Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2007-09-19 Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał w wyroku z 11 września, że jeżeli w jednym państwie Wspólnoty, wydatek jest przedmiotem ulgi podatkowej, powinien nim być także wtedy, gdy został poniesiony w innym kraju UE...

a dzieci wzrośnie prawie pięciokrotnie - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2007-09-05

Ulga na dzieci wzrośnie prawie pięciokrotnie Z korzystniejszej preferencji będzie można skorzystać w rozliczeniu za 2007 rok Gazeta Prawna z dnia 2007-09-04 Sejmowe Komisje Finansów Publicznych oraz Rodziny i Praw Kobiet zdecydowały, że z odliczenia podwyższonej ulgi na dzieci będzie można skorzystać już w rozliczeniu za 2007r...

wydatków na internet - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2007-08-24

Zwrot wydatków na internet Gazeta Prawna z dnia 2007-08-24 W Sejmie odbyło się drugie czytanie nowelizacji kodeksu pracy wprowadzającej regulacje dotyczące telepracy i zmianę w podatku PIT zgodnie, z którą telepracownik będzie mógł skorzystać z ulgi na Internet...

kanapy nie można odliczyć - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2007-07-27

Zakupu kanapy nie można odliczyć Izba Skarbowa w Katowicach o uldze rehabilitacyjnej Gazeta Prawna z dnia 2007-07-27 Izba Skarbowa w Katowicach uznała, że wydatek na zakup kanapy dla osoby niepełnosprawnej nie może zostać odliczony w ramach ulgi rehabilitacyjnej, ponieważ kanapa nie jest sprzętem zaleconym przez lekarza...

acownicy bez ulgi - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2007-05-18

Telepracownicy bez ulgi Odliczanie wydatków na Internet Gazeta Prawna z dnia 2007-05-18 Zgodnie z projektem zmian Kodeksu pracy i niektórych innych ustaw (w tym PIT) pracownik otrzymujący od pracodawcy zwrot wydatków za Internet nie będzie mógł skorzystać z ulgi internetowej...

złożyć PIT 2K - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2007-04-30

Kiedy złożyć PIT-2K Odliczenie wydatków na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego Gazeta Prawna z dnia 2007-04-30 Podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym za 2006 rok po raz pierwszy odliczają wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego, powinni złożyć oświadczenie PIT-2K...

j właścicieli domów będzie mogło odzyskać część wydatków ponoszonych na ogrzewanie - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2007-04-05

Więcej właścicieli domów będzie mogło odzyskać część wydatków ponoszonych na ogrzewanie Rekompensaty za zakup oleju opałowego Gazeta Prawna z dnia 2007-04-05 Więcej osób niż pierwotnie zakładano będzie mogło ubiegać się o zwrot części wydatków ponoszonych w latach 2006–2012 na ogrzewanie olejem opałowym powierzchni bytowych...

y tylko właściciel - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2007-03-16

Odliczy tylko właściciel Ulga na odsetki od kredytu na mieszkanie Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2007-03-16 Zdaniem Izby Skarbowej w Łodzi z ulgi odsetkowej może skorzystać tylko podatnik, który wziął kredyt na budowę własnego domu lub nowo wybudowanego mieszkania od gminy czy dewelopera...

dla poszkodowanych wolna od podatku - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2007-02-22

Pomoc dla poszkodowanych wolna od podatku Ofiary z Halemby i MTK Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2007-02-22 Minister Finansów, Zyta Gilowska podpisała 16 lutego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku PIT od pomocy materialnej dla poszkodowanych oraz rodzin ofiar katastrof w kopalni Halemba i halli MTK...

sprawdzić status obdarowanego - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2007-01-26

Trzeba sprawdzić status obdarowanego Organizacja musi spełnić kilka warunków Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2007-01-26 Podatnicy, którzy chcą przekazać organizacjom pożytku publicznego 1% swojego podatku, powinni sprawdzić, czy dana organizacja posiada faktycznie status organizacji pożytku publicznego...

na konto bez opłat pocztowych - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2007-01-12

Zwrot na konto bez opłat pocztowych Rozliczenie za 2006 r. Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2007-01-12 Podatnicy, którzy otrzymają zwrot podatku powinni podać urzędowi skarbowemu numer konta bankowego, w przeciwnym razie prześle on zwrot przekazem pocztowym i zostanie on pomniejszony o opłatę pocztową...

ulga na sport - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-12-28

Znika ulga na sport Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-12-28 W przyszłym roku nie będzie już można odliczać od podstawy opodatkowania wydatków na działalność profesjonalnych klubów sportowych...

użej opłacie darowizny nie ma - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-12-04

Przy dużej opłacie darowizny nie ma Ministerstwo Finansów o 1% podatku Gazeta Prawna z dnia 2006-12-04 Od przyszłego roku nie podatnicy a urzędy skarbowe będą przekazywać 1% podatku organizacjom pożytku publicznego. Nie widomo jednak, co jeśli opłata za przelew będzie wyższa niż darowizna...

ów może skontrolować urząd - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-11-29

Rodziców może skontrolować urząd Weryfikacja prawidłowości korzystania z odliczenia Gazeta Prawna z dnia 2006-11-29 Rodzice korzystający z ulgi na dzieci nie będą musieli dokumentować liczby wychowywanych dzieci. Organy skarbowe będą jednak mogły sprawdzić, czy podatnikowi przysługuje ulga w zadeklarowanej wysokości...

wka wyręczy podatnika w przesłaniu darowizny - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-11-14

Skarbówka wyręczy podatnika w przesłaniu darowizny Ułatwienia w przekazywaniu 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-11-14 Od przyszłego roku przekazywaniem 1% podatku na cele pożytku publicznego będą się zajmowały urzędy skarbowe. Dziś Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zajmie się poprawkami Senatu w tej sprawie...

i na mieszkanie nie są limitowane - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-10-10

Wydatki na mieszkanie nie są limitowane Izba skarbowa o uldze na rehabilitację Gazeta Prawna z dnia 2006-10-10 Zdaniem Izby Skarbowej w Łodzi wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności nie są limitowane i podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej...

ez ulgi, czekolada bez podatku - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-09-19

Krew bez ulgi, czekolada bez podatku Centra krwiodawstwa finansuje budżet, dlatego nie można odliczyć darowizny Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-09-19 Darowizny przekazane np. regionalnym ośrodkom krwiodawstwa i krwiolecznictwa nie mogą być odliczone od dochodu. Honorowy dawca krwi nie zapłaci jednak podatku od regenerującej czekolady...

liczał wydatki, matka nie może - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-09-01

Syn odliczał wydatki, matka nie może Ordynacja nie pozwala na wykorzystanie przez spadkobiercę ulgi budowlanej Rzeczpospolita Prawo do dnia z dnia 2006-09-01 Izba Skarbowa w Katowicach uznała, że spadkobierca nie jest podatnikiem, który nabył prawo do ulgi budowlanej, dlatego nie może kontynuować odliczeń...

a przed operacją nie obniżają podatku - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-07-24

Badania przed operacją nie obniżają podatku Wydatki osób niepełnosprawnych Rzeczpospolita Prawo do dnia z dnia 2006-07-24 Zdaniem Izby Skarbowej w Łodzi wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną na badania poprzedzające operację mającą „usunąć przyczyny inwalidztwa", nie mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej...

zynność musi być dobrze opisana - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-07-03

Dobroczynność musi być dobrze opisana Jak wykorzystano darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-07-03 Przepisy nie precyzują, jak powinno wyglądać sprawozdanie o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywną, w związki z czym urząd może uznać, że posiadany przez podatnika dokument nie jest wystarczający...

ż już korzystał, tracą oboje - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-06-06

Gdy mąż już korzystał - tracą oboje Małżeństwu przysługuje jedna ulga na spłatę odsetek od komercyjnych kredytów mieszkaniowych Rzeczpospolita Prawo do dnia z dnia 2006-06-06 Urzędy skarbowe uznają, że jeżeli jeden z małżonków korzystał przed ślubem z dużej ulgi budowlanej, to po ślubie żaden z małżonków nie może skorzystać z ulgi odsetkowej...

amy przed złożeniem zeznania - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-04-25

Wpłacamy przed złożeniem zeznania Zasady odliczania 1 procentu przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego Rzeczpospolita Prawo do dnia z dnia 2006-04-25 Podatnicy chcący przekazać 1% podatku na organizacje pożytku publicznego, powinni pamiętać aby zrobić to przed złożeniem zeznania podatkowego...

amiast pomóc obciąży - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-04-07

Ulga zamiast pomóc obciąży Analiza Gazety Prawnej oraz HLB Frąckowiak i Wspólnicy Gazeta Prawna z dnia 2006-04-07 Zdaniem ekspertów zaproponowana przez Ministerstwo Finansów ulga prorodzinna jest rozwiązaniem doraźnym, niedostępnym dla wszystkich rodzin i bardziej obciążającym budżet niż pomagającym rodzinom wielodzietnym...

isła informacja ministerstwa - Ulgi i odliczenia - Prasa

data: 2006-03-21

Nieścisła informacja ministerstwa Ulgi i odliczenia na 2006r. Gazeta Prawna z dnia 2006-03-21 W opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów informacji dla podatników odnośnie odliczeń darowizn kościelnych, wkradła się nieścisłość, która mogłaby pozbawić podatników prawa do odliczeń...

anie można kontynuować - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-03-21

Odliczanie można kontynuować Ulga remontowa Rzeczpospolita Prawo do dnia z dnia 2006-03-21 Jeżeli podatnik nie mógł w rozliczeniu za 2005r. odliczyć wszystkich wydatków na remont w ramach ulgi remontowej to będzie mógł zrobić to w roku następnym lub latach kolejnych...

dze wydane, jest prawo do ulgi - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-03-15

Pieniądze wydane, jest prawo do ulgi Ulga remontowa do wykorzystania w kolejnych latach Rzeczpospolita Prawo do dnia z dnia 2006-03-15 W przyszłym roku nie będzie już ulgi remontowej, w związku z czym podatnicy, którym w tym roku nie starczyło podatku do odliczenia mają wątpliwość, czy pozostałą do odliczenia kwotę odliczą w przyszłym roku...

wpłata pomniejsza podatek - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-03-14

Każda wpłata pomniejsza podatek Wydatki na fundusz remontowy Rzeczpospolita Prawo do dnia z dnia 2006-03-14 Izba Skarbowa w Łodzi stwierdziła, że podatnicy mogą odliczyć w ramach ulgi remontowej wpłaty na fundusz remontowy, także wtedy, jeżeli dokonają wpłaty nawet za kilka lat z góry...

wpłata, dwa odliczenia - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-03-06

Jedna wpłata, dwa odliczenia Na późno złożonym zeznaniu skorzysta podatnik, a straci potrzebujący Rzeczpospolita Prawo do dnia z dnia 2006-03-06 W przepisach ustawy o PIT odnośnie odliczenia 1% podatku ustawodawca nie przewidział, że ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego może ulec przesunięciu...

leży zrobić korektę - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-03-03

Czy należy zrobić korektę Gazeta Prawna z dnia 2006-03-03 W przypadku, gdy podatnik skorzystał z odliczeń w ramach ulgi remontowej dokonując zakupu materiałów budowlanych, a następnie z jakichś przyczyn zwrócił te materiały do sklepu, to powinien skorygować złożone zeznanie podatkowe...

żna odliczyć za Internet - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-02-27

Ile można odliczyć za Internet Jak korzystać z ulg podatkowych Gazeta Prawna z dnia 2006-02-27 W rozliczeniu za 2005r. podatnicy po raz pierwszy będą mogli odliczyć maksymalnie 760 zł z tytułu użytkowania sieci internetowej. Ulga internetowa nie jest skomplikowana, należy jednak pamiętać o kilku zasadach...

po rozwodzie - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-02-24

Odlicz po rozwodzie Gazeta Prawna z dnia 2006-02-24 Ministerstwo Finansów potwierdziło stanowisko, zgodnie z którym osoba korzystająca z ulgi odsetkowej traci prawo do odliczeń po ślubie z osobą korzystając wcześniej ze starych ulg mieszkaniowych i nabywa je ponownie po rozwodzie...

e skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-02-23

Kto nie skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej Rozliczenia za 2005r. Gazeta Prawna z dnia 2006-02-23 Aby dana osoba skorzystała z ulgi rehabilitacyjnej musi spełniać określone warunki i posiadać określone dokumenty, takie jak orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności...

liczyć wydatki za Internet - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-02-16

Jak odliczyć wydatki za Internet Ulgi, z których korzystamy po raz pierwszy Gazeta Prawna z dnia 2006-02-16 W rozliczeniu za 2005r. podatnicy po raz pierwszy będą mogli skorzystać z odliczeń w ramach ulgi na Internet. Aby skorzystać z odliczeń należy spełnić jednak kilka wymogów...

wodzie można zyskać - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-02-14

Na rozwodzie można zyskać Ulga odsetkowa w małżeństwie Gazeta Prawna z dnia 2006-02-14 Ustawa o PIT przewiduje, że z ulgi odsetkowej nie można skorzystać, jeżeli małżonek korzystał ze starych ulg mieszkaniowych, jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Rozwiązaniem dla podatników może być w takim wypadku rozwód...

atku możemy odliczyć tylko zapłacone składki - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-02-09

Od podatku możemy odliczyć tylko zapłacone składki Jak rozliczyć koszty ubezpieczenia zdrowotnego Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-02-09 W zeznaniu rocznym podatek pomniejsza się o składki ubezpieczenia zdrowotnego. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to tylko składek faktycznie zapłaconych w roku podatkowym, a nie składek, które tego roku dotyczą...

ie na jeden procent - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-02-07

Wsparcie na jeden procent Puls Biznesu z dnia 2006-02-07 Podatnicy mogą pomóc poszkodowanym i rodzinom ofiar tragedii w Katowicach przekazując 1% swojego podatku organizacji pożytku publicznego, która zajmuje się pomocą poszkodowanym w tej tragedii...

atwić podatnikom przekazywanie pieniędzy - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-01-27

Jak ułatwić podatnikom przekazywanie pieniędzy 1 procent na pożytek publiczny Gazeta Prawna z dnia 2006-01-27 Ministerstwo Finansów ma do końca marca przygotować projekt uproszczenia procedur przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego. Przez obecnie obowiązujące, uciążliwe procedury podatnicy niechętnie korzystają z tej możliwości...

prawo do ulgi - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-01-26

Mieli prawo do ulgi Rozliczenia małżonków Gazeta Prawna z dnia 2006-01-26 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że organy skarbowe oceniając, czy dany budynek jest budynkiem mieszkalnym powinny skorzystać z definicji słownikowych i z języka potocznego...

liczać składki - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-01-24

Jak odliczać składki Wydatki na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne Gazeta Prawna z dnia 2006-01-24 W rozliczeniu rocznym podatnicy mogą odliczyć składki ZUS i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy jednak pamiętać, że składki ZUS odlicza się od dochodu a składkę zdrowotną od podatku, ale nie w pełnej wysokości...

leków z ulgą - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-01-23

Zakup leków z ulgą Rozliczenie za 2005r. Gazeta Prawna z dnia 2006-01-23 W ramach ulgi rehabilitacyjnej osoby zaliczone do jednej z grup niepełnosprawności lub osoby, na utrzymaniu których pozostają osoby niepełnosprawne, mogą w rozliczeniu za 2005 rok odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na zakup leków...

we bez podatku - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-01-20

Becikowe bez podatku Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-01-20 W środę prezydent podpisał drugą nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jedna z nowelizacji wprowadza między innymi „becikowe”. Wszystko wskazuje na to, że otrzymanie „becikowego” będzie zwolnione z podatku...

turze nazwiska obojga małżonków - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-01-19

Na fakturze nazwiska obojga małżonków Ulga internetowa Gazeta Prawna z dnia 2006-01-19 W rozliczeniu za 2005r. podatnicy mogą skorzystać z tzw. ulgi internetowej. Ulga ta nie jest ulgą małżeńską, co oznacza, że każdy z małżonków może odliczyć ją od swojego dochodu i każdemu z małżonków przysługuje osobny limit 760 zł...

iwa ulga dla miłośników sportu - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-01-18

Wątpliwa ulga dla miłośników sportu Łatanie dziur w przepisach Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-01-18 Możliwość odliczenia wydatków na kluby sportowe od dnia uchwalenia budziła wiele wątpliwości z uwagi na duże pole do nadużyć. Ministerstwo Finansów wydało w związku z tym interpretację mającą załatać dziury w przepisach...

odliczeniem wylicz procent - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-01-18

Przed odliczeniem wylicz procent Ulga odsetkowa Gazeta Prawna z dnia 2006-01-18 Podatnicy chcący skorzystać z ulgi odsetkowej muszą pamiętać o warunkach, jakie muszą spełnić. Przede wszystkim odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki naliczone za okres od 1 stycznia 2002 roku i zapłacone od tego dnia...

ności w PIT-2K - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-01-13

Niejasności w PIT-2K Kłopoty z korzystaniem z ulgi odsetkowej Gazeta Prawna z dnia 2006-01-13 Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi odsetkowej muszą złożyć formularz PIT-2K. Formularz ten i objaśnienia do niego nie są jednak dostosowane do przepisów zmienionych w 2004r...

da ci ulgę... podatkową - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-01-13

Sport da ci ulgę... podatkową Gazeta Wyborcza z dnia 2006-01-13 Wprowadzona w tym roku do ustawy o PIT i CIT tzw. ulga na sport budzi wiele kontrowersji. Pozwala bowiem doliczyć wydatki ponoszone na klub sportowy a w odróżnieniu od darowizn ponosząc wydatek można spodziewać się czegoś w zamian...

akże dla liniowców - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-01-12

Ulga także dla liniowców Odliczenie darowizny na kościół Rzeczpospolita Dobra Firma z dnia 2006-01-12 Przedsiębiorcy opłacający podatek liniowy mogą odliczyć od dochodu tylko składki ZUS, a od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tym samym nie mogą korzystać z ulg podatkowych. Wyjątkiem jest darowizna na Kościół...

bowiązywała do końca 2004 roku - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-01-09

Ulga obowiązywała do końca 2004 roku Spłata starych kredytów spółdzielczych Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-01-09 Podatnicy, których spółdzielnie mieszkaniowe zaciągnęły kredyt na budownictwo mieszkaniowe przed 1992r., począwszy od rozliczeń za 2005r. nie odliczą w zeznaniu rocznym odsetek od tego kredytu...

y limity ulgi uczniowskiej - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-01-06

Wzrosły limity ulgi uczniowskiej Gazeta Prawna z dnia 2006-01-06 Od 1 stycznia wzrósł limit ulgi uczniowskiej, która przy okresie szkolenia do 24 miesięcy wynosi 4852,51 zł a przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące 8087,52 zł. Dotychczas kwoty te wynosiły odpowiednio 4734,16 zł i 7890,26 zł...

formując o nowym adresie narażasz się na mandat - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-01-06

Nie informując o nowym adresie narażasz się na mandat Znaczenie miejsca zamieszkania dla korzystających z ulgi internetowej Gazeta Prawna z dnia 2006-01-06 Dotychczas przepis nakładający na podatników mandat za niezgłoszenie w urzędzie skarbowym zmiany miejsca zamieszkania w terminie 30 dni, nie był egzekwowany. Teraz może to się zmienić z uwagi na ulgę internetową...

awidłowo rozliczyć stypendium - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2006-01-02

Jak prawidłowo rozliczyć stypendium Gazeta Prawna z dnia 2006-01-02 Stypendia uzyskiwane przez uczniów i studentów są zwolnione z opodatkowania jednak tylko do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł. Często jednak pierwsze stypendium w semestrze wypłacane jest z opóźnieniem...

i zaokrąglimy po nowemu - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-12-29

Podatki zaokrąglimy po nowemu Gazeta Wyborcza z dnia 2005-12-29 Od Nowego Roku zmieniają się zasady zaokrąglania podatków. Będzie się je zaokrąglać do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej gr podwyższa się do pełnych złotych...

liczyć wyższe wpłaty na fundusz - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-12-29

Czy odliczyć wyższe wpłaty na fundusz Gazeta Prawna z dnia 2005-12-29 W ramach ulgi remontowej podatnicy mogą odliczać wpłaty na fundusz remontowy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Nie ma przy tym znaczenia wysokość dokonanych wpłat w odniesieniu do wpłat, jakie podatnik był zobowiązany ponieść...

odliczyć, trzeba mieć fakturę - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-12-29

Żeby odliczyć, trzeba mieć fakturę Ulga internetowa Gazeta Prawna z dnia 2005-12-29 Warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi internetowej jest posiadanie faktury VAT za Internet wystawionej na imię i nazwisko podatnika. Ustawa nie przewiduje natomiast jak powinno się udokumentować faktyczną zapłatę za fakturę...

a internet po raz pierwszy - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-12-27

Ulga na internet po raz pierwszy Gazeta Prawna z dnia 2005-12-27 Osoby fizyczne chcące skorzystać z ulg podatkowej na internet muszą do zeznania rocznego dołączyć załącznik PIT/0. W ramach ulgi od dochodu odliczyć można wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci internet w mieszkaniu czy domu będącym miejscem zamieszkania podatnika...

zenia przez ZUS lub samodzielne - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-12-23

Rozliczenia przez ZUS lub samodzielne Emeryci, renciści i PIT Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2005-12-23 Emeryci i renciści nie muszą się martwić o rozliczenie roczne podatku PIT, ponieważ rozliczenia tego dokona za nich ubezpieczyciel, ZUS lub KRUS, przekazując im i urzędowi skarbowemu, do końca lutego PIT-40A...

awca musi wypełnić PIT - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-12-21

Pracodawca musi wypełnić PIT Zeznanie roczne za 2005r. Gazeta Prawna z dnia 2005-12-21 Za osoby fizyczne, które cały rok przepracowały u jednego pracodawcy i nie zamierzają korzystać z ulg i odliczeń zeznanie roczne mogą złożyć bezpośrednio pracodawcy. W tym celu należy do 10 stycznia dostarczyć pracodawcy PIT-12...

odsetkową zamurowało - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-12-20

Ulgę odsetkową zamurowało Gazeta Wyborcza z dnia 2005-12-20 Ulga odsetkowa jest ostatnią ulgą związaną z budownictwem mieszkaniowym, z której będzie można skorzystać w przyszłym roku. Polega ona na możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek...

la kibiców - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-12-16

Ulga dla kibiców Wydatki na kluby sportowe Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2005-12-16 Od 1 stycznia 2006r. podatnicy będą mogli obniżyć swój dochód o wydatki na rzecz klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową, skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów. Maksymalnie będzie można odliczyć 10% dochodu...

006: Fiskus ściągnie więcej i mniej odda - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-12-01

PIT '2006: Fiskus ściągnie więcej i mniej odda Gazeta Wyborcza z dnia 2005-12-01 Do wczoraj w dzienniki ustaw powinny zostać ogłoszone zmiany podatkowe na 2006r. Tak się jednak nie stało, co oznacza, że w przyszłym roku nie będzie zapowiadanego przed wyborami obniżenia podatków. Nie będzie też waloryzacji progów podatkowych, które pozostają na tym samym poziomie od 2001r...

ujawnić, kogo obdarowałeś - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-11-30

Musisz ujawnić, kogo obdarowałeś Nowości w PIT za 2005 rok Gazeta Prawna z dnia 2005-11-30 W rozliczeniu rocznym za 2005r. osoby fizyczne mogą odliczyć od dochodu darowizny na organizacje pożytku publicznego i na cele kultu religijnego. Darowizna może mieć formę pieniężną oraz rzeczową. Warunkiem odliczenia jest odpowiednie udokumentowanie darowizny...

tajmy o fakturach - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-11-29

Pamiętajmy o fakturach Ulga internetowa Gazeta Prawna z dnia 2005-11-29 W rozliczeniach za 2005r. podatnicy po raz pierwszy będą mogli skorzystać z tzw. ulgi na Internet. Do dokonania odliczenia konieczne jest jednak posiadanie faktury VAT. Nie ma przy tym znaczenia, kto faktycznie korzysta z Internetu, ale na kogo wystawiona jest faktura...

zekażą 1 proc. podatku - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-11-29

Nie przekażą 1 proc. podatku Przepisy dla płacących liniowy PIT się nie zmienią Gazeta Prawna z dnia 2005-11-29 Należy się spodziewać, że również w tym roku podatnicy rozliczający się z fiskusem według stawki liniowej 19% nie będą mogli przekazać 1% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego. Rząd tłumaczy to brakiem podwyżki akcyzy i wzrostem wydatków socjalnych...

e rehabilitacyjne z ulgą - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-11-22

Masaże rehabilitacyjne z ulgą Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2005-11-22 Osoby z orzeczoną I lub II grupą inwalidzką mogą w rozliczeniach rocznych korzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. W ramach ulgi można odliczyć od dochodu m.in. masaże lecznicze zalecone przez lekarza. Odliczenie to nie jest limitowane. Dodatkowo można odliczyć wydatki na dojazd na zabiegi leczniczo rehabilitacyjne...

odliczyć, trzeba mieć umowę - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-11-21

Żeby odliczyć, trzeba mieć umowę Ostatni remont z ulgą Gazeta Prawna z dnia 2005-11-21 Jednym z warunków skorzystania z ulgi remontowej jest posiadanie tytułu prawnego do mieszkania. Przepisy nie mówią jednak dokładnie co stanowi ten tytuł. Powszechnie uważa się za niego własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego...

można skorzystać z ulgi internetowej - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-11-18

Kiedy można skorzystać z ulgi internetowej Gazeta Prawna z dnia 2005-11-18 W tym roku osoby fizyczne w rozliczeniach rocznych będą mogły skorzystać z ulgi na Internet. Aby wydatki na Internet można było odliczyć od dochodu konieczne jest posiadanie faktury VAT. Brak takiej faktury powoduje utratę możliwości odliczenia wydatków...

teraz, remontuj w nowym roku - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-11-15

Kupuj teraz, remontuj w nowym roku Ostatni dzwonek na skorzystanie z odliczenia Gazeta Prawna z dnia 2005-11-15 Po raz ostatni w rozliczeniach za 2005r. będzie można skorzystać z tzw. ulgi remontowej. Nie oznacza to jednak, że do końca roku należy zrobić remont. Ważne jest jedynie aby do końca roku zrobić zakupy materiałów budowlanych, które będą wykorzystane w czasie remontu w przyszłym roku...

enie jest limitowane - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-10-28

Odliczenie jest limitowane Ulga remontowa Gazeta Prawna z dnia 2005-10-28 Zdaniem Izby Skarbowej w Rzeszowie osoba fizyczna zajmująca część budynku mieszkalnego na podstawie umowy użyczenia może skorzystać z ulgi remontowej. Osoba taka może jednak odliczyć wydatki na remont przypadające na jej część budynku...

ulgi prorodzinne PiSu - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-10-18

Trudne ulgi prorodzinne PiS-u Gazeta Wyborcza z dnia 2005-10-18 Prawo i Sprawiedliwość planuje wprowadzenie tzw. ulgi prorodzinnej dla rodzin z niskimi dochodami, wychowujących dzieci. Rodziny o dochodach brutto niższych niż 500 zł na osobę dostawałyby ulgę 50 zł na jedno dziecko, 200 zł na dwoje oraz 100 zł za każde kolejne dziecko...

datkowe dochody wykluczają korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-10-13

Czy dodatkowe dochody wykluczają korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej Gazeta Prawna z dnia 2005-10-13 Korzystania z ulgi rehabilitacyjnej nie wyklucza uzyskiwanie przez osobę niepełnosprawną dochodów z tytułu umów zlecenia. Limit dochodów osoby niepełnosprawnej 9120 zł odnosi się jedynie do sytuacji gdy z ulgi chce skorzystać osoba mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną...

zeba zrobić korektę zeznania - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-10-12

Czy trzeba zrobić korektę zeznania Gazeta Prawna z dnia 2005-10-12 Jeżeli podatnik odliczy od dochodu wydatki na remont mieszkania, w ramach ulgi remontowej a w późniejszym okresie otrzyma zwrot kosztów remontu np. z funduszu spółdzielni, nie musi korygować już złożonego zeznania. Otrzymany zwrot należy jednak potraktować jako dochód z innych źródeł...

e nam ulga remontowa - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-10-10

Gaśnie nam ulga remontowa Gazeta Wyborcza z dnia 2005-10-10 Jeszcze tylko w tym roku będzie można odliczyć wydatki poniesione na remont domu lub mieszkania. Od przyszłego roku zniknie bowiem ulga remontowa, która pozawalała odliczyć 19% wydatków na remont mieszkania lub domu...

ajmy póki możemy - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-10-07

Odliczajmy póki możemy Jakie ulgi podatkowe znikną, a jakie pozostaną Gazeta Prawna z dnia 2005-10-07 W związku z wyborami parlamentarnymi nie wiadomo jakie będą ulgi podatkowe w przyszłym roku, dlatego najlepiej maksymalnie wykorzystać te, z których można skorzystać w 2005 roku. Są to ulga na internet, rehabilitacyjna i odsetkowa. Ostatni rok można odliczać także wydatki na remont i modernizację...

liczać 19 proc. wszystkich wpłat na fundusz remontowy - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-10-06

Czy odliczać 19 proc. wszystkich wpłat na fundusz remontowy Gazeta Prawna z dnia 2005-10-06 Podatnicy mają możliwość odliczenia 19% wpłat na fundusz remontowy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej w ramach tzw. ulgi remontowej. Nie ma przy tym znaczenia wysokość kwoty, określona przez spółdzielnię lub wspólnotę, jak powinna być wpłacana na fundusz remontowy...

odatkowe nie zachęcą - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-09-26

Ulgi podatkowe nie zachęcą Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2005-09-26 Wchodzące od 1 stycznia przepisy, które dają możliwość skorzystania z ulgi podatkowej osobom zatrudniającym gosposie, są tak skonstruowane, że niewiele pomocy domowych będzie chciało wyjść z szarej strefy...

zmiany tylnymi drzwiami - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-09-06

Znów zmiany tylnymi drzwiami Modyfikacje wprowadzane ustawami niepodatkowymi Gazeta Prawna z dnia 2005-09-06 W bieżącym roku ustawodawca nie przeprowadził co prawda nowelizacji ustawy o PIT, ale wprowadził od niej zmiany poprzez inne ustawy. Największe emocje budzi ustawa o sporcie kwalifikowanym...

iczenia tylko wydatki na operację - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-08-22

Do odliczenia tylko wydatki na operację Wyjaśnienia IS: ulga rehabilitacyjna Gazeta Prawna z dnia 2005-08-22 Izba Skarbowa w Rzeszowie uznała, że podatnikowi, na utrzymaniu którego pozostaje niepełnosprawna córka, przysługuje prawo odliczenia od dochodu za 2004 r. wydatku dotyczącego operacji neurochirurgicznej...

nie będzie - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-08-16

Korekt nie będzie Faktury dla małżonków i domowników Gazeta Prawna z dnia 2005-08-16 Zgodnie z art. 26 ustawy o PIT od dochodu można odliczyć wydatki z tytułu używania sieci internet w budynku będącym miejscem zamieszkania. Maksymalnie jedna osoba może odliczyć 760 zł...

w siodle za pieniądze podatników - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-08-09

Wczasy w siodle za pieniądze podatników Nowa ulga z lekkiej ręki Senatu Gazeta Prawna z dnia 2005-08-09 Czekająca na podpis prezydenta ustawa o sporcie kwalifikowanym wprowadza nowe ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe regulacje mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku. Ustawa przewiduje...

żdy remont uprawnia do ulgi - Przegląd Prasy 32/2005

data: 2005-08-04

Nie każdy remont uprawnia do ulgi Gazeta Prawna z dnia 2005-08-04 Aby móc odliczyć w zeznaniu rocznym wydatki na remont mieszkania muszą być spełnione 2 warunki: należy posiadać tytuł prawny w postaci aktu własności oraz remontowane mieszkanie musi zaspokajać potrzeby mieszkaniowe podatnika...

a z danymi obojga małżonków - Przegląd Prasy 32/2005

data: 2005-08-02

Faktura z danymi obojga małżonków Ulga na Internet Gazeta Prawna z dnia 2005-08-02 Telekomunikacja Polska wyszła naprzeciw oczekiwaniom internautów i od wczoraj wprowadziła możliwość umieszczania na fakturze za dostęp do internetu danych więcej niż jednej osoby...

iekonstytucyjna - Przegląd Prasy 32/2005

data: 2005-08-01

Ulga niekonstytucyjna 10% od dochodu na sport Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2005-08-01 Zgodnie z przyjętą w piątek przez Sejmu ustawą o sporcie kwalifikowanym osoby fizyczne oraz prawne będą mogły odliczyć od dochodu wydatki na kluby sportowe. Odliczyć będzie można maksymalnie 10% dochodu...

ścioła na rachunek czy do ręki - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-07-27

Dla kościoła na rachunek czy do ręki Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2005-07-27 Od 1 stycznia 2006 roku darowizny na rzecz Kościoła będą musiały być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy. Taką zmianę w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza bowiem ustawa nowelizująca ordynację podatkową...

emontowa. Zasady odliczeń - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-07-25

Ulga remontowa–zasady odliczeń Po raz ostatni w tym roku Rzeczpospolita Nieruchomości dnia 2005-07-25 Bieżący rok jest ostatnim, w którym można skorzystać odliczenia wydatków na remont mieszkania w ramach tzw. ulgi remontowej. W sumie odliczyć można 19% wydatków, ale nie więcej niż 5670 zł remontując dom lub wpłacając na fundusz remontowy spółdzielni lub wspólnoty...

e rozmnożenie ulgi na internet - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-07-20

Cudowne rozmnożenie ulgi na internet Gazeta Wyborcza z dnia 2005-07-20 Od początku roku obowiązuje ulga na internet, będąca rekompensatą za podwyżkę VAT na internet. Od dochodu można odliczyć do 760 zł rocznie. Z pisma Ministerstwa Finansów (PB5/MC-033-29-368/05) wynika, że z ulgi tej może skorzystać więcej niż jedna osoba w gospodarstwie domowym...

a na męża i żonę - Ulgi i odliczenia - PITy roczne - Prasa

data: 2005-06-02

Faktura na męża i żonę Ulga na Internet Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2005-06-01 strona 3 Przemysław Wojtasik W roku 2005 wprowadzano nowa ulgę - na internet. Od 1 stycznia br. można pomniejszyć dochód o wydatki na Internet w miejscu zamieszkania...


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Drukuj