ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2014
Pomoc eksperta

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2014 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Ulgi i odliczenia

Wpłaty na emerytury - IKZE

Odliczenie kwot wpłacanych na indywidualne konto zabezpieczenia społecznego (IKZE) pozwala już w roku wpłaty korzystać z przywilejów podatkowych związanych z IKZE. W momencie wypłaty - kwoty wypłacane są opodatkowane, jednak podatnik wcześniej korzysta z ulgi podatkowej na IKZE w roku wpłaty - stąd końcowo jest on w lepszej sytuacji, niż podatnik korzystający z IKE, zwolnionego z podatku dopiero w momencie wypłaty. Zasady korzystania z IKZE dla celów podatkowych są ściśle określone.

Kto korzysta z ulgi

Podatnik, który założył konto IKZE może dokonywać odliczenia podatkowego w przypadku, gdy:


Dowody

Odliczeniu podlega wyłącznie składka na IKZE opłacona w danym roku. Składka należna lecz niezapłacona nie upoważnia do doliczeń. Podstawą rozliczenia ulgi będą dowody wpłat na rzecz IKZE wskazujące kto, komu ile i za co zapłacił. Dowód powinien również zawierać datę poniesienia wydatku, co pozwoli ustalić prawo do ulgi w danym roku. Brak dowodu uniemożliwia korzystanie z ulgi.


IKE a IKZE

Nie ma możliwości zaliczania na rzecz ulgi podatkowej składek przekazywanych na rzecz IKE. Wyłącznie składki na IKZE podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Możliwe jest natomiast prowadzenia dwóch kont – IKE oraz IKZE – i korzystanie z ulgi podatkowej tylko w ramach składek na IKZE.


Ile można odliczyć?

O ile przepisy podatkowe nie wskazują maksymalnej kwoty odliczeń, to istnieje górna granica co do kwoty składek na IKZE, powyżej której nie ma możliwości gromadzenia oszczędności. Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W roku 2014 odliczane wpłaty nie mogą przekroczyć 1,2 x 3 746 zł = 4495,2 zł

Ograniczenie obowiązuje również w przypadku opłacenia składek zaległych, tj. maksymalną kwotę roczną liczy się dla wszystkich wpłacanych w danym roku składek, w tym tych zaległych. Są one odliczane w roku podatkowym, w którym dokonuje się ich zapłaty, a nie w roku, za który są należne. W takim przypadku możliwe jest, że kwota wpłaty przekroczy wskazaną powyżej górną kwotę rocznego odliczenia. Wówczas odliczeniu podlegać może wyłącznie wspomniana górna granica odliczenia.


Uposażony a ulga, małżonek a ulga

Dla korzystania z ulgi nie ma znaczenia, na czyją rzecz zastrzeżona zostanie wypłata środków w przypadku śmierci oszczędzającego.

Problemem może okazać się natomiast odliczanie kwot od przychodu jednego z małżonków w przypadku, gdy zapłaty dokonywał drugi małżonek oraz odpowiednio, gdy małżonek nie zarobkując w danym roku dokonuje świadczeń na rzecz drugiego małżonka, a w konsekwencji odliczenia kwot przekazanych na IKZE dokonuje drugi z małżonków. W obu przypadkach choć teoretycznie wydatkowane kwoty pochodzić mogą z majątku stanowiącego współwłasność majątkową małżeńską, to możliwa jest argumentacja, że wpłaty nie zostały dokonane przez podatnika na własne konto, co w konsekwencji ogranicza prawo do ulgi.

Uwaga!

Zapisy ustawy nie wskazują na takie ograniczenia. Ulga przysługuje bowiem z tytułu wpłaty na IKZE bez wskazania, na czyje konto ma się ta wpłata odbywać. W konsekwencji można uznawać, że przy spełnieniu warunku prowadzenia IKZE przez oboje małżonków spór z organem podatkowym ma swoje podstawy prawne.

Dwa konta IKZE, IKE łącznie z IKZE

Oszczędzający na IKZE ma prawo do odliczenia od dochodu wpłat na IKZE na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na podstawie umowy o prowadzenie IKZE gromadzi oszczędności tylko na jednym IKZE.

Oszczędzający może jednak zawierać umowy o prowadzenie IKE lub IKZE z różnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W takim przypadku do wartości limitów oszczędzającemu przysługuje prawo do ulgi podatkowej. Limit w tym wypadku jest łączny i niepodzielny.

 

IKZE dla dziecka

Małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKE lub IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. W innym wypadku nie ma możliwości, by otworzyć takie konto dla dziecka i odkładać na jego rzecz składki w tej formie. Na IKE lub IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Nie ma zatem możliwości, by założyć konto emerytalne i opłacać składki za dziecko. W takim przypadku składek opłacanych na cudze konto jako forma darowizny nie można rozliczać w ramach własnej ulgi podatkowej.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 23-07-2014
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: ML (11-11-2015 22:25:39)
Temat: IKZE dla dziecka
Czy jeżeli samotnie wychowuję dziecko, które uzyskało dochody 3000 i rozliczam się z nim mogę dla siebie i DLA NIEGO rozliczyć wpłatę na IKZE do wys. 3000pln?
Autor: Damian (09-04-2015 21:42:43)
Temat: Wplata na ikze
Witam, Wpłaty na konto IKZE dokonałem 30.12.2014 i jest to data zlecenia, jednak data transakcji w funduszu to 02.01.2015. Czy w takiej sytuacji moge zrobic odpis za 2014r.??
Autor: Darek (07-04-2015 09:11:08)
Temat: odpowiedż dla Arka
Arek, jezeli żona jest współwłaścicielem konta to nie będzie problemu. Jeżeli natomiast nie to na ten czas do rozliczenia jest potrzebny dokument potwierdzający wpłatę z instytucji w...pokaż całą treść
Arek, jezeli żona jest współwłaścicielem konta to nie będzie problemu. Jeżeli natomiast nie to na ten czas do rozliczenia jest potrzebny dokument potwierdzający wpłatę z instytucji w której prowadzisz IKZE. W przypadku kontroli US (co na ten czas się chyba nie zdaża ponieważ mało kto ma IKZE, a i urzędnicy mało o tym wiedzą) może koniecznośc potweirdzenia że te pieniadze były żony ;-)zwiń
Autor: Arek (31-03-2015 22:42:00)
Temat: Przelew na IKZE od współmałżonka.
Witam Państwa, Ja z małżonką prowadzimy konto IKZE. Oboje zarabiamy. Mamy wspólność majątkową od 2014. IKZE od 2014 Na nasze konta IKZE przelałem pieniądze z jednego, mojego konta. W...pokaż całą treść
Witam Państwa, Ja z małżonką prowadzimy konto IKZE. Oboje zarabiamy. Mamy wspólność majątkową od 2014. IKZE od 2014 Na nasze konta IKZE przelałem pieniądze z jednego, mojego konta. W potwierdzeniu przelewu widnieją moje dane, Czy moja żona może odliczyć wpłatę na IKZE za rok 2014?? zwiń
Autor: Joanna (31-03-2015 15:02:09)
Temat: IKZE dla osoby na rencie zdrowotnej
Czy osoba będąca na rencie zdrowotnej nie mająca innych dochodów może skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu wpłat na IKZE?
Autor: monika (31-03-2015 00:22:09)
Temat: III filar
Halina, III filar to PPE, IKE, IKZE. Odliczyc można tylko IKZE
Autor: marcin (17-03-2015 15:57:05)
Temat: wpłaty IKZE
Jak to jest z tym IKZE, czy składki mogą być jednorazowe wykorzystując roczny limit wpłat 4750,80 zł (dla 2015), czy co miesiąc muszę wpłacać pieniądze ?
Autor: Halina (20-02-2015 18:31:55)
Temat: Opłaty na 3 filar emerytalny
Witam Nie zrozumiałam czy można odliczać wpłaty składek na 3 filar ( nie wiem czy to jest któryś z w/w czy to jeszcze inny ale skoro tez...pokaż całą treść
Witam Nie zrozumiałam czy można odliczać wpłaty składek na 3 filar ( nie wiem czy to jest któryś z w/w czy to jeszcze inny ale skoro tez jest zabezpieczeniem społecznym)? Prosze o odpowiedźzwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz