ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2013
Pomoc eksperta

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Okiem urzędnika

Ulga rehabilitacyjna – jaki sprzęt można odliczyć?

W ramach ulg rehabilitacyjnej osoby niepełnosprawne oraz osoby, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, mogą odliczać wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Skorzystanie z tej ulgi jest jednak obwarowane wieloma warunkami, z którymi warto się zapoznać.

W pierwszej kolejności należy pamiętać, komu odliczenie przysługuje. Z ulgi mogą bowiem skorzystać osoby niepełnosprawne, które posiadają jeden z poniższych dokumentów:

 1. orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
 2. decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, albo rentę socjalną, albo
 3. orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Z odliczenia mogą skorzystać, też osoby, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: małżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice małżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają 9.120 zł.

Ustawa o PIT zawiera szereg wydatków, które mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Wśród nich znajdują się również wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Powyższa regulacja dostarcza jednak wielu wątpliwości interpretacyjnych. Podatnicy nie wiedzą bowiem, czy w danych okolicznościach, określone wydatki mogą podlegać odliczeniu, przepisy prawa nie zawierają obowiązującego katalogu indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji. Dlatego też urzędy skarbowe często wydawały interpretacje w tej kwestii, uznając, że odliczeniu podlegają przykładowo wydatki na zakup:

 • materaca gryczanego (Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, 27.09.2006r., RO-XV/415/PDOF-386/451/JS/06);
 • komputera wraz z oprogramowaniem (Urząd Skarbowy w Ostrołęce, 20.07.2006r., US15PO-II-415/14/06/KD; Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni, 17.03.2006r., PW2/415?0014/06; Urząd Skarbowy w Dębicy, 5.12.2005r., PO I 415/36/05); nie tylko w przypadku wykonywania rehabilitacji, ale również możliwości powrotu do sprawności zawodowej lub możliwości wykonywania zawodu przez niepełnosprawnego (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 8.06.2011 r., ILPB2/415-251/11-4/JK);
 • komputera (laptopa) oraz drukarki (Izby Skarbowej w Warszawie z 11.05.2009 r., nr IPPB4/415-132/09-2/JK; Urząd Skarbowy w Nysie, 16.02.2006 r., PD/415-50/BJ/05, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 25.09.2009 r., sygn. IPPB4/415-444/09-4/JS, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 5.05.2011 r., ITPB2/415-166/11/RS);
 • ortopedycznego korektora szyjnego (Urząd Skarbowy w Siedlcach, 14.07.2006r., 1426/US300/KB/415-34/06);
 • koncentratora tlenowego (aparatu do ozonoterapii) (Urząd Skarbowy w Nowym Sączu, 30.06.2006r., PD-1-415-30-06);
 • łóżka terapeutycznego (Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, 16.05.2006r., RO-XV//415/PDOF/207-264/BD/06, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 12.10.2009r., nr IBPBII/2/415-759/09/HS);
 • łóżka ortopedycznego (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 02.06.2009r., nr IPPB4/415-205/09-4/JK);
 • lampy do światłoterapii (Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, 6.04.2006r., PDI/415-26/06, Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach, 30.12.2005r., OG/005/200/PD II/61/2005);
 • aparatu słuchowego (Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, 30.03.2006r., RO-XV/415/PDOF-76/176/AM/06; Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku, 23.01.2006r., PF/415-2/I/06);
 • zestawu BALSAN FUTURA do kąpieli perełkowych i ozonoterapii (Urząd Skarbowy w Zamościu, 17.03.2006r., PO V/415-1/06);
 • fotela z masażem (Urząd Skarbowy w Będzinie, 10.02.2006r., PDFN/415-55/2005; Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim, 17.06.2005r., US-I-1/B-415-12/05);
 • oprawek okularowych oraz szkieł korekcyjnych (Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, 10.02.2006r., I/415-6.1 -214/06/ZDB);
 • aparatu do magnetoterapii impulsowej (Urząd Skarbowy w Kłodzku, 24.10.2005r., PD-II/415/1-24/A/97/05);
 • obuwia zdrowotnego (Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, 7.07.2005r., IX-005/266/2/Z/K/05);
 • peruki (Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile, 1.07.2004r., CD-415-34/04);
 • pompy insulinowej (Urząd Skarbowy w Krośnie, 6 kwietnia 2007r., US.PDF/415-14/07; Urząd Skarbowy w Słupsku, 26.04.2007r., PI/3/415-0011/07);
 • gazowego pieca centralnego ogrzewania, dla osoby niepełnosprawnej w podeszłym wieku, dla której opalanie węglem stało się zbyt uciążliwe (Izba Skarbowa w Gdańsku, 16.07.2007r., BI/4117-0040/07);
 • monitora-telewizora o przekątnej 60 cali, przeznaczonego dla dwunastoletniego, niepełnosprawnego syna, który z powodu schorzenia onkologicznego niedowidzi i w związku z tym nie uczęszcza do szkoły (Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku, 16 .07.2007r., DF/415-314/07/FW);
 • aparatu słuchowego i baterii (Urząd Skarbowy Warszawa-Wola, 3.07.2007r., 1440-DF2/415-81093/VII/2007) osobistej wkładki usznej (wraz z przewodami łączącymi wkładkę z aparatem) oraz wydatki na konserwację i naprawę aparatu (Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, 26.04.2007r., I USB XVI/415/32/07);
 • urządzenia typu „Bioptron” oraz przyrządu do masażu ręcznego (Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, 8.06.2007r., P1/415-13/07);
 • elektrycznego wózka inwalidzkiego (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 29.06.2009r., nr IBPBII/1/415-320/09/MCZ);
 • maty do hydromasażu, dla osoby chorującej na wzmożone napięcie mięśniowe kończyn dolnych i górnych (Urząd Skarbowy w Siedlcach, 8.03.2007r., 1426/US300/AD/415-08/07/AD);
 • platformy przyschodowej, łącznie z kosztami montażu (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 28.06.2011 r., ILPB2/415-369/11-4/WM);
 • zabiegu korekcji zeza u osoby z porażeniem mózgowym (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 2.06.2011 r. ILPB2/415-211/11-6/TR);
 • zakup pieca ułatwiający wykonywanie czynności życiowych (Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 24.05.2011 r., ITPB2/415-212/11/IL);
 • lampy do naświetlań kręgosłupa (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 19.05.2011 r., IBPBII/1/415-171/11/MZ).

Zgodnie natomiast ze stanowiskiem reprezentowanym przez urzędy skarbowe, odliczeniu nie podlegają np. wydatki na zakup:

 • artykułów AGD, choćby ułatwiały one wykonywanie czynności życiowych, np. zakupu pralki automatycznej i zmywarki (Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach, 19.12.2006r., OG/005/175/PDII/415-89/06; Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie, 10.01.2006r., PPBII/415-17/05), zakup centralnego odkurzacza (Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu, 12.12.2005r., PD-I/415-91/13/05), zakup urządzenia THERMOMIX zastępującego inne urządzenia kuchenne (Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, 28.03.2006r., PDFN/415-5/06);
 • samochodu - odliczone mogą być wydatki poniesione tylko na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a nie na zakup pojazdu mechanicznego (samochodu) (Izba Skarbowa w Poznaniu, 11.08.2005r., BD-F/415-16/05/z; Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, 13.06.2006r., 1449/2CF/415/IP-45/06/GW; Urząd Skarbowy w Nysie, 14.02.2006r., PD/415-51/BJ/05, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 29.07.2009r., nr IPPB4-415-369/09-2/PJ); odliczeniu nie podlega również dopłata dokonana przy zakupie auta celem wyposażenia go w elementy ułatwiające obsługę, np. automatyczną skrzynię biegów (Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, 27.07.2011 r., IPTPB2/415-201/11-4/ASZ),
 • materiałów papierniczych, piśmiennych i rysunkowych, np. dla upośledzonego umysłowo dziecka. Urząd Skarbowy w Giżycku (8.02.2006r., US-I-1-410-3-45/05) uznał, że materiałów tych nie można ich uznać za sprzęt, urządzenie czy narzędzie techniczne, nie należą one również do wydawnictw i materiałów szkoleniowych i pomimo, iż są konieczne do realizacji programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka to nie zostały wyszczególnione jako wydatki rehabilitacyjne podlegające odliczeniu od podstawy obliczenia podatku;
 • komputera, do celów nie związanych z rehabilitacją  (Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie, 18.07.2005r., IS.IX/1-415/37/05; Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach, 31.01.2006r., PDII/005-50/415-I/48/05);
 • materaca i poduszek "ortopedycznych" (Urząd Skarbowy w Olsztynie, 30.12.2005r., US.VI/I-415-135-III/05, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 17.04.2009r., nr IBPBII/1/415-78/09/TK);
 • pościeli rehabilitacyjnej, ponieważ nie jest ona sprzętem, urządzeniem czy narzędziem technicznym, niezbędnym w rehabilitacji, bądź ułatwiającym wykonywanie czynności życiowych (Izba Skarbowa w Olsztynie, 2.08.2005r., PBF/005-2-5/05; Izba Skarbowa w Rzeszowie, 6.07.2005r., IS.I/2-415/120/04);
 • narożnej kanapy tapicerowanej (Izba Skarbowa w Katowicach, 12.07.2007r., IPB2/4117-56/07),
 • operacji przywracającej stan zdrowia i przywracającej możliwość dalszej efektywnej rehabilitacji (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 8.08.2011 r., ILPB2/415-601/11-2/AJ), ostentowania żyły szyjnej, nawet jeśli jest to zabieg ułatwiającym wykonywanie podstawowych czynności, ale który nie stanowi zabiegu rehabilitacyjnego (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 31.05.2011 r., ILPB2/415-268/11-2/AJ),
 • zabiegi stomatologiczne, niezbędne w celu dalszej rehabilitacji (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 2.06.2011 r., ILPB2/415-211/11-8/TR),
 • wydatki za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym poniesione przez opiekuna osoby niepełnosprawnej (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 2.06.2011 r., ILPB2/415-211/11-5/TR),
 • kwoty 2280 zł w związku z opłaceniem przewodnika osoby niepełnosprawnej, w przypadku powierzenia tej funkcji żonie - pełnienie przez żonę funkcji przewodnika stanowi pomoc małżonki, której nie można utożsamiać z opłaceniem przewodnika (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 14.06.2011 r., ILPB2/415-304/11-2/WM),
 • zmywarki (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 19.05.2011 r. IBPBII/1/415-173/11/MZ);
 • kolektorów słonecznych (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 13.05.2011 r., IBPBI/1/415-246/11/RM),

Z powyższego zestawienia wydatków, które zostały przez urzędy skarbowe uznane za podlegające odliczeniu i niepodlegające odliczeniu, można wysnuć wniosek, że podstawą odliczenia powinno być posiadanie przez podatnika zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza specjalistę, potwierdzającego, że dane urządzenie, sprzęt czy narzędzie jest niezbędne w rehabilitacji oraz czy będzie ułatwiać wykonywanie czynności życiowych. Możliwe jest bowiem, że jedne urządzenia, np. komputer, mogą podlegać odliczeniu, przez podatników, u których lekarz stwierdzi, że jest to urządzenie niezbędne w rehabilitacji. Możliwość odliczenia jest więc uzależniona od schorzenia na jakie cierpi osoba niepełnosprawna.

W świetle powyższego należy także uznać, że odliczeniu nie będą podlegały wydatki na zakup artykułów AGD, nawet gdyby ułatwiały one wykonywanie czynności życiowych osobie niepełnosprawnej. Odliczeniu nie będą podlegały także wydatki na zakup samochodu, nawet dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnego. Odliczone mogą być natomiast wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Urzędy skarbowe wskazują także, że jeden z dokumentów uprawniających do skorzystania z ulgi i potwierdzających prawo podatnika do skorzystania z ulgi, podatnik powinien posiadać w momencie dokonywania wydatku, a nie np. w dniu składania zeznania (Urząd Skarbowy w Kartuzach, 26 kwietnia 2006r., DF/415-11/06/JM; Urząd Skarbowy w Nysie,16.02.2006r., PD/415-50/BJ/05; Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, 11.02.2005r., IX-005/28/2/Z/K/05).

Podatnicy powinni także pamiętać, że odliczeniu od dochodu w kwocie faktycznie poniesionej podlegają wydatki, jeżeli nie były sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

W przypadku operacji i zabiegów chirurgicznych decydujący okazuje się rehabilitacyjny charakter czynności. Mimo że operacja ma na celu stworzenie warunków do dalszej efektywnej rehabilitacji i poprawy sprawności – nie ma możliwości automatycznego rozliczania jej kosztów w ramach ulgi. Ostatecznie rozstrzygnięcie kwestii czy dany zabieg wchodzi w zakres zabiegów rehabilitacyjnych należy do lekarza specjalisty (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 8.08.2011 r., ILPB2/415-601/11-2/AJ). Warto jednak przede wszystkim zwrócić uwagę na zapadły 17 marca 2011 r. wyrok NSA, który stwierdził, że jeżeli zabieg chirurgiczny jest konieczny do przeprowadzenia rehabilitacji pacjenta, to jego koszt można odliczyć od dochodu (sygn. akt II FSK 1927/09). Sąd uznał, że zabiegów chirurgicznych nie utożsamia się z zabiegami rehabilitacyjnymi, ale odwołać się należy do logiki i zdrowego rozsądku. Nie można bowiem eliminować z zabiegów rehabilitacyjnych takich zabiegów operacyjnych, które decydują o dalszej rehabilitacji i bez których nie jest możliwe jej podjęcie i w efekcie przywrócenie sprawności rehabilitowanemu.

                               

Anna Pokrywczyńska     Data powstania: 17-12-2010
Piotr Szulczewski - współautor      Data aktualizacji 12-09-2013

  

 • data utworzenia: 15-07-2013
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz