PIT 2014: Abolicja podatkowa

Ulga abolicyjna

W roku 2015 podatnik pracujący za granicą, który nie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku w Polsce na zasadzie zwolnienia z progresją, ma prawo do odliczenia podatku zapłaconego w Polsce, do którego wcześniej zastosował zasadę proporcjonalnego odliczenia (ulga abolicyjna).


Ile można zyskać?

Ulga odliczana jest od podatku, zatem praktycznie może ona spowodować nawet wyzerowanie podatku do zapłaty. Niemniej kwota odliczenia będzie równa temu, co zaoszczędzilibyśmy, gdyby w miejsce opodatkowania dochodów zagranicznych w Polsce, zastosować metodę wyłączenia z progresją.

 

 

Stawka podatku za granicą Stawka krajowa Zwolnienie z progresją Proporcjonalne odliczenie Ulga abolicyjna (odliczenie od podatku)
16% 18%/32% 100.000 pozostaje zwolnione, dla uproszczenia obliczeń liczymy 32% od 30.000 = 9.600 zł (podatek w kraju) Za granicą podatek wyniósł 16.000 zł W Polsce podatek wynosi 29070,06 zł; po zastosowaniu zasady odliczenia 12308 zł 12308 – 9600 = 2.708 zł
25% 18%/32% 100.000 pozostaje zwolnione, dla uproszczenia obliczeń liczymy 32% od 30.000 = 9.600 zł (podatek w kraju) Podatek za granicą = 25.000 zł W Polsce - 16763 16763 - 9600 = 7163 zł

 

Kowalski zarobił w danym roku 100.000 zł za granicą i 30.000 zł w kraju.

 

Zasady z umów międzynarodowych

Umowa międzynarodowa może stanowić o wyłączeniu z opodatkowania dochodów zagranicznych polskiego rezydenta. Stosujemy wówczas zasadę zwolnienia z progresją. Podatek określa się wówczas w następujący sposób:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali (18% i 32%);
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 • ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Umowa może również nie być zawarta lub nie zwalniać z opodatkowania dochodów zagranicznych. Wówczas zastosowanie znajdzie proporcjonalne odliczenie.

Podatek określa się wówczas w następujący sposób:

 • dochody łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie
 • odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym (jeśli zatem za granicą zapłaciliśmy więcej podatku niż proporcjonalnie od tej kwoty zapłacilibyśmy w kraju – licząc całość naszego podatku rocznego - to odliczenie wyniesie nie więcej niż podatek krajowy przypadający na kwotę zarobkowaną za granicą).


Jakich źródeł dotyczy ulga?

Ulgę abolicyjną zastosuje się do przychodów z:

 • umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego,
 • działalności wykonywanej osobiście,
 • działalności gospodarczej,
 • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.


Wypełniamy deklarację

Dla korzystających z ulgi przewidziano załącznik PIT-ZG – celem wskazania przychodów zagranicznych. Dodatkowo ulgę należy ująć na podstawowej deklaracji podatkowej (PIT-36, PIT-28, PIT-36L) oraz w załączniku PIT/O (jako inne ulgi, nieprzewidziane w pozostałych pozycjach załącznika). Co ważne, z ulgi nie korzysta się w ramach źródła przychodów – odliczeniu podatkowi opłacanemu liniowo z tytułu działalności gospodarczej może towarzyszyć ulga abolicyjna z tytułu stosunku pracy za granicą i odwrotnie.


Rozliczam się liniowo

Podatnicy podatku liniowego mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej


Rozliczam się ryczałtem

Podatnicy opłacający podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej.


Raje podatkowe

Ulgi abolicyjnej nie stosują podatnicy osiągający przychody w rajach podatkowych (stosujących szkodliwą konkurencję podatkową). Wykaz tych krajów zawiera rozporządzenie z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U.2013, poz. 493).


Ulga abolicyjna a abolicja podatkowa

Wprowadzenie ulgi abolicyjnej poprzedziło wprowadzenie abolicji podatkowej (ustawa z dnia 25 lipca 2008r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. Nr 143, poz. 894).

Ustawa abolicyjna dotyczy dochodów zagranicznych z lat 2002 – 2007 r. Obecnie (1 styczeń 2016 r.) przedawniły się już zobowiązania z lat 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 r., zatem wszystkie zobowiązania objęte abolicją podatkową.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 10-04-2008
 • data modyfikacji: 07-01-2016
 

Program PKPiR dla firm i biur

Wybierz moduły i płać za to, czego potrzebujesz

DARMOWA wersja! Skorzystaj >>>

 


Komentarze

Autor: Beata P. (10-08-2015 00:02:21)
Temat: Limit podatku + ulga abolicyjna
Udalo sie, ale powiem szczerze - latwo nie bylo. Tak czy owak dziekuje za komentarze, szczegolnie N.N, ktorego analityczne podejscie do tematu bardzo mi pomoglo. Pozdrawiam
Autor: Beata P. (09-08-2015 23:58:41)
Temat: Limit podatku + ulga abolicyjna
Czy ktos z komentujacych moglby mi pomoc w obliczeniu ulgii abolicyjnej? Nawet nie chodzi mi o sposób obliczenia ulgii, ale okazuje się, ze podatek zaplacony za granica...pokaż całą treść
Czy ktos z komentujacych moglby mi pomoc w obliczeniu ulgii abolicyjnej? Nawet nie chodzi mi o sposób obliczenia ulgii, ale okazuje się, ze podatek zaplacony za granica może być uwzglediony tylko do pewnego limitu. I to wlasnie z tym limitem mam problem. Gdyby ktos bylby tak uprzejmy i zechcial mi pomoc, będę wdzieczna. Pozdrawiam. beataporzecka@gmail.comzwiń
Autor: Beata P. (09-08-2015 21:24:16)
Temat: Limit podatku + ulga abolicyjna
Czy ktos z komentujacych moglby mi pomoc w obliczeniu ulgii abolicyjnej? Nawet nie chodzi mi o sposób obliczenia ulgii, ale okazuje się, ze podatek zaplacony za granica...pokaż całą treść
Czy ktos z komentujacych moglby mi pomoc w obliczeniu ulgii abolicyjnej? Nawet nie chodzi mi o sposób obliczenia ulgii, ale okazuje się, ze podatek zaplacony za granica może być uwzglediony tylko do pewnego limitu. I to wlasnie z tym limitem mam problem. Gdyby ktos bylby tak uprzejmy i zechcial mi pomoc, będę wdzieczna. Pozdrawiam. beataporzecka@gmail.comzwiń
Autor: bazyli (27-01-2015 23:40:46)
Temat: ad NN
Zgadzam się z NN.DZiwię się tylko czemu na tak fajnym portalu takie dziwne błędy. Pozdrawiam.
Autor: progresja (16-11-2014 23:26:16)
Temat: błąd
a gdzie zliczenie całości dochodu? a gdzie wyliczona stopa procentowa?
Autor: PC (16-11-2014 23:24:33)
Temat: Błąd w wyliczeniach do poprawki
autor pomylił się w tabeli przy metodzie wyliczenia podatku z progresją, pomimo, że poniżej podaje prawidłowy sposób...pokaż całą treść
autor pomylił się w tabeli przy metodzie wyliczenia podatku z progresją, pomimo, że poniżej podaje prawidłowy sposób zwiń
Autor: N.N. (22-09-2014 02:31:08)
Temat: Błąd w wyliczeniach
Chciałbym zwrócić uwagę na błędne obliczenia w przykładach - podatek wg metody zwolnienia z progresją nie jest NIGDY wyższy od podatku wg metody zaliczenia proporcjonalnego. W metodzie...pokaż całą treść
Chciałbym zwrócić uwagę na błędne obliczenia w przykładach - podatek wg metody zwolnienia z progresją nie jest NIGDY wyższy od podatku wg metody zaliczenia proporcjonalnego. W metodzie zwolnienia z progresją należy najpierw ustalić "efektywną stopę podatku" przez podzielenie całego podatku przez cały dochód, a następnie zastosować taką stopę do dochodu uzyskanego w Polsce. Czyli - w przykładzie - efektywna stopa podatkowa: 29070.06 / 130000 = 22.36%, stąd podatek od dochodów z Polski: 22.36% * 30000 = 6708 zł. Zatem "ulga abolicyjna" wyniesie w pierwszym przypadku 13070 - 6708 = 6362 zł, natomiast w drugim przypadku - zero. Oznacza to, że ulga abolicyjna może wystąpić tylko wtedy, gdy efektywna stopa podatku w Polsce była wyższa, niż stopa podatku za granicą.zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj