ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT-37 on-line

Zobacz jak wysłac PIT przez internet - obejrzyj film

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2008r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-28 Ryczałt ewidencjonowany

Strona 1

W poz. 1 należy wpisać numer identyfikacji podatkowej NIP.

Każdy podatnik posiada NIP. Jeżeli go nie posiada w dniu składania zeznania - powinien złożyć jako załącznik druk NIP-1 lub NIP-3. Jeżeli w związku z zatrudnieniem złożył NIP-3 poprzez płatnika, powinien upewnić się, że NIP-3 został przekazany do urzędu skarbowego - i poczekać na dokument podający numer NIP. Gdyby nie nadszedł do końca kwietnia - można złożyć formularz bez numeru NIP, ale z pismem wyjaśniającym, potwierdzającym w szczególności wcześniejsze zgłoszenie NIP.

Poz. 2-3 nie wypełniamy, są to dane wpisywane przez pracowników urzędu skarbowego.

W poz. 4 wpisujemy rok "2008".

A. Miejsce składania zeznania

W poz. 6 wpisać należy urząd skarbowy, do którego adresowane jest zeznanie. PIT złożyć należy w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w ostatnim dniu danego roku podatkowego - czyli 31 grudnia 2008 r. - a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem (wyjazd za granicę na stałe) - według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się z miejscem zameldowania. Zdarza się, że małżonkowie mają takie same miejsce zamieszkania, ale inne adresy zameldowania (np. gdy wynajmujący nie zgadza się zameldować najemców). W związku ze zmianami przepisów meldunki zostają obecnie zniesione. Miejsce zamieszkania podane w PIT rocznym musi być zgodne z miejscem zamieszkania podanym w ewidencji podatników na druku NIP. W przypadku różnic trzeba sprawę wyjaśnić - albo złożyć korektę NIP, albo wpisać dane z NIP do zeznania rocznego i tak ustalić właściwy urząd skarbowy.

W poz. 9 nie trzeba podawać adresu, wystarczy sama nazwa urzędu skarbowego, np. Drugi Urząd Skarbowy w Poznaniu. Adres można podać. Wyszukiwarkę urzędów skarbowych znaleźć można tutaj.

Jeżeli ktoś nie ma miejsca zamieszkania żadnego w ogóle, właściwy będzie urząd skarbowy miejsca pobytu.

Obcy rezydenci podatkowi  - osoby posiadające cały rok miejsce zamieszkania za granicą - składają zeznanie w III Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście, a jeżeli prowadzą w Polsce działalność gospodarczą - w  specjalnie wyznaczonych 17 urzędach skarbowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371 z późn. zm.).

Poz. 10 zawiera określenie celu składania zeznania. Podatnicy składający zeznanie po raz pierwszy zakreślają kwadracik nr 1. Podatnicy składający korektę - kwadracik nr 2. Jeżeli podatnik złożył zeznanie według nieodpowiedniego wzoru (np. na wzorze z lat ubiegłych albo PIT-36 zamiast PIT-28), wówczas zakreśla kwadracik nr 1, ale składa też pismo wnosząc o anulowanie poprzednio niepotrzebnie złożonego zeznania. Jeżeli podatnik składa korektę zeznania (kwadracik nr 2), musi zarazem złożyć pismo uzasadniające korektę. Powinno ono zawierać dane podatnika imię nazwisko, adres, nip, telefon oraz zwrot np. "Niniejszym składam korektę zeznania PIT-28 gdyż pomyliłem się i nie uwzględniłem ... / gdyż omyłkowo uwzględniłem nie przysługujące mi odliczenie ... / gdyż błędnie wpisałem kwotę z poz. .... z powodu ....". Więcej o korektach zeznań i deklaracji podatkowych przeczytać można tutaj.

B. Dane identyfikacyjne i adres zamieszkania podatnika

W poz. 7 wpisujemy nazwisko podatnika. W przypadku nazwisk dwuczłonowych wpisujemy koniecznie oba człony. W poz. 8 wpisujemy imię podatnika. Jeżeli podatnik ma dwa imiona - wpisujemy tylko jedno. Imię podajemy w formie niezdrobniałej (np. Katarzyna, a nie Kasia).

W poz. 9 wpisujemy datę urodzenia podatnika dzień - miesiąc - rok. Dzień i miesiąc mniejszy od 10 ujmujemy z zerem, np. "01" zamiast "1".

W poz. 10 wpisujemy numer PESEL, jeżeli podatnik go posiada. Obecnie numer PESEL nadawany jest przy urodzeniu, więc nie posiadać go będą jedynie podatnicy, którzy do Polski przyjechali z zagranicy.

W poz. 11-20 wpisujemy adres miejsca zamieszkania. Miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się z miejscem zameldowania. Miejsce zamieszkania podane w PIT rocznym musi być zgodne z miejscem zamieszkania podanym w ewidencji podatników na druku NIP. W przypadku różnic trzeba sprawę wyjaśnić - albo złożyć korektę NIP, albo wpisać dane z NIP do zeznania rocznego i tak ustalić właściwy urząd skarbowy.

W poz. 11 wpisujemy kraj miejsca zamieszkania, wystarczy wpisać "Polska" albo "Rzeczp. Polska", jeżeli jest to rzeczywiście Polska. Może to być inne państwo - w przypadku osób zamieszkałych za granicą. W poz. 12 wpisujemy nazwę województwa - a nie miasta wojewódzkiego, np. "mazowieckie" zamiast "Warszawa". Podobnie w poz. 13 - powiat: "poznański", a nie "Poznań". W przypadku miast powiatowych - dawnych wojewódzkich należy rozróżnić powiaty miejskie, np. "kaliski grodzki" oraz "kaliski ziemski". W poz. 14 podajemy miejscowość, w której znajduje się siedziba gminy. W poz. 15 podajemy ulicę. Można stosować zwyczajowo przyjęte skróty, np. "ul. J. Piłsudskiego" zamiast "ul. Józefa Piłsudskiego". Urzędnik odczytujący zeznanie uzna taką różnicę. Należy unikać skróceń nietypowych typu "B. Chrobrego" zamiast "Bolesława Chrobrego", oraz skróceń niezgodnych z zasadami języka polskiego czy nie stosowanych zwyczajowo, np. "ul. PŚ" zamiast "ul. Powstańców Śląskich" (bo co to właściwie znaczy "PŚ"?). Jeżeli jest to adres nie zawierający ulicy, a jedynie numer domu (np. "Wilkanów 113"), pozycji tej nie wypełniamy. W poz. 16 podajemy numer posesji, zgodnie z oficjalnym zapisem (czyli raczej "6-8" zamiast "6/8"). W poz. 17 podajemy numer lokalu - dotyczy to budynków wielorodzinnych. W przypadku domków jednorodzinnych pozycji tej nie wypełniamy. W poz. 18 podajemy miejscowość - w przypadku adresów wiejskich może to być miejscowość nie będąca siedzibą gminy. W poz. 19 podajemy kod pocztowy zgodnie ze spisem Poczty Polskiej. Zdarza się czasem, że kod pocztowy w spisie jest inny, niż stosowany w praktyce. Wiąże się to czasem z tym, że nie wszystkie urzędy pocztowe mają swoich doręczycieli (np. w Kaliszu, wlkp., stosuje się kod 62-800 dla całego miasta, choć w spisie kodów jest więcej). W każdym razie kod powinien być zgodny z danymi z deklaracji NIP. W poz. 20 wpisujemy miejscowość, w której znajduje się poczta dla danego kodu pocztowego. Nie musi to być miejscowość, w której jest dany adres, ani nawet siedziba gminy. Decyduje właściwość miejscowa urzędów pocztowych.

C. Przychody podatnika objęte ryczałtem

Poz. 21-26 zawierają dane dotyczące pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie czyli nie w spółce.

W poz. 21 wpisujemy kwotę z rubryki 10 załącznika PIT-28A.

W poz. 22 wpisujemy kwotę z rubryki 11 załącznika PIT-28/A.

W poz. 23 wpisujemy kwotę z rubryki 12 załącznika PIT-28/A.

W poz. 24 wpisujemy kwotę z rubryki 13 załącznika PIT-28/A.

W poz. 25 wpisujemy kwotę z rubryki 14 załącznika PIT-28/A.

W poz. 26 wpisujemy kwotę z rubryki 15 załącznika PIT-28/A.

W poz. 27 dodajemy kwoty:

Poz. 27 =
+ poz. 21
+ poz. 22
+ poz. 23
+ poz. 24
+ poz. 25
+ poz. 26

Wyniku nie zaokrąglamy.

Poz. 28-33 zawierają dane dotyczące pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w spółce osób fizycznych, w spółce cywilnej czy w spółce jawnej.

W poz. 28 wpisujemy kwotę z rubryki 92 załącznika PIT-28/B.

W poz. 29 wpisujemy kwotę z rubryki 93 załącznika PIT-28/B.

W poz. 30 wpisujemy kwotę z rubryki 94 załącznika PIT-28/B.

W poz. 31 wpisujemy kwotę z rubryki 95 załącznika PIT-28/B.

W poz. 32 wpisujemy kwotę z rubryki 96 załącznika PIT-28/B.

W poz. 33 wpisujemy kwotę z rubryki 97 załącznika PIT-28/B.

W poz. 34 dodajemy kwoty:

Poz. 34 =
+ poz. 28
+ poz. 29
+ poz. 30
+ poz. 31
+ poz. 32
+ poz. 33

Wyniku nie zaokrąglamy.

Poz. 35-36 zawierają dane dotyczące prywatnego (poza działalnością gospodarczą) wynajmu i dzierżawy. Więcej o opodatkowaniu wynajmu można znaleźć tutaj.

W poz. 35 wpisujemy kwotę z rubryki 16 załącznika PIT-28/A.

W poz. 36 wpisujemy kwotę z rubryki 17 załącznika PIT-28/B.

W przypadku wynajmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem przychody w danym roku do kwoty stanowiącej równowartość 4.000 euro obłożone są ryczałtem 8,5%; od nadwyżki w danym roku ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20 % przychodów.

Przychód* Zasada naliczania wyższego podatku
4’000 euro 15.072 zł 00 gr Powyżej  
8,5% 20% Od kwoty nadwyżki
* kurs EURO
Na 2008 3,7680

W poz. 37 dodajemy kwoty z poz. 35 i poz. 36. Wyniku nie zaokrąglamy.

W poz. 38-44 wykonujemy sumowania z wierszy powyżej:

Poz. 38 = Poz. 39 = Poz. 40 = Poz. 41 = Poz. 42 = Poz. 43 = Poz. 44 =
+ poz. 21 + poz. 22 + poz. 23 + poz. 24 + poz. 25 + poz. 26 + poz. 27
+ poz. 28 + poz. 29 + poz. 30 + poz. 31 + poz. 32 + poz. 33 + poz. 34
    + poz. 35     + poz. 36 + poz. 37

Wyniku nie zaokrąglamy.

W przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, a także w przypadku stwierdzenia istnienia związków gospodarczych podatnika (powiązania kapitałowe, rodzinne, inne, powodujące naliczanie cen nierynkowych), organ podatkowy określi wartość niezewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej kwoty ryczałt w wysokości pięciokrotność stawek podstawowych (od 3% do 20%, wszystko x 5), jednak ryczałt ten nie może być wyższy niż 75% przychodu.

Te właśnie kwoty wpisujemy do PIT-28 w poz. 45-50. Np. ryczałt 15% od przychodów niezaewidencjonowanych, a zazwyczaj opodatkowanych 3%, wpisujemy do poz. 45, itd.

Do poz. 45 wpisujemy sumę kwot z rubryki 18 załącznika PIT-28/A oraz rubryki 98 załącznika PIT-28/B.

Do poz. 46 wpisujemy sumę kwot z rubryki 19 załącznika PIT-28/A oraz rubryki 99 załącznika PIT-28/B.

Do poz. 47 wpisujemy sumę kwot z rubryki 20 załącznika PIT-28/A oraz rubryki 10 załącznika PIT-28/B.

Do poz. 48 wpisujemy sumę kwot z rubryki 21 załącznika PIT-28/A oraz rubryki 101 załącznika PIT-28/B.

Do poz. 49 wpisujemy sumę kwot z rubryki 22 załącznika PIT-28/A oraz rubryki 102 załącznika PIT-28/B.

Do poz. 50 wpisujemy sumę kwot z rubryki 23 załącznika PIT-28/A oraz rubryki 103 załącznika PIT-28/B.

W poz. 51 sumujemy kwoty z poz. 45-50. Wyniku nie zaokrąglamy.

W poz. 52-57 każdą z poz. 38-43 odrębnie dzielimy przez sumę poz. 44 i poz. 51, a potem mnożymy przez 100. Wynik zaokrąglamy do drugiego miejsca po przecinku. Na przykład poz. 52 = poz. 38 / (poz. 44 + poz. 51) x 100

W poz. 58-63 każdą z poz. 45-50 odrębnie dzielimy przez sumę poz. 44 i poz. 51, a potem mnożymy przez 100. Wynik zaokrąglamy do drugiego miejsca po przecinku. Na przykład poz. 59 = poz. 46 / (poz. 44 + poz. 51) x 100

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 07-01-2009
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz