Podatki w praktyce

Podatek giełdowy

Co to jest strata i od czego ją odliczać

Często, głównie w okresie bessy zdarza się, że koszty uzyskania przychodów przekraczają u podatnika wartość uzyskanych w danym roku przychodów. O ile w przypadku jednorazowej transakcji wykonanej w tracie roku nadwyżkę kosztów nad osiągniętymi przychodami rekompensuje inny przychód (z innej transakcji), o tyle jeśli suma kosztów z danego roku podatkowego przekroczy sumę przychodów, to okazuje się, że podatnik osiągnął stratę.

Podatkowo strata kapitałowa nie jest powodem do paniki, lecz do optymalizacji dalszych inwestycji.

Strata może być rozliczana w następnych 5 latach, następujących bezpośrednio po roku, za który strata jest wykazywana. Co jednak istotne, rozliczenie może dotyczyć nie więcej niż 50% straty rocznie. Minimalny okres rozliczenia straty wynosi zatem 2 lata.

Pod pojęciem rozliczenia straty rozumie się odliczenie jej wartości od kwoty dochodu podatnika w rozliczeniach składanych za kolejne lata podatkowe.

Strata z kapitałów pieniężnych podlega rozliczeniu wyłącznie w ramach tego źródła przychodów. Nie możemy np. straty z inwestycji giełdowej odliczać od dochodu z pracy czy z działalności gospodarczej. Ta sama zasada dotyczy kosztów uzyskania przychodów w trakcie roku podatkowego.

Co ważne, wiele jest źródeł przychodów z kapitałów pieniężnych. Stratę z jednego źródła w ramach tej grupy możemy odliczać od przychodu w ramach innego źródła tej grupy przychodów. Istnieje jeden wyjątek. Dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz o inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich. Powyższe nie oznacza jednak, że strata z funduszy nie można odliczać od innych kapitałów pieniężnych. Ograniczanie odliczenia jest zatem jednostronne.

Uwaga

Podatnik, który grał na giełdzie i osiągnął stratę nie może jej rozliczać również w ramach założonej później działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie gra na giełdzie (inwestycje finansowe).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 17-05-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz