ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

Rozliczenie PIT za 2017 w 2018 przez internet

Status 414 PIT – deklaracje przesyłane przez Internet

Błąd „status dokumentu 414 - Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych” powinien spowodować weryfikację wszystkich danych identyfikacyjnych podatnika, czyli danych, którymi podatnik podpisuje deklrację i którymi ja uwierzytelnia.

System nie może uznać deklaracji za podpisaną i wysłaną do organu podatkowego. Podatnik z deklaracją, której system nadał status 414 nie zostaje przekazana, a podatnik nie spełnił swojego obowiązku podatkowego – nie złożył deklaracji podatkowej.

Błąd w danych podpisujących deklarację dotyczyć może:

  • wpisania numeru NIP w miejsce numeru PESEL i odwrotnie (stosowany jest jedynie jeden numer, w zależności od sytuacji prawnej podatnika, nie można numerami posługiwać się dowolnie, zamiennie), posłużenia się numerem NIP pracodawcy lub innego płatnika podatku (najczęściej przepisania go bezpośrednio z PIT-11 lub PIT-8C lub PIT-8AR),
  • pomyłce w numerze NIP lub PESEL – błędnego wpisania cyfr w takim numerze,
  • posłużeniem się niewłaściwymi danymi co do imienia, nazwiska, daty urodzenia – wpisanie dwóch członów nazwiska zamiast jednego, posłużenie się nazwiskiem panieńskim zamiast przyjętego po ślubie i odwrotnie, posłużenie się danymi, które nie zostały w organie skarbowym zaktualizowane na dzień złożenia deklaracji, zamiana miejscami – wpisanie imienia w miejsce nazwiska, zamiana miejsc co do dnia i miesiąca urodzenia,
  • błędy co do kwot przychodów składanych w deklaracji za rok poprzedni, niewłaściwa kwota lub podanie kwoty niezaokrąglonej, podanie kwoty z niewłaściwej pozycji deklaracji, posłużenie się kwotą z deklaracji składanej dawniej lub w deklaracji innego rodzaju (np. z PIT-39 zamiast z PIT-36).

Deklaracja zostanie wysłana prawidłowo, jeżeli zostanie jej nadany status 200. Po uzyskaniu UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) oraz uzyskaniu statusu 200 podatnik prawidłowo wykona czynność doręczenia deklaracji elektronicznej organowi skarbowemu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 11-10-2016
  • data modyfikacji: 06-12-2017
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz