Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Druki IPS

Środowiskowe

 • BAK1.F_I ( 148 660B 05-10-2009 )
  BAK-wn(dz.1) Wniosek o wpis do rejestru wprowadzającego baterie lub akumulatory
 • BAK2.F_I ( 148 488B 05-10-2009 )
  BAK-Z1 Informacje o stosowanych procesach przetwarzania i recyklingu - dział III wniosku o wpis do rejestru wprowadzającego baterie lub akumulatory
 • BAK3.F_I ( 27 812B 05-10-2009 )
  BAK-Z2 Informacje o stosowanych procesach przetwarzania i recyklingu
 • BAK4.F_I ( 148 280B 05-10-2009 )
  BAK-zm Wniosek o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru wprowadzającego baterie lub akumulatory
 • BAK5.F_I ( 152 601B 05-10-2009 )
  BAK-wn(dz.2) Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii
 • BAK6.F_I ( 28 909B 26-10-2009 )
  BAK-SR-OP Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
 • BAK7.F_I ( 28 755B 26-10-2009 )
  BAK-SR-PZ Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych
 • BAK8.F_I ( 29 597B 27-11-2009 )
  BAK-SR-WO Sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów
 • DEP1.F_I ( 32 287B 03-10-2007 )
  DemPoj Zaświadczenie o demontażu pojazdu
 • DEP2.F_I ( 32 345B 11-10-2007 )
  NkplPoj Zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu
 • DPO.F_I ( 120 314B 19-11-2007 )
  DPO Dokument potwierdzający odzysk
 • DPR.F_I ( 115 304B 30-07-2007 )
  DPR Dokument potwierdzający recykling
 • DPZ.F_I ( 107 026B 28-08-2007 )
  DPZ C.d. działu 1 dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling
 • KEKOS.F_I ( 33 856B 02-03-2011 )
  KEKOS(2011) Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
 • KEO.F_I ( 112 826B 05-04-2011 )
  KEO(2011) Karta ewidencji odpadu
 • KEO3.F_I ( 121 658B 07-04-2011 )
  KEZSE(2011) Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • KEO4.F_I ( 108 120B 07-04-2011 )
  KPO(2011) Karta przekazania odpadu
 • KEO5.F_I ( 115 027B 14-04-2011 )
  KEPWZE(2011) Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • OSOP1W.F_I ( 62 430B 02-04-2009 )
  OŚ-OP1(1) Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej wg Dz.U.01.157.1865
  OŚ-OP1(2) Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej wg Dz.U.03.220.2189
  OŚ-OP1(3) str. 1 Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej wg Dz.U.05.234.1996
 • OSOP2.F_I ( 45 305B 02-04-2009 )
  OŚ-OP2(2) Sprawozdanie o wielk. wprow. na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągn. wielk. odzysku i recyklingu odpadów opak. i poużytkowych oraz wpływach z opłat produkt. wg Dz.U.05.236.2006
 • OSOP2A.F_I ( 34 031B 02-04-2009 )
  OŚ-OP2(2) str. 1 cd. Sprawozdanie o wielk. wprow. na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągn. wielk. odzysku i recyklingu odpadów opak. i poużytkowych oraz wpływach z opłat produkt. wg Dz.U.05.236.2006
 • OSOP2C.F_I ( 33 636B 02-04-2009 )
  OŚ-OP2(2) str. 3 Sprawozdanie o wielk. wprow. na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągn. wielk. odzysku i recyklingu odpadów opak. i poużytkowych oraz wpływach z opłat produkt. wg Dz.U.05.236.2006
 • RSEE1.F_I ( 40 505B 13-08-2009 )
  OŚ-SEE 1 (2009) Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu
 • RSEE2.F_I ( 38 554B 03-08-2009 )
  OŚ-SEE 2(2009) Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu
 • RSEE3.F_I ( 35 438B 05-10-2009 )
  OŚ-SEE 3(2009) Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu
 • RSER1.F_I ( 105 765B 02-12-2009 )
  RSE-ZR-1(2009) Zaświadczenie potwierdzające recykling
 • RSER2.F_I ( 105 995B 02-12-2009 )
  RSE-ZR-2(2009) Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku
 • RSES1.F_I ( 104 346B 01-07-2009 )
  RSE-S1(2009) Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących z zużytego sprzętu
 • RSES2.F_I ( 104 504B 01-07-2009 )
  RSE-S2(2009) Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu
 • RSES3.F_I ( 39 141B 13-07-2009 )
  RSE-S3(2009) Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu do obrotu na terytorium kraju
 • RSES4.F_I ( 34 943B 01-07-2009 )
  RSE-S4(2009) Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu
 • RSES5.F_I ( 110 761B 01-07-2009 )
  RSE-S5(2009) Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie
 • RSEW1.F_I ( 37 648B 22-07-2009 )
  RSE-W1(2009) Wniosek o wpis do rejestru dla wprowadzającego sprzęt
 • RSEW2.F_I ( 34 907B 22-07-2009 )
  RSE-W2(2009) Wniosek o wpis do rejestru dla zbierającego zużyty sprzęt
 • RSEW3.F_I ( 36 763B 22-06-2009 )
  RSE-W3(2009) Wniosek o wpis do rejestru dla prowadzącego zakład przetwarzania
 • RSEW4.F_I ( 160 863B 01-07-2009 )
  RSE-W4(2009) Wniosek o wpis do rejestru dla prowadzącego działalność w zakresie recyklingu
 • RSEW5.F_I ( 107 095B 22-07-2009 )
  RSE-W5(2009) Wniosek o wpis do rejestru dla prowadzącego działalność w zakresie innym niż recykling procesów odzysku
 • RSEW6.F_I ( 27 668B 01-07-2009 )
  RSE-W6(2009) Wniosek o wpis do rejestru dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • RSEW7.F_I ( 26 907B 01-07-2009 )
  RSE-W7(2009) Wniosek o zmianę wpisu do rejestru
 • RSEZ1.F_I ( 32 223B 03-08-2009 )
  OŚ-SEE 2 z1(2009) Dział 2 sprawozdania o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (załącznik do OŚ-SEE 2)
 • RSEZ2.F_I ( 32 138B 03-08-2009 )
  OŚ-SEE 2 z2(2009) Dział 3 sprawozdania o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (załącznik do OŚ-SEE 2)
 • RSEZ3.F_I ( 32 894B 12-08-2009 )
  OŚ-SEE 1 z1(2009) Dział 2 rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu (załącznik do OŚ-SEE 1)
 • RSEZ4.F_I ( 32 167B 12-08-2009 )
  OŚ-SEE 1 z2(2009) Dział 3 rocznego sprawozdania o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (załącznik do OŚ-SEE 1)
 • RSEZ5.F_I ( 31 896B 05-10-2009 )
  OŚ-SEE 3 z1(2009) Dział 2 Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (załącznik do OŚ-SEE 3)
 • RSEZ6.F_I ( 31 117B 07-09-2009 )
  OŚ-SEE 3 z2(2009) Dział 3 Sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (załącznik do OŚ-SEE 3)
 • RSSZ1.F_I ( 102 967B 01-07-2009 )
  RSE-S-z1(2009) Dział 2 sprawozdania o masie odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu (załącznik do RSE-S1 lub RSE-S2)
 • RSSZ2.F_I ( 31 803B 24-07-2009 )
  RSE-S-z2(2009) Dział 2 sprawozdania o ilości i masie sprzętu
 • RSSZ3.F_I ( 32 880B 01-07-2009 )
  RSE-S-z3(2009) Dział 2 sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu (załącznik do RSE-S4)
 • RSSZ4.F_I ( 32 629B 01-07-2009 )
  RSE-S-z4(2009) Dział 2 sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie (załącznik do RSE-S5)
 • RSSZ5.F_I ( 103 631B 01-07-2009 )
  RSE-S-z5(2009) Dział 3 lub 4, lub 5 sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie (załącznik do RSE-S5)
 • RSSZ6.F_I ( 32 048B 24-07-2009 )
  RSE-S-z6(2009) Dział 4 sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu (załącznik do RSE-S3)
 • RSWZ1.F_I ( 29 368B 01-07-2009 )
  RSE-W-z1(2009) Dział 2 wniosku o wpis do rejestru - numer i nazwa grupy sprzętu (załącznik do RSE-W1, -W2, -W3)
 • RSWZ2.F_I ( 102 262B 01-07-2009 )
  RSE-W-z2(2009) Dział 2 wniosku o wpis do rejestru - kod i nazwa odpadów (załącznik do RSE-W4 i -W5)
 • RSWZ3.F_I ( 29 709B 01-07-2009 )
  RSE-W-z3(2009) Dział 3 wniosku o wpis do rejestru - numer i nazwa grupy sprzętu (załącznik do RSE-W1)
 • RSWZ4.F_I ( 26 685B 22-07-2009 )
  RSE-W-z4(2009) Dział 2 wniosku o wpis do rejestru - wykaz wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja odzysku sprzętu
 • RSZ1Z1.F_I ( 27 962B 11-09-2009 )
  RSE-ZZ-z1(2009) Zaświadczenie o zużytym sprzęcie - dane prowadzącego działalność - cd.
 • RSZZ1.F_I ( 47 420B 11-09-2009 )
  RSE-ZZ-1(2009) Zaświadczenie o zużytym sprzęcie - dane prowadzącego działalność i dane dotyczące zużytego sprzętu
 • RSZZ2.F_I ( 46 800B 11-09-2009 )
  RSE-ZZ-2(2009) Zaświadczenie o zużytym sprzęcie - dane dotyczące zużytego sprzętu i dane osoby sporządzającej
 • SGP.F_I ( 55 532B 24-07-2009 )
  SGP (2009) Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat
  SGP tab.D (2009) Wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat - tab.D - spalanie paliw
 • SZK1.F_I ( 31 033B 24-07-2009 )
  SZK(2009) Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
 • ZODS.F_I ( 33 168B 12-04-2007 )
  ZODS Zbiorcze zestawienie danych o wytworzonych komunalnych osadach ściekowych

 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.