W kwestiach związanych z patronatami medialnymi prosimy o kontakt z Biurem Marketingu i PR Bankier.pl:

Dagmara Sapierzyńska
d.sapierzynska@bankier.pl
tel: 22 333 99 04
kom. +48 697 660 688
fax: 22 333 99 98

Wydarzenia pod patronatem PIT.pl

Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników – warsztat

 • 16 lipca 2013, Katowice
 • 4 września  2013, Warszawa

Najważniejsze zagadnienia:

 • Jak wykazywać różne składniki wynagrodzeń na liście płac?
 • Jak rozliczać wypłaty po ustaniu zatrudnienia?
 • Które obecności mają wpływ na wynagrodzenie?
 • Które przychody mogą być zwolnione z podatku dochodowego, a które z oskładkowania ZUS?

 

Rozliczanie ZUS – podstawy

 • 23 lipca 2013, Warszawa
 • 12 września 2013, Katowice

Najważniejsze zagadnienia:

 • Obsługa programu płatnik
 • Zgłoszenia do ubezpieczeń, korekty i wyrejestrowania dotyczące płatnika, czyli firmy pracodawcy
 • Raportowanie miesięczne do ZUS
 • Sposoby komunikacji ZUS – kiedy papierowo, a kiedy elektronicznie?

 

Zmiany w podatkach (VAT, CIT i PIT)

 • 7 sierpnia 2013, Katowice
 • 19 września 2013, Warszawa

Najważniejsze zagadnienia:

 • Przegląd zmian w podatku w 2013 i 2014 roku
 • Obowiązek podatkowy od towarów i usług
 • Noty obciążeniowe
 • Faktury elektroniczne
 • Korygowanie i zmiany wystawionych faktur

 

Podróże służbowe z uwzględnieniem aspektów podatkowych

 • 20 sierpnia 2013, Katowice
 • 3 października 2013, Warszawa

Najważniejsze zagadnienia:

 • Kiedy pracownik jest w podróży służbowej, a kiedy nie?
 • Czy tylko pracownicy na umowie o pracę mają prawo do rozliczania delegacji?
 • Jakie należności przysługują pracownikom podczas podróży służbowych?
 • Czy wyjazd na szkolenie może być podróżą służbową?
 • Konsekwencje składkowe i podatkowe podróży służbowych

 

Środki trwałe i rozliczanie inwestycji dla nie finansistów

 • 29 sierpnia 2013,Warszawa
 • 4 października 2013,Katowice

Najważniejsze zagadnienia:

 • Definicje przepisów dotyczących środków trwałych.
 • Jak odróżnić środki trwałe od zapasów, inwestycji, środków bieżących?
 • Kiedy wyróżnia się komponenty środków trwałych?
 • Jak rozliczyć koszty wspólne dla różnych kosztów trwałych
 • Zasady rozliczania wartości niematerialnych i prawnych

 

Koszty uzyskania przychodu w aspekcie PIT,CIT,VAT z uwzględnieniem zmian w przepisach od 2013 do 2014 roku

 • 9 października 2013, Warszawa
 • 16 października 2013, Katowice

Najważniejsze zagadnienia:

 • Obowiązkowe korekty kosztów uzyskania przychodu w przypadku nieterminowych płatności
 • Zmiany w podatkach dochodowych
 • Rozliczanie kosztów na przełomie roku
 • Przegląd najnowszego orzecznictwa dotyczącego kosztów podatkowych

 

Księgowość projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 • 10 lipca 2013, Warszawa

Najważniejsze zagadnienia:

 • Podstawy prowadzenia księgowości projektów dofinansowanych ze środków UE
 • Formy wyodrębnienia operacji gospodarczych w projekcie
 • Ujęcie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
 • Podatki w projekcie dofinansowanym ze środków UE

 

Skontaktuj się z nami:

CKB Premium s.c.

tel.22 299 02 63

fax. 22 465 90 70

kom.507 237 223

email: konferencje@ckbpremium.pl

http://ckbpremium.pl