Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Spadkobierca nie musi składać PIT za zmarłego

Gazeta Prawna z dnia 2007-05-16
Ewa Matyszewska

Spadkobiercy mają często wątpliwości, czy muszą złożyć zeznanie PIT za zmarłą osobę. Spadkobiercy przyjmują bowiem prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Magdalena Mucha-Prymas, menedżer podatkowy w BDO Numerica, wskazuje, że na spadkobierców nie przechodzi obowiązek złożenia PIT za zmarłego. Należy jednak zapłacić za zmarłego podatki, o których wysokości powinien poinformować spadkobierców urząd skarbowy. Jeżeli spadkodawca nabył ulgi, bądź poniósł wydatki uprawniające do odliczeń od dochodu i podatku, spadkobierca powinien w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiej informacji zawiadomić organ podatkowy o wysokości wydatków uprawniających do ulg i odliczeń. Później organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę. W przypadku nadpłaty spadkobiercy powinni wystąpić ze zgodnym wnioskiem o dokonanie zwrotu nadpłaty, i określić, w jakich proporcjach nadpłata powinna być zwrócona poszczególnym spadkobiercom.

Drukuj