Pozostałe

Grupy podatkowe - w podatku od spadków i darowizn

Obowiązują od 1.01.1990r.

Grupa Osoby zaliczane do grupy
I Małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.
II Zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych
III Pozostałe osoby

Wysokość podatku od spadków i darowizn zależy od tego, kim nabywca jest dla darczyńcy albo był dla spadkodawcy.

Ze względu na fakt, że postanie więzi powinowactwa wymienionych w I grupie podatkowej zależy od zawarcia związku małżeńskiego, należy stwierdzić, że powinowactwo to istnieje nadal pomimo ustania małżeństwa w wyniku śmierci czy rozwodu. Toteż byłe synowie, byli zięciowie, byli teściowie oraz inne osoby z rodziny byłego współmałżonka nadal będą zaliczane do I grupy w podatku od spadków i darowizn.

Jedynie nieważność małżeństwa powoduje, że powinowactwo nigdy nie zaistniało. W przypadku nieważności związku małżeńskiego należy skorygować nieprawidłowo złożone deklaracje w podatku od spadków i darowizn.

Należy podkreślić, że małżonkowie zaliczani są do I grupy w podatku od spadków i darowizn bez względu na to, jakiego rodzaju istnieją pomiędzy nimi więzy majątkowej, tzn. bez względu na fakt, czy istnieje pomiędzy nimi wspólność majątkowa małżeńska, czy też nie.

Podstawa prawna

Ustawa  z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t. jedn. Dz. U. z 2004r., Nr 142, poz.1514 z późn. zm.):
"Art. 14. 1. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

2. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

3. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: (...)

4. Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych."

 


Komentarze

Autor: cooltomi@poczta.fm (21-01-2016 21:20:32)
Temat: fr
Lech jest to rodzeństwo rodziców, czyli II grupa podatkowa. Jeśli masz jeszcze termin rekomenduję odwołanie...pokaż całą treść
Lech jest to rodzeństwo rodziców, czyli II grupa podatkowa. Jeśli masz jeszcze termin rekomenduję odwołanie zwiń
Autor: lech.pt@wp.pl (05-01-2016 18:17:30)
Temat: podatek od spadku
w Urzędzie Skarbowym zdecydowali , że spadkodawczyni matki siostra należy do 3 grupy podatkowej i narzucili podatek z pominięciem ulgi do 110.000 zł ( mieszkanie , które...pokaż całą treść
w Urzędzie Skarbowym zdecydowali , że spadkodawczyni matki siostra należy do 3 grupy podatkowej i narzucili podatek z pominięciem ulgi do 110.000 zł ( mieszkanie , które jest tematem spadku ma 32.3 m kw. ) zwiń
Autor: lech.pt@wp.pl (05-01-2016 18:07:22)
Temat: grupa podatkowa
do której grupy podatkowej zaliczana jest siostra rodzona matki spadkodawczyni
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz