Przegląd artykułów prasowych

 

W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

oszenie pół roku - Spadek - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2008-10-31

Na zgłoszenie pół roku Gazeta Prawna z dnia 2008-10-31 Od 1 stycznia 2009 r. najbliższa rodzina będzie miała pół roku na zgłoszenie fiskusowi nabycia majątku w drodze spadku lub darowizny, aby nie płacić podatku od niego...

bierca mógł żądać zwrotu VAT - Spadek - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2007-05-30

Spadkobierca mógł żądać zwrotu VAT Trybunał Konstytucyjny o rozliczeniu podatku od towarów i usług Gazeta Prawna z dnia 2007-05-30 Trybunał Konstytucyjny uznał, że spadkobiercy mają prawo do dziedziczenia nadpłaty w podatku VAT po spadkodawcy, który nabył do niej prawo, ale przed śmiercią nie zdążył złożyć deklaracji...

skarbowy ma trzy lata na wydanie decyzji - Spadek - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2007-04-13

Urząd skarbowy ma trzy lata na wydanie decyzji Przedawnienie zobowiązań podatkowych Gazeta Prawna z dnia 2007-04-13 Urząd skarbowy ma trzy lata na wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku od spadków i darowizn, dlatego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem nabycia spadku w urzędzie skarbowym czekając na przedawnienie...

iczenie wkładu zwolnione z podatku - Spadek - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2007-02-02

Dziedziczenie wkładu zwolnione z podatku Prawo do lokalu spółdzielczego Gazeta Prawna z dnia 2007-02-02 Od 1 stycznia 2007r. obowiązuje nowe zwolnienie, zgodnie z którym z podatku od spadków i darowizn zwolnione nabycie w drodze dziedziczenia wkładu mieszkaniowego związanego z lokatorskim prawem do lokalu...

e zapłacić podatku za spadkodawcę - Spadek - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2006-10-30

Jak nie zapłacić podatku za spadkodawcę Odpowiedzialność za zaległości podatkowe Gazeta Prawna z dnia 2006-10-30 Przyjęcie spadku może wiązać się czasami z koniecznością zapłacenia podatków, z którymi zalegał spadkodawca. Zawsze warto więc sprawdzić tą kwestię w urzędzie skarbowym...

bierca długo czeka na przedawnienie - Spadek - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2006-01-11

Spadkobierca długo czeka na przedawnienie Pięć albo trzy lata na wydanie decyzji przez urząd skarbowy Rzeczpospolita Prawo co dnia z dnia 2006-01-11 W podatku od spadków i darowizn inaczej niż w innych podatkach liczy się początek terminu biegu przedawnienia. Dniem tym jest dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego, że spadek po danym spadkodawcy nabyły osoby wskazane w postanowieniu...

st podatek od sprzedaży domu - Spadek - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2005-11-23

Czy jest podatek od sprzedaży domu Gazeta Prawna z dnia 2005-11-23 Przychód ze sprzedaży domu przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie lub wybudowanie jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sprzedaż jest jednak zwolniona, jeżeli jego nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny...

bierca ma prawo do zwrotu - Spadek - Podatki w praktyce - Prasa

data: 2005-09-23

Spadkobierca ma prawo do zwrotu Gazeta Prawna z dnia 2005-09-23 Najnowsza nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadza korzystne zmiany dla spadkobierców podatników. Dotychczas organy skarbowe mogły orzekać o ich odpowiedzialności za zaległości podatkowe spadkodawcy. Obecnie mogą także decydować o nadpłacie lub zwrocie podatku...


Przegląd prasy ma charakter informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych. Streszczenie artykułów nie stanowi porady podatkowej czy prawnej i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji, a PIT.pl sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Spadek

Najbliższa rodzina korzysta ze zwolnienia z opodatkowania - Gazeta Prawna [2009-07-23] 
Osoby zaliczone do zerowej grupy podatkowej mogą nie płacić podatku od spadków i darowizn. Można go też uniknąć, korzystając z ulgi mieszkaniowej...

Spadkobierca twórcy bez kosztów uzyskania - Rzeczpospolita [2009-07-20] 
Jeśli odziedziczymy prawa autorskie do wiersza, lub innego utworu, to nie zmniejszy się nasza podstawa opodatkowania, ponieważ nie obejmą nas 20 - procentowe koszty uzyskania przychodów...

Polski obywatel zapłaci za spadek - Gazeta Prawna [2009-06-19]
Ministerstwo Finansów uważa, że podwójne obywatelstwo nie ma wpływu na zastosowanie ulg i zwolnień w podatku od spadków i darowizn...

Ogłoszono tekst jednolity ustawy o spadkach i darowiznach - Gazeta Prawna [2009-06-19]
Od dziś tj. 19.06.2009 roku obowiązuje nowy tekst jednolity ustawy o spadkach i darowiznach, który obejmuje wszystkie dotychczasowe nowelizacje...

Na zgłoszenie pół roku - Gazeta Prawna [2008-10-31]
Od 1 stycznia 2009 r. najbliższa rodzina będzie miała pół roku na zgłoszenie fiskusowi nabycia majątku w drodze spadku lub darowizny, aby nie płacić ...

Sejm zgasił abolicję spadkową - Gazeta Wyborcza [2008-10-15]
Sejm zdecydował o nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn. Posłowie wydłużyli termin, który mają spadkobiercy i obdarowani przez członków najbliższej rodziny ...

Dla rodziny firma bez podatku - Gazeta Prawna [2008-09-12] 
Otrzymując spadek w postaci przedsiębiorstwa nie zawsze trzeba płacić podatek od spadków i darowizn. Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Jeżeli...

Spadkobiercy nie chcą wycofywać skarg - Gazeta Prawna [2008-08-13] 
Podatnicy, którzy otrzymali spadki po 1 stycznia 2007 roku mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadku...

Bank nie informuje urzędu skarbowego o koszcie pogrzebu - Rzeczpospolita [2008-07-31]
WSA w Warszawie orzekł wczoraj, że bank nie musi informować urzędu skarbowego o koszcie pogrzebu, ponieważ koszty pogrzebu nie wchodzą do spadku...

Moment otwarcia spadku to jego nabycie - Gazeta Prawna [2008-07-07]
WSA w Warszawie potwierdził, że nabycie spadku oznacza jego otwarcie, czyli, że dla skorzystania ze zwolnienia należy brać pod uwagę datę śmierci spadkodawcy...

Spadek można zgłosić przez internet - Gazeta Prawna [2008-07-03]
Od początku lipca spadkobiercy oraz osoby, które otrzymały darowiznę, a także notariusze mogą przesyłać formularze SD-2, SD-Z2 oraz SD-3 drogą elektroniczną...

Bez obowiązku informowania urzędu skarbowego o nabyciu spadku - Gazeta Prawna [2008-06-30]
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn, która zakłada zniesienie obowiązku zgłoszenia spadku w urzędzie skarbowym...

Od starych spadków trzeba płacić podatek - Rzeczpospolita [2008-06-13]
NSA orzekł wczoraj, że jeśli spadkodawca zmarł przed 1 stycznia 2007 r., to najbliższa rodzina nie skorzysta z ulgi, nawet gdy urząd skarbowy wydał decyzję po tym dniu...

Szansa na zakończenie sporu o stare spadki - Gazeta Prawna [2008-06-12]
Naczelny Sąd Administracyjny dziś ma rozstrzygnąć, do jakich spadków stosuje się zwolnienia dla tzw. zerowej grupy podatników...

Podatek zależy od daty zgłoszenia spadku - Gazeta Prawna [2008-06-03]
Wielu spadkobierców ma wątpliwości kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn i czy otwierając teraz sprawę spadkową sprzed lat można skorzystać ze zwolnienia...

Spadkobierca sam ustala wartość odziedziczonej nieruchomości - Gazeta Prawna [2008-05-16]
Wartość nieruchomości deklarowana przez spadkobierców musi odpowiadać aktualnej wartości rynkowej. Stan nieruchomości liczy się jednak z dnia jej nabycia, czyli otwarcia spadku...

Nie będzie trzeba informować o nabyciu spadku - Gazeta Prawna [2008-05-05]
Komisja Przyjazne Państwo proponuje, aby spadkobiercy nie musieli informować fiskusa o nabyciu spadku, żeby nie płacić podatku od odziedziczonego majątku...

Jak skorzystać z ulgi spadkowej przy dziedziczonym mieszkaniu - Gazeta Prawna [2008-04-18]
Osoby, które nabyły w spadku dom lub mieszkanie, mogą nie płacić podatku od powierzchni użytkowej nieruchomości nieprzekraczającej 110 mkw, o ile spełnią określone warunki...

Podatnik ma miesiąc na zgłoszenie spadku - Gazeta Prawna [2008-03-20]
Aby skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków należy złożyć w ciągu miesiąca w urzędzie skarbowym zawiadomienie o nabytym majątku...

Ulga przy spadkach stała się pułapką - Gazeta Prawna [2008-03-10]
Na skutek źle sformułowanych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn wielu podatników nie wie, czy ma prawo do ulgi i na wszelki wypadek płaci podatek...

Prawo do ulgi zależy teraz od NSA - Rzeczpospolita [2008-03-07]
Do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiły już cztery skargi kasacyjne w sprawach tzw. starych spadków i możliwości skorzystania ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn...

Niezawiadomienie w terminie o spadku pozbawia ulgi - Gazeta Prawna [2008-02-11]
Aż 90 proc. osób uprawnionych do zwolnienia spadków z podatku od spadków i darowizn nie korzysta z niego, ponieważ nie zgłaszają nabycia spadku w urzędzie skarbowym...

Zapadają rozbieżne wyroki o podatku od starych spadków - Gazeta Prawna [2008-01-30]
Różne sądy administracyjne zajmują różne stanowiska w sprawie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn spadków otwartych po 12 maja 2006 r., a przed 1 stycznia 2007 r...

Zwolnienia obejmują także stare spadki - Rzeczpospolita [2007-12-24]
Osoby, które w tym roku otrzymały decyzję fiskusa ustalającą wysokość podatku od otrzymanego przed laty spadku, powinny skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania...

Fiskus nie daje ulgi przy starych spadkach - Rzeczpospolita [2007-12-13]
Urzędy skarbowe utrudniają podatnikom, którzy otrzymali w spadku działkę czy mieszkanie przed laty, jeżeli dopiero w tym roku sąd to potwierdził, skorzystanie ze zwolnienia obowiązującego od 1.01.2007r...

Spadek z USA - podatek w Polsce - Gazeta Prawna [2007-11-20]
Izba Skarbowa w Łodzi uznała, że spadek nabyty przez Polaka w USA, który został tam opodatkowany, powinien być opodatkowany także podatkiem od spadków i darowizn z Polsce...

Kto składa zeznanie podatkowe - Gazeta Prawna [2007-09-04]
W terminie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia sądu, spadkobiercy muszą złożyć zeznanie podatkowe. Nie dotyczy to jednak wszystkich spadkobierców...

Formularz SD-Z1 wprowadza w błąd - Gazeta Prawna [2007-07-27]
Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, trzeba złożyć formularz SD-Z1, ale niektóre jego sformułowania są mylące i sprawiają trudności z jego wypełnieniem...

Zbyt późne zgłoszenie spadku oznacza wyższy podatek - Gazeta Prawna [2007-07-18]
Podatnicy, którzy z opóźnieniem zgłoszą w urzędzie skarbowym nabycie spadku, będą musieli zapłacić dużo wyższy podatek, niż gdyby zgłosili spadek od razu...

Umowa zwalnia z obowiązku zapłaty podatku - Gazeta Prawna [2007-07-05]
Prawo do skorzystania z ulgi podatkowej przy nabyciu w spadku mieszkania od osoby spoza rodziny przysługuje także osobie, która sprawowała opiekę nad spadkodawcą...

Spadkobierca mógł żądać zwrotu VAT - Gazeta Prawna [2007-05-30]
Trybunał Konstytucyjny uznał, że spadkobiercy mają prawo do dziedziczenia nadpłaty w podatku VAT po spadkodawcy, który nabył do niej prawo, ale przed śmiercią nie zdążył złożyć deklaracji...

Spadkobierca nie musi składać PIT za zmarłego - Gazeta Prawna [2007-05-16]
Spadkobiercy mają często wątpliwości, czy muszą złożyć zeznanie PIT za zmarłą osobę. Spadkobiercy przyjmują bowiem prawa i obowiązki majątkowe zmarłego...

Urząd skarbowy ma trzy lata na wydanie decyzji - Gazeta Prawna [2007-04-13]
Urząd skarbowy ma trzy lata na wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku od spadków i darowizn, dlatego nie warto zwlekać ze zgłoszeniem nabycia spadku w urzędzie skarbowym czekając na przedawnienie...

Liczy się data uprawomocnienia orzeczeniaGazeta Prawna [2007-02-19]
W przypadku nabycia majątku w drodze spadku należy złożyć zeznanie podatkowe w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku...

Nie trzeba płacić podatku od spadków otwartych po 12 maja 2006 r.Gazeta Prawna [2007-02-06]
Ministerstwo Finansów myli się twierdząc, że rodziny osób zmarłych w 2006r., nie mogą korzystać ze zwolnienia spadków z opodatkowania, które wprowadziła nowelizacja ustawy o podatku od spadków darowizn...

Dziedziczenie wkładu zwolnione z podatkuGazeta Prawna [2007-02-02]
Od 1 stycznia 2007r. obowiązuje nowe zwolnienie, zgodnie z którym z podatku od spadków i darowizn zwolnione nabycie w drodze dziedziczenia wkładu mieszkaniowego związanego z lokatorskim prawem do lokalu...

Dzień śmierci spadkodawcy decyduje o opodatkowaniuGazeta Prawna [2007-01-29]
Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że jeśli śmierć spadkodawcy nastąpiła przed 1 stycznia 2007 r., spadkobierca nie może skorzystać z nowych zwolnień od podatku od spadków...

Bez podatku od rodzinnego spadku - Gazeta Wyborcza [2006-11-17]
Wbrew rządowi od przyszłego roku wszystkie darowizny i spadki będą wolne od podatku od spadków i darowizn...

Jak nie zapłacić podatku za spadkodawcęGazeta Prawna [2006-10-30]
Przyjęcie spadku może wiązać się czasami z koniecznością zapłacenia podatków, z którymi zalegał spadkodawca. Zawsze warto więc sprawdzić tą kwestię w urzędzie skarbowym...

Niższe podatki od darowizn i spadków - Gazeta Wyborcza [2006-10-23]
W zeszłym tygodniu Sejm uchwalił zmiany w podatku od spadków i darowizn. Zmiany są korzystne dla podatników i pozwolą zaoszczędzić niektórym dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych...

Co to jest rodzina podatkowa - Gazeta Wyborcza [2006-10-18]
Sejmowa komisja finansów publicznych negatywnie oceniła poprawki do ustawy o podatku od spadków i darowizn zaproponowane przez opozycję...

Mniej podatku od spadku - Gazeta Wyborcza [2006-09-21]
Wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku przekazanie majątku w ramach najbliższej rodziny będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn...

Bez podatku od niektórych spadków (i darowizn) - Gazeta Wyborcza [2006-06-14]
Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku od spadków i darowizn. Zmiany przewidują m.in. zwolnienie z podatku darowizn i spadków przekazywanych pomiędzy najbliższymi członkami rodziny...

Spadkobierca długo czeka na przedawnienieRzeczpospolita [2006-01-11]
W podatku od spadków i darowizn inaczej niż w innych podatkach liczy się początek terminu biegu przedawnienia. Dniem tym jest dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego, że spadek po danym spadkodawcy nabyły osoby wskazane w postanowieniu...

Czy jest podatek od sprzedaży domu - Gazeta Prawna [2005-11-23]
Przychód ze sprzedaży domu przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie lub wybudowanie jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sprzedaż jest jednak zwolniona, jeżeli jego nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny...

Spadkobierca ma prawo do zwrotu - Gazeta Prawna [2005-09-23]
Najnowsza nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadza korzystne zmiany dla spadkobierców podatników. Dotychczas organy skarbowe mogły orzekać o ich odpowiedzialności za zaległości podatkowe spadkodawcy. Obecnie mogą także decydować o nadpłacie lub zwrocie podatku...

Drukuj