Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Warunki zwolnienia z podatku od spadków i darowizn - 2011.01.11

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/436-387/10-4/AF

W przypadku przekazania w drodze darowizny bratankowi mieszkania podatnika, podatnik jako darczyńca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem, że z tytułu nabytego spadku po zmarłym mężu podatnik spełnił warunki do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z zapisem art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.


Świadczenie z polisy ubezpieczeniowej podlega opodatkowaniu - 2007.12.13

Izba Skarbowa w Łodzi, IV/4306-0005/IN/07/EJ

Świadczenie z polisy ubezpieczeniowej wypłacone spadkobiercom na podstawie dziedziczenia podlega podatkowi od spadków i darowizn.


Spadek nabyty 27.07.2006r. nie podlega zwolnieniu na mocy przepisów obowiązujących od 1.01.2007r. - 2007.11.26

Izba Skarbowa w Łodzi, IV/4306-0004/IN/07

Spadek nabyty po zmarłym w dniu 27.07.2006r. spadkodawcy nie podlega zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn, stosownie do art. 4a znowelizowanej z dniem 1 stycznia 2007r. ustawy o tym podatkuInterpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Autor: bszarlowska (12-02-2015 21:29:48)
Temat: nabycie spadku
Co oznacza spadek nabyty?datę śmierci spadkodawcy?,czy też datę nabycia w postanowieniu sądowym?
Dodaj swój komentarz
Drukuj