Podatki w praktyce

Spadek

Spadek zagraniczny

Problemy podatkowe ze spadkiem zagranicznym mogą mieć trzy różne wymiary. Z jednej strony otrzymać można spadek znajdujący się w kraju – od osoby posiadającej miejsce zamieszkania za granicą. Z drugiej może to być zagraniczny majątek osoby mieszkającej w kraju lub też zagraniczny majątek osoby zamieszkującej za granicą. Dodatkowo możliwe jest, że osoba taka posiada polskie lub zagraniczne obywatelstwo.

Podstawowym problemem, z jakim spotkają się spadkobiercy jest kwestia podwójnego opodatkowania takiego spadku. W zakresie majątku dziedziczonego kraje nie zawierają z reguły umów o unikaniu podwójnego opodatkowania co powoduje, że spadek bywa opodatkowany w kraju zamieszkania spadkobiercy oraz za granicą.

Zatem nawet w przypadku, gdy podatek wystąpi w kraju, odrębnie możliwe jest ponowne opodatkowanie spadkobrania w kraju:

  • położenia majątku będącego przedmiotem spadku,
  • siedziby lub stałego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub spadkobiercy,
  • którego spadkodawca lub spadkobierca ma obywatelstwo

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatkowi nie podlega natomiast nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uwaga !

Nabycie od osoby zagranicznej (np. wuja z Ameryki) jej majątku ruchomego (np. samochodu) położonego w kraju przez osobę posiadającą w kraju miejsce stałego pobytu lub siedzibę podlega opodatkowaniu w Polsce.

Jeżeli zatem nabywca lub spadkodawca w przypadku przedmiotów ruchomych spadkobrania posiadał miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej – opodatkowanie wystąpi w Polsce.

W przypadku nieruchomości znajdujących się na terytorium kraju nie ma znaczenia obywatelstwo, miejsce stałego pobytu lub siedziby nabywcy oraz spadkodawcy. Opodatkowanie wystąpi w Rzeczypospolitej.

Uwaga !

Nabycie od osoby zagranicznej (np. wuja z Ameryki) jej majątku nieruchomego (np. stadniny koni) położonego w kraju przez osobę posiadającą w kraju miejsce stałego pobytu lub siedzibę podlega opodatkowaniu w Polsce.

Obywatelstwo nie wpłynie na miejsce opodatkowania, jeżeli spadek znajduje się w kraju. Istotne jest wówczas stałe miejsce zamieszkania stron.


Spadki położone za granicą

Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdyby obywatel polski posiadając miejsce zamieszkania za granicą nabył zagraniczny spadek – powinien zapłacić podatek w Polsce. Obywatel polski, który nie posiada w kraju stałego miejsca zamieszkania, który nabywa majątek ruchomy położony w Polsce od obywatela obcego kraju nie posiadającego w kraju miejsca zamieszkania, nie zapłaci w Polsce podatku. Jednak w tych samych warunkach podatek wystąpi, gdy przedmiotem spadkobrania byłaby nieruchomość położona w Polsce.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 23-03-2012
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: Edyta ...... (29-04-2014 09:58:33)
Temat: spadek z zagranicy pieniężny
chciałam sie dowiedzieć gdyż otrzymałam spadek w euro z Niemiec od brata dziadka co powinnam złożyć do rozliczenia jakie dostarczyć dokumenty i do której grupy podatników...pokaż całą treść
chciałam sie dowiedzieć gdyż otrzymałam spadek w euro z Niemiec od brata dziadka co powinnam złożyć do rozliczenia jakie dostarczyć dokumenty i do której grupy podatników sie zaliczam ??zwiń
Dodaj swój komentarz